Açı Çeşitleri Nelerdir? Açıların Özellikleri

Açı, iki doğru parçasının birleştiği noktada oluşan bölgeye denir. Açılar, genel olarak üç farklı şekilde sınıflandırılabilir: açıların ölçüsüne göre, açıların konumuna göre ve açıların kenarlarına göre.

 1. Açıların ölçüsüne göre:
 • Küçük açılar: 0° ile 90° arasındaki açılar küçük açılardır.
 • Tam açılar: 180°’lik açılara tam açı denir.
 • Dik açılar: 90°’lik açılara dik açı denir.
 • İkizkenar açılar: 180°’lik açının yarısına, yani 90°’ye denk gelen açılara ikizkenar açı denir.
 • Ters açılar: Birbirine zıt iki açının toplamı 180° olduğundan, bir açının diğer açıya göre farkı 180° ise bu açılara ters açı denir.
 1. Açıların konumuna göre:
 • İç açı: İki doğru parçası arasındaki açıya iç açı denir.
 • Dış açı: İki doğru parçasının uzantıları arasındaki açıya dış açı denir.
 • Tamamlayıcı açı: İki açının toplamı tam açıya (180°) eşitse, bu açılara tamamlayıcı açı denir.
 • Birbirini kesen açılar: İki doğru birleştiğinde oluşan açılara birbirini kesen açılar denir.
 1. Açıların kenarlarına göre:
 • İki kenarlı açı: İki kenarı olan açılara iki kenarlı açı denir.
 • Üç kenarlı açı: Üç kenarı olan açılara üç kenarlı açı denir.
 • Dört kenarlı açı: Dört kenarı olan açılara dört kenarlı açı denir.

Açıların özellikleri ