Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD)
3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Organizasyon Komitesi, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında, dünyanın her yanından tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlara kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlali yapan katılımcıların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
Kural ihlali tespit edilen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır; kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden ve FIAP yasaklılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkan ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD), gerekli gördüğü durumda katılımcılardan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir.

Katılımcılar yarışma sonuçlarından e-posta yoluyla haberdar edilecektir.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılar, ödül ve sergileme alan fotoğraflarının Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından sergi ve kataloglarda kullanılmasını kabul ederler.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Eser gönderenler gönderdikleri eserlere ilişkin gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır.
– Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://www.afad.org.tr/ internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma; Baskı ve Dijital kategoriler olmak üzere 4 bölümden oluşmuştur.
1- BASKI: Serbest;
2- DİJİTAL: RENKLİ (Serbest);
3- DİJİTAL: SİYAH-BEYAZ (Serbest);
4- DİJİTAL: YARATICI.

Tanımlar:
Monokrom: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalısma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

KATILIM ÜCRETİ:

GENEL
Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur.
Türkiye’den katılımlarda; İlk bölüm 30 TL, ilave her bölüm 10 TL (tüm bölümler için toplam 60 TL,
Diğer ülkeler için; İlk bölüm 15 Euro / 20 USD , , ilave her bölüm 5 Euro/5 USD (tüm bölümler için 30 Euro / (35) USD’dir.

BASKI
• Baskı kategorisine katılmak isteyen katılımcılar, fotoğraflarını uzun kenarı en fazla 30 cm olacak biçimde baskı olarak posta ile göndereceklerdir. Fotoğrafların iadesini isteyen katılımcılar ayrıca 20 euro iade bedeli ödemelidirler.
• Yarışma ve baskı geri gönderim ücreti aşağıda belirtilen PayPal hesabına ödenebilir.
PAYPAL: lcalik@hotmail.com
• Yarışmaya grup olarak katılabilirsiniz. 10 ve daha üzeri kişiden oluşan gruplara ve fotoğraf derneklerine %10 indirim yapılacaktır.
• Yarışmada toplam 4 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.

Katılım ücretleri PayPal yoluyla gönderilirken katılımcıların ad ve soyadlarını belirtmelerinde fayda vardır. Gönderilen fotoğraflar ile PayPal gönderimlerinin birbiri ile uyumsuzluğu halinde fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayabilir. Katılım ücreti gönderilmeyen fotoğraflar değerlendirilmeyecektir.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ/İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Baskı Kategorisi: Fotoğraflar uzun kenarı maksimum 30 cm ölçülerinde bastırılıp başvuru formu ile birlikte posta ile aşağıdaki adresimize gönderilmelidir. Paspartu veya kenar boşluğu olmayacaktır. Fotoğraflarınızın arka tarafına adınızı, soyadınızı, adresinizi, fotoğrafın adını ve başvuru formunda belirtilen sıra numarasını “1/4”, ”2/4” şeklinde yazmalısınız.
Fotoğraflarınızın arkasına yazdığınız bilgiler başvuru formu ile eşleşmelidir.

** Baskı fotoğraflar aynı zamanda yarışma kataloğunda kullanılmak üzere sistemden online olarak da yüklenecektir.

Baskı Gönderim Adresi:
AFAD-ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ
Tuba ÇOLAK
Kasım Gülek Fotoğraf Sanat Galerisi
Ziyapaşa Mah. 67087 Sokak Saadet Apt. No: 45/A 01140 Seyhan Adana / Türkiye

Dijital ve Baskı Kategorileri: Fotoğraflar jpg/JPEG formatında 150-300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı maksimum 3200 piksel boyutunda, fotoğraf boyutu en az 2 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır. Sıkıştırma (Quality) 7-12 aralığı olabilir.

Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.afad.org.tr/ adresindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
Türkçe: http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English):

adresleri kullanılarak yüklenecektir.

– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Dijital fotoğraflar için elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Diğer ülkeler için bakınız:
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Baskı (Print) >P, Dijital Serbest (Open Color) > OC, Dijital Siyah-Beyaz (Open Monochrome) > OM, Dijital Yaratıcı (Digital Experimental) > DE,).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının (Baskı > P) kategorisindeki “Reflection” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: “TRomeryP1_reflection” veya Dijital Yaratıcı kategorisindeki 1 no’lu “Square” adlı fotoğrafi için “TRomeryDE1_square” gibi…”
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL
A. Beyhan ÖZDEMİR (İFOD)
Yavuz BAŞTERZİ (MFD)
Emel KARAKOZAK (AFAD)
Yedek Seçici Kurul üyeleri
Reşit TOK (Tarsus Fotoğraf Derneği)
İ. Şan YÖDEK (AFAD) Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır. TFSF Temsilcisi: H. İbrahim TUTAK

ÖDÜLLER:
Her bölüm için;
FIAP Altın Madalya;
FIAP Gümüş Madalya;
FIAP Bronz Madalya;
FIAP Mansiyon (6 adet);
AFAD Mehmet Baltacı Özel Ödülü (Sadece Dijital Serbest kategorisinde verilecektir);
TFSF Özel Ödülü (Sadece Baskı Fotoğraf kategorisinde verilecektir);
Sergileme (Her kategoride katılımcı sayısına göre en az %8, en fazla %25 sergileme uygulanacaktır);
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Tüm kategorilerde toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).

DİJİTAL KATALOG:
Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafları içeren bir dijital katalog , http://www.afad.org.tr web sitesinde galeri biçiminde yayınlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 25 Haziran 2015
Son Katılım Tarihi : 07 Eylül 2015 / 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma : 19-20 Eylül 2015
Sonuç Bildirimi : 27 Eylül 2015
Halka Açık Gösteri : Ekim / Kasım 2015
Dijital Katalog Gönderimi : Aralık 2015

Salon Başkanı:
Alperen AKHARMAN
Selman Vefa YILDIRIM
e-mail : afadyarisma@gmail.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2015/060 ve FIAP tarafından 2015/361 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.