Açık Erişim Çalıştayı

Açık Erişim Çalıştayı
21-22 Ekim 2013 IYTE
www.acikerisim.org

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz
olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler
aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji,
mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal
Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nün (İYTE) ev sahipliğinde İYTE Kampüsünde gerçekleştirilecektir.
Bilindiği gibi, 1. Çalıştay, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Hacettepe
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde; üniversite, kamu kurumları,
mesleki dernekler ve yayıncıları temsilen yaklaşık 200 delegenin katılımıyla
gerçekleştirilmiş ve sonuçları, Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç
Bildirgesi <http://www.acikerisim.org/calistay-2012/sonuc-bildirgesi/> ile
kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapılacak olan 2. Ulusal Açık Erişim
Çalıştayı’nda;

* önemli yayınevlerinin açık erişim konusundaki stratejilerine ve
yaptıkları çalışmalara yer verilecek,
* akademisyen gözüyle açık erişim olgusu incelenecek,
* mevcut açık erişim kaynaklarının neler olduğu ve bunlardan nasıl
yararlanılabileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacak,
* açık erişim konusunda çeşitli uygulamalar anlatılacak,
* “araştırma verisi ve açık veri” konuları üzerinde durulacak,
* ülkemizdeki en önemli fon sağlayıcı TÜBİTAK’ın açık erişim konusuna
bakışı ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme
yapılacaktır.

21-22 Ekim 2013 tarihlerini de içine alan hafta, aynı zamanda tüm Dünyada
Açık Erişim Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Tüm
araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, kütüphaneciler, araştırma ofisi
çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini “2.Ulusal Açık Erişim
Çalıştayı”na katılmaya davet ediyoruz.

Toplantı Düzenleme Komitesi Adına

Gültekin Gürdal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin