Adeland Resim Yarışması

Adeland Resim Yarışması Gizlilik ve Katılım Koşulları

1) “Adeland En Renkli Macera” isimli yarışma (“Yarışma”), Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Adel”) tarafından düzenlenmekte olup, Türkiye’de yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 4-9 yaş arasındaki tüm çocukların (Yarışma’ya katılan her bir çocuk bundan böyle “Yarışmacı”, tüm katılımcılar “Yarışmacılar” olarak anılacaktır) katılımına açıktır. Yarışma tamamen ücretsizdir ve katılım herhangi bir ticari şarta bağlı değildir. Yarışma’nın hayata geçirilmesi ve takibinden PH Reklam ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi “Project House”) sorumludur.

2)Kampanya Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş. adına MPİ’nin 15.08.2016 tarih ve 58259698-255.05.02/1989-6473 sayılı izniyle Hedef Çekiliş tarafından kapsamdışı düzenlenmektedir.

3)Yarışmaya katılım, www.enrenklimacera.com adresinde yer alan ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye ait internet sitesi (“İnternet Sitesi”) vasıtasıyla sağlanacak olup, katılımlar 01.09.2016 tarihinde saat 00:00’da başlayıp 01.11.2016 tarihinde saat 00:00’da sona erecektir. Bu tarihten sonra veya İnternet Sitesi haricinde herhangi bir şekilde gerçekleştirilen katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4)Yarışma’ya kayıt ve katılım için Yarışmacı’nın velisi veya varsa yasal vasisinin İnternet Sitesi’nde yer alan katılım formunu doldurması ve Yarışmacı’nın verilen temaya uygun olarak yapmış olduğu resimleri pdf veya fotoğraf formatında siteye yüklemesi gerekmektedir. Yarışma kaydı sırasında, Yarışmacı tarafından yanlış veya eksik beyan edilen bilgiler sebebiyle yaşanacak aksaklıklardan Adel Kalemcilik ve Project House şirketleri sorumlu tutulamaz.

5)İnternet sitesine yüklenen tüm resimlerin Yarışmacılar tarafından uygun koşullarda saklanması ve talep edildiğinde Adel’e teslim edilmesi zorunludur. Ödüle hak kazanabilmek için kazanan Yarışmacı’nın Yarışma’ya İnternet Sitesi aracılığı ile gönderdiği resmin orijinalini Adel’e teslim etmesi zorunludur. Yıpranmış, buruşmuş ve zarar görmüş resimler kabul edilmeyecek ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmeyecektir.

6)“Adeland En Renkli Macera” resim yarışmasına katılım ücretsiz olup, katılım koşullarını kabul eden herkes herhangi bir ticari koşul olmaksızın kampanyaya katılabilir.

7)Yarışma’ya katılan resimlerin özgün olması ve daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı resmi bizzat kendisinin çizmiş olduğunu, herhangi bir yerden kopyalamamış olduğunu taahhüt eder.

8)Yarışmacı, yarışmaya katıldığı resim üzerindeki bütün mali hakları (işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve eser sahipliğinden kaynaklanan manevi haklar (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyebilecek değişiklikler yapılmasını önleme salahiyeti) üzerindeki kullanım yetkisini, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, süresiz olarak ve hiçbir zaman, yer, sayı veya format sınırlaması olmaksızın, Adele’e gayrikabili rücu olarak devrettiğini ve bu hakların karşılığında, her ne nam altında olursa olsun Adel’den herhangi bir talepte bulunulmayacağını ve Adel tarafından talep edilmesi halinde çizim üzerindeki hakların Adel’e devrine ilişkin her türlü belgeyi imzalayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9)Yarışma’ya katılacak olan resim A3 veya tabloid boyutta herhangi türde bir kağıt üzerine yapılmış olması önerilir, 40 cm x 55 cm boyutundan büyük ve A4 boyutundan küçük eserler yarışmaya katılamaz.

