Aday Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler

Aday öğretmen dosyası, öğretmen adaylarının eğitimlerini tamamlamadan önce hazırladıkları bir portföy niteliği taşıyan ve öğretmenlik mesleğine hazırlık sürecinde önemli bir araç olan belgedir. Bu dosyada aday öğretmenin yetkinlikleri, eğitim planları, ders notları, öğretim materyalleri ve diğer mesleki dokümanlar yer alabilir. İşte aday öğretmen dosyasında bulunması gerekenler:

  1. Özgeçmiş: Aday öğretmenin kişisel bilgilerinin ve eğitim geçmişinin yer aldığı bir özgeçmiş dosyası.
  2. Pedagojik formasyon belgesi: Aday öğretmenin pedagojik formasyon eğitimini tamamladığını gösteren belge.
  3. Ders planları: Aday öğretmenin hazırladığı ders planları, öğrenci profili, öğrenme hedefleri, öğrenme süreçleri, değerlendirme süreci gibi detayları içeren belgeler.
  4. Ders notları: Aday öğretmenin verdiği derslerde öğrencilerin performansı hakkında hazırladığı notlar ve öğrenci takibi yapmak için oluşturduğu veri kayıtları.
  5. Öğretim materyalleri: Aday öğretmenin hazırladığı öğretim materyalleri, sunumlar, videolar, infografikler, interaktif öğrenme materyalleri, oyunlar vb.
  6. Öğrenci performansları: Aday öğretmenin verdiği derslerde öğrencilerin performansını ölçmek için hazırladığı ödevler, sınavlar, quizler gibi değerlendirme araçları ve bu araçlardan elde edilen sonuçlar.
  7. Kendini değerlendirme raporu: Aday öğretmenin kendi öğretim pratiğini değerlendirdiği bir rapor, bu raporda aday öğretmenin öğrencileriyle ilişkileri, öğrencilerin öğrenme süreçlerine yönelik uygulamaları ve diğer öğretmenlik becerileri değerlendirilir.
  8. Staj notları: Aday öğretmenin okulda yaptığı staj sürecinde hazırladığı notlar, staj sürecinde yaşadığı deneyimler ve aldığı geri bildirimler.
  9. Sertifikalar ve ödüller: Aday öğretmenin eğitim ve öğretim alanında aldığı sertifikalar ve ödüller.
  10. Referanslar: Aday öğretmenin mesleki tecrübesi ve kişilik özelliklerini referans gösterebilecek kişilerin iletişim bilgileri.