Acıbadem Sosyal Turnuva yarışması

ilkokul öğrencilerine özel Sosyal Turnuva yarışması

Turnuvaya katılım şartnamesi
* Turnuvaya, Özel Acıbadem Okulları 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
* Turnuvaya katılacak öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde başvuru yapabilir. Takımlar, farklı sınıflardan öğrencilerin bir araya gelmesiyle de oluşturulabilir.
* Turnuvaya katılacak öğrenciler kendilerine bir grup ismi belirlemek zorundadır. Grup isimleri gayri ahlaki çağrışımlar içeren isimler olmamalıdır. Bu şekilde grup isimleriyle başvuran takımların başvurusu kabul edilmeyecektir.
* Turnuva 6 turdan oluşacaktır. Sorular; bilgi, yetenek, kültür düzeyi, ifade becerileri, ikna kabiliyeti, özgüven, cesaret ve sorumluluk bilinci başta olmak üzere birçok konuyu sınamaktadır.
* Turnuvaya katılan gruplar birinci tur sorularını Rehberlik Servisinden kapalı zarf içerisinde alacak ve turnuvaya başlayacaktır. Sonraki turlarda ise öğrenciler, yeni soruları nereden alacaklannı ve nereye teslim edeceklerini aldıkları soruların altında yazılı olarak görecektir.
* Turnuvada her grubun 3 geçersiz görev hakkı bulunmaktadır. 3 kez görevi geçersiz sayılan grup elenecektir. Bu yüzden görevin doğruluğundan emin olmadan görev belgelerinizi sorumlu öğretmene teslim etmeyiniz.
* Turnuva sırasında grupların birbirleriyle sorular veya cevaplar konusunda bilgi paylaşımında bulunması kesinlikle yasaktır. İnternet ortamı dahil birbiriyle paylaşımda bulunan gruplar hiçbir mazeret kabul edilmeksizin diskalifiye edilecektir.
* Turnuvada turları geçen gruplar bir üst tura geçtiğini ya da tüm görevleri bitiren grup turnuvayı bitirdiğini diğer gruplarlarla ya da arkadaşlarıyla paylaşmayacaktır. Herhangi bir grup turnuvayı bitirmiş olsa ve hatta l.bitirse dahi turnuvayı bitirdiğini bir başka grupla paylaşması halinde bu durum turnuvadan elenme sebebi sayılacaktır.
Turnuvayı, 6 turu başarıyla ilk tamamlayan grup kazanacaktır.
*Uygulama soruları fotoğraf veya video ile belgelendirilecektir. Turnuvayı ilk üç sırada bitiren gruplara ödül verilecektir.
Ödüller turnuva afişinde belirtilmiştir.
Turnuvaya katılan her grup yukarıdaki şartlan kabul etmiş sayılır.

Ortaokul öğrencilerine yönelik Sosyal Turnuva yarışması

Turnuvaya katılım şartnamesi
* Turnuvaya, Özel Acıbadem Okulları 5, 6 ve 7.sınıf 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
* Turnuvaya katılacak öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde başvuru yapabilir. Takımlar, farklı sınıflardan öğrencilerin bir araya gelmesiyle de oluşturulabilir.
* Turnuvaya katılacak öğrenciler kendilerine bir grup ismi belirlemek zorundadır. Grup isimleri gayri ahlaki çağrışımlar içeren isimler olmamalıdır. Bu şekilde grup isimleriyle başvuran takımların başvurusu kabul edilmeyecektir.
* Turnuva 10 turdan oluşacaktır. Sorular; bilgi, yetenek, kültür düzeyi, ifade becerileri, ikna kabiliyeti, özgüven, cesaret ve sorumluluk bilinci başta olmak üzere birçok konuyu sınamaktadır.
* Turnuvaya katılan gruplar birinci tur sorularını Rehberlik Servisinden kapalı zarf içerisinde alacak ve turnuvaya başlayacaktır. Sonraki turlarda ise öğrenciler, yeni sorulan nereden ala- caklarını ve nereye teslim edeceklerini aldıkları soruların altında yazılı olarak görecektir.
* Turnuvada her grubun 3 geçersiz görev hakkı bulunmaktadır. 3 kez görevi geçersiz sayılan grup elenecektir. Bu yüzden görevin doğruluğundan emin olmadan görev belgelerinizi sorumlu öğretmene teslim etmeyiniz.
* Turnuva sırasında grupların birbirleriyle sorular veya cevaplar konusunda bilgi paylaşımında bulunması kesinlikle yasaktır. İnternet ortamı dahil birbiriyle paylaşımda bulunan gruplar hiçbir mazeret kabul edilmeksizin diskalifiye edilecektir.
* Turnuvada turları geçen gruplar bir üst tura geçtiğini ya da tüm görevleri bitiren grup turnuvayı bitirdiğini diğer gruplarlla ya da arkadaşlarıyla paylaşmayacaktır. Herhangi bir grup turnuvayı bitirmiş olsa ve hatta l.bitirse dahi turnuvayı bitirdiğini bir başka grupla paylaşması halinde bu durum turnuvadan elenme sebebi sayılacaktır.
* Turnuvayı, 10 turu başarıyla ilk tamamlayan grup kazanacaktır.
* Uygulama soruları fotoğraf veya video ile belgelendirilecektir.
* Turnuvayı ilk üç sırada bitiren gruplara ödül verilecektir.
* Ödüller turnuva afişinde belirtilmiştir.
* Turnuvaya katılan her grup yukarıdaki şartlan kabul etmiş sayılır.