10)Yarışma’ya katılacak resim elle çizilmelidir ve her türlü teknikle (ör. Kuruboya, karakalem, sulu boya, pastel boya, vb.) yapılabilir. Ancak dijital ortamda yaratılmış resimler ile kolaj, dekupe ve resim birleştirme/yapıştırma çalışmaları yarışmaya katılamaz.

11)Yarışmaya katılan tüm resimlerin paspartu kullanılmadan çizilmesi ve bir arka plana sahip olması gereklidir, arka planı olmayan resimler Yarışma’ya katılamaz.

12)Yarışmacıların site alanında bulunan üyelik formunu doldurmaları ve katılmaları gerekmektedir. Form işlemleri sırasında katılımcılar Adı, Soyadı, E-posta adresi, telefonu, adres bilgileri gibi ilgili alanları doldurmak zorundadır.

13)Yarışmacıların İnternet Sitesi üzerinden dolduracakları katılım formunda beyan ettikleri isim bilgileri kimlik bilgileri ile aynı olmak zorundadır. Project House ve Adel, kazandığı ilan edilen, fakat bilgisayar teknolojilerini, öngörülmemiş teknik açıkları ve/veya başka unsurları (sahte hesap vb.) kullanarak hile yaptığı tespit ettikleri Yarışmacı’yı diskalifiye etme, Yarışmacı’nın o güne kadarki bütün katılım verilerini, ödül hakkını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, üyeliğini feshetme ve kazanan Yarışmacı’yı değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışmacılar, Adel ve Project House şirketlerinin bu hususlardaki değerlendirmeye ilişkin takdir yetkisini ve keyfiyetini gayri kabili rücu olarak kabul etmektedirler.

14)Yarışma dahilinde farklı hesaplar açarak hileli davranışlarda bulunan Yarışmacıların, sahte olduğu tespit edildiği takdirde, varsa kazanılmış ödül hakları iptal edilecektir. Kampanya sonrasında kişilerin kampanyaya katıldıkları profil ile verdikleri kimlik bilgilerinin uyuşması beklenecektir. Aksi halde kişi sahte profil olarak kabul edilecek ve ödül hakkını kaybedecektir.

15)ADEL’in bu şartnamede sayılan koşulları taşımadığı ya da ADEL değerlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olmadığı tespit edilen resimlerin sahibi Yarışmacıyı her aşamada Yarışma’dan diskalifiye etme, ödül vermişse geri alma hakkı saklıdır.

16)Yarışmacılar, isimleri İnternet Sitesi’nde belirtilen jüri üyeleri tarafından, yaş kategorilerine (4-6 ve 7-8 yaş grupları) göre yarışma temasına uygunluk, yaratıcılık ve canlılık/renklilik kriterlerine göre değerlendirilerek, ödüllendirilecektir.

17)4-6 ve 7-8 yaş grubu kategorilerinin her birinde birinci seçilen Yarışmacıya PlayStation 4 ve kırtasiye malzemeleri ile dolu bir çanta, ikinci seçilen Yarışmacıya Instax 8 Fotoğraf Makinesi ve Kırtasiye Malzemesi Dolu Çanta, üçüncü seçilen Yarışmacıya Kırtasiye Malzemesi Dolu Çanta verilecektir. Adel’in verilecek ödüllerde değişiklik yapma hakkı ve bu değişiklikleri İnternet Sitesi’nden duyurma saklıdır. Burada yazan ödüller ile İnternet Sitesi’nde duyurulan ödüller arasında bir uyuşmazlık olması halinde, İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler doğru kabul edilecektir.

18)Kampanya dahilinde verilecek ödül ile ilgili bilgilerin talihlilere ulaştırılması ile ilgili sorumluluk Adel’e aittir. Yarışmacıların yanlış veya eksik bilgi ile yapılan katılımlar sonucu ödül haklarından oluşabilecek aksaklıklardan Adel ve bağlı kuruluşları sorumlu değildir.

19)Kazananların belirlenmesinde Project House ve Adel’in kayıtları geçerlidir. Yarışmacılar, Project House ve Adel tarafından elektronik ortamda tutulan tüm kayıtların HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Büyük ödüle hak kazanan Yarışmacılar, büyük ödüllerini Adel’in belirlediği bir gün ve saatte ve/veya saat aralığında teslim almak zorundadırlar. Bu gün ve saat Adel tarafından kazananların duyurulmasından sonraki hafta içerisinde hem İnternet Sitesi hem de Facebook sayfasında duyurulacaktır.

20)Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu kazananlar 15.12.2016 tarihinde www.enrenklimacera.com sayfasından duyurulacaktır.

21)Kazananlar listesinde ismi birden fazla kez ilan edilmişse dahi her Yarışmacı sadece bir ödül kazanabilir.

22)Ödül kazanan katılımcıdan mesaj yoluyla Ad, Soyad, E-posta, Telefon ve Adres bilgileri istenecektir. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar posta yolu ile eserlerini Adel Kalemcilik’e göndermeleri gerekmektedir. Eksik bilgi veren veya resimlerini göndermeyen yarışmacılar yarışmada ödül kazansa dahi, ödül için hak talep edemeyecektir. Yarışma kaydı sırasında, katılımcı tarafından yanlış veya eksik beyan edilen bilgiler sebebiyle yaşanacak aksaklıklardan Adel Kalemcilik ve Project House şirketleri sorumlu tutulamaz.

23)Gizlilik kuralları dahilinde kullanıcıların toplanması ve işlenmesi için açık onay verdiği ve bu doğrultuda Project House ile paylaşılan bütün bilgileri için Adel ile de paylaşım için açık onay vermiş olacaklardır.

24)Yarışmacılar, Adel ve Project House’un, kampanya sonrasında da kendilerine herhangi bir ürün veya hizmete ait tanıtım amaçlı e-posta göndermesine peşinen onay verdiklerini kabul ederler

25)Adel ve Project House, bu yarışmaya katılım esnasında, Yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden, her türlü teknik aksaklıklarla (internet hızı, bağlantının kopması, siteye ve site içeriğine erişememe vb.) üçüncü kişi uygulamaları veya altyapılarından kaynaklanan aksaklıklardan oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamazlar.

26)Adel, her zaman, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın söz konusu yarışmayı iptal etme ve yarışma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışma koşullarını siteden takip etmek Yarışmacı’nın sorumluluğundadır.

27)Yarışma’yı kazanan Yarışmacı ödül kazanması durumunda ödül hakkını üçüncü kişilere devredemez ya da satamaz. Yarışmada kazanılan ödüller değiştirilemez, paraya çevrilemez. Yarışmada kazanılacak ödüller ile ilgili vergi, harç, tüm yasal yükümlülük ve harcamalar ödül kazanan Yarışmacıya aittir.

28)İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

29)Yarışma’ya Adel ve Project House çalışanları ve onların birinci derece yakınları katılamaz. Katılsalar dahi bu Yarışma dahilinde verilecek ödülleri kazanmaya hak kazanamazlar.

30)Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar tabidir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

31)Yarışma’ya katılan herkes yukarıda yazılan kuralları okumuş ve onaylamış olduğunu kabul etmiş sayılır.

Katılım Formu
– Yaş kategorisi,
– Eserin başlığı,
– Adayın çizdiği “En Renkli Macera ” Resmi,
– Adayın adı,
– Adayın yaşı,
– Adayın cinsiyeti,
– Adayın ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcisinin adı,
– Posta adresi,
– Okul numarası,
– Adayın ve ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcilerinin onayını gösteren imzaları

Jüri Üyeleri
Jüri üyeleri 5 kişiden oluşacak. Ön liste aşağıdaki gibidir. Sizin taraftan gelecek jüri önerisini de bekliyoruz. Hem ajans içinden hem dışından olabilir.

• Ayşe Kırımlı: Pazarlama Direktörü
• Gülçin Karadeniz : Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
• Ümit Yanılmaz : Art Director
• Banu Kırca : Tasarımcı
• Deniz Arsan : Kağıt vs. Dergisi Editörü

2 YORUMLAR