Açık Fikir İç Mekan Tasarım Yarışması

Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj ve diğer tasarım bölümü öğrencilerine büyük fırsat!
Bahçe, balkon, teras için en kullanışlı ve yaratıcı ürün ya da ürün grubunu mekânıyla birlikte tasarla.
Tasarımınla herkese ilham verme şansı yakala.

Yarışmanın Amacı
* Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve KOÇTAŞ ürünlerinin tanıtılması,
* KOÇTAŞ ürünleri ile yaratıcı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi.· KOÇTAŞ ürün yelpazesine yenilikçi fikirlerin dahil edilmesi.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu, yarışmacıların uygun görecekleri ölçekteki bir konut içinde yer alan teras, balkon veya bahçe için bir “yaşam alanı” tasarımıdır. Yarışmacıların tasarımlarında, yarışmanın amaçlarına uygun biçimde, yeme, içme, oturma, dinlenme, depolama gibi ihtiyaçların bütüncül olarak karşılandığı ve peyzajın düzenlenmesine katkı yapacak elemanları da içeren yaratıcı ve özgün ürünler/fikirler üretmeleri istenmektedir.

Dış mekan elemanlarının tasarımında KOÇTAŞ ürünleri (mamul ve/veya yarı mamul ürünler) seçilebileceği gibi farklı ürünler de seçilebilir.

Proje dahilinde tasarlanacak dış mekan oturma elemanları, Koçtaş uygun gördüğü takdirde yeni birer ürün olarak, ürün yelpazesi içinde yer alacak ve üretilebilecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları
– Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde halihazırda öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da ekip olarak katılabilirler. · — Bireysel katılımlar “Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Mimarlık Lisans Öğrencileri” ile sınırlıdır.· – — Ekip olarak katılımda, yarışma ekibinde en az 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı veya 1 İç Mimarlık veya 1 Mimarlık Lisans Öğrencisi olmak koşuluyla üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans öğrencileri de yer alabilir.
– Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.· Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.
– Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
– Yarışmada ödül alan projelerin mağaza içi uygulama, üretim ve yayınlama hakları KOÇTAŞÕa aittir.(Tasarım Hakları:ÊYarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.)
– Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi
19 Ekim 2015 Yarışmanın İlanı
16 Kasım 2015 Soru Sorma için Son Tarih Saat 24.00
20 Kasım 2015 Yanıtların İlanı
30 Aralık 2015 Proje Teslimi Saat 24.00
6 Ocak 2016 Jüri Değerlendirmesi Sonuçların İlanı, Ödül Töreni ve Kolokyum Şubat Ayı İçinde Yapılacaktır.

Yarışma Süreci
– Yarışma şartnamesi, 19 Ekim 2015 tarihinden itibaren www.koctasacikfikir.com adresinde yayınlanacaktır.
– Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını acikfikir@koctas.com.tr e-mail adresine 16 Kasım 2015 saat 24.00Õe kadar ileteceklerdir. Sorular ve cevaplar 20 Kasım 2015 tarihinde www.koctasacikfikir.com adresinde yayınlanacaktır. Telefonla yapılacak, soru amaçlı başvurulara cevap verilmeyecektir.
– Katılımcılar, projelerini ve istenen kimlik belgelerini 30 Aralık 2015 tarihinde saat 24.00Õe kadar www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne dijital olarak yüklemiş olmalıdır.· Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.
– 1. Ödülü kazanan proje önerisi KOÇTAŞ tarafından uygulanarak sergilenebilecek ve üretilebilecektir.

