Adalet ve Hukuk Resim Yarışması

Adalet ve Hukuk adlı Resim Yarışması

AMAÇLAR
1- “Adalet ve Hukuk” kavramlarıyla ilgili gençlerde farkındalık yaratmak,
2- İlimize yeni kazandırılan Adalet Sarayını tanıtmak, hukuk ve sanatı bir araya getirerek sanatın
evrensel değerlerine dikkat çekmek,
3- Gençlerde sosyal sorumluluk ve adalet bilincinin gelişmesini sağlamaktır.

KATILIM KOŞULLARI
1- Resim yarışmasına Bolu Ortaöğretim Kurumları (merkez ve ilçeler) Lise öğrencileri, (9-10-11-12.
Sınıflar) katılabilir.
2- Yarışmaya katılan eserler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış
olacaktır.
3- Öğrenciler yarışmaya istedikleri sayıdaki eserle katılabilirler.
4- Eser 50X70 cm ölçülerinde olup, renkli resim tekniklerinden(pastel boya, suluboya, guaş boya,
akrilik ve yağlıboya) biriyle ya da karışık teknikle yapılacaktır.
5- Eserin arkasına öğrenci ismi, okulu, okul telefonu ve adresi açık şekilde yazılacaktır.
6- Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
7- Uygun görülen eserler Bolu Savcılığı tarafından sergilenecek ve yayınlanabilecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Öğrenciler Eserlerini Öğrenim Gördükleri Okul Müdürlüklerine 15 Ekim 2018 Tarihine Kadar Teslim
Edeceklerdir. Okul Müdürlüklerinde Toplanan Eserler 17 Ekim 2018 Tarihinde Bolu Milli Eğitim
Müdürlüğü – Özel Büro Birimi’ne Ulaştırılacaktır. Jüri 19 Ekim 2018 Tarihide toplanacak, sonuçlar Bolu
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sitelerinde ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

1. Olan öğrenciye Tam Altın
2. Olan Öğrenciye Yarım Altın
3. Olan Öğrenciye Çeyrek altın

ÖDÜL TÖRENİ
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belirleyeceği tarih ve yerde
törenle verilecektir.

Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer görülen eserler, Bolu Adalet Sarayı’nın açılışı sırasında
sergilenecektir.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESİM YARIŞMASI

KONU : ” Adalet ve Hukuk ”

TARİH VE YER : 15/10/2018 – Cumhuriyet Başsavcılığı