Yarışma Düzenleyen
KOÇTAŞ

Yarışma Jürisi
Asli Jüri Üyeleri
Saadet Aytıs (Y. Doç. Dr., MSGSÜ)
Ali Bakova (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, ODTÜ)
Erol Evgin (Y. Mimar)İnci Deniz Ilgın (Prof. Dr., M.Ü.)Gül Koçlar Oral (Prof. Dr., İTÜ)
Hasan Şener (Prof. Dr., Y.Müh. Mimar)
Zeynep Vural ( Koçtaş Mobilya Satın Alma Grup Müdürü)

Yedek Jüri Üyeleri
S. Banu Garip (Doç.Dr.,İTÜ)

Raportörler:
Tuba Özkan (Mimar, MSGSÜ)
Özgün Yücetürk (Mimar, İTÜ)


Ödüller

1. Ödül 10.000 TL + yaz dönemi (3 ay boyunca) staj imkanı2. Ödül 7.000 TL
3. Ödül 5.000 TL
5 Adet Mansiyon 2.500’er TL

Yarışmacılara Verilecek Belgeler
Yarışma şartnamesi web sitesinden temin edilebilir.
Yarışmada kullanılacak KOÇTAŞ ürünlerini içeren kataloglar Koçtaş web sitesinden temin edilebilir.

Yarışmacılardan İstenenler
Kavramsal anlatımlar (yazılı-grafik sunumlu)· Kararları yeterince anlatan ölçekte, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri · 3 boyutlu anlatımlar
Farklı ölçeklerde detay anlatımları
Koçtaş ürün listesi (kullanılan Koçtaş ürünlerinin katalog işareti ve isimleri)· İfade tekniği serbesttir.

Projelerde Aranacak Nitelikler
Tasarım özgünlüğü,
Kullanılacak ürünlerin kendi aralarındaki ve mekanla olan uyumları,
İşlevsel mekan kullanımı,
Katalog verilerine uyma,
Uygulanabilirlik,· İnovatif olması,
Kullanım, taşıma, nakliye, depolama ve takma-sökme kolaylığı sağlanması,
Çevreye duyarlı olması,
Üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjiyi etkin kullanması,
Şartnameye uygun bir şekilde hazırlanması.

Projelerin Teslim Günü ve Şekli
Proje teslim tarihi 30 Aralık 2015 Pazartesi günüdür. Yarışmacılar bu tarihte saat 24.00Õe kadar www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne projelerini ve istenen kimlik belgelerini dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Saat 24.00Õten sonra yüklenen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yüklenen dosyalar toplamda en fazla 5 MB boyutunda olmalıdır.

Projelerin Teslim Şekli
Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
Teslim edilen paftalarda, proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret (el yazısı, vb.) bulunması halinde proje yarışmadan elenecektir.
Projeler yatay A3 boyutunda en fazla 4 pafta halinde hazırlanmış olarak iletilecektir.
Proje paftaları PDF formatında, 300dpi ve 24 Bit renk derinliğine sahip olmalıdır. Proje paftalarının dosya isimleri projenin rumuzu ile belirtilmelidir (Örn: rumuz_pafta _1, rumuz_pafta_2).
Çizim ve sunuş şekli serbesttir.· Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını (malzemeler, üretim teknikleri, ambalaj, montaj ve taşınmasına ilişkin düşünceler, vb.) içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır.

Kimlik Belgeleri
1. Yarışmacılar, takımda yer alan her öğrencinin:
Adı, Soyadı
Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)· Adres bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini ve yarışma şartlarını kabul ettiklerini belirttikleri imzalı belgeyi dijital olarak www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne paftalarla birlikte yükleyeceklerdir. Belgenin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_kimlik belgesi).
2. Yarışmacılar, öğrencisi oldukları okuldan aldıkları onaylı öğrenci belgelerini dijital olarak pdf formatında www.koctasacikfikir.com adresindeki başvuru bölümüne yükleyeceklerdir. Belgelerin ismi rumuz ile ifade edilecektir (Örn: rumuz_ogrenci belgesi_1, rumuz_ogrenci belgesi_2).
Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik belgeleri açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

Rumuzla İlgili Esaslar
Rumuz 3 harf ve 5 rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın ve belgenin sağ üst köşesine, el yazısı olmamak koşulu ile yazılacaktır.

Katılımcılara Başarılar Dileriz…

http://www.koctasacikfikir.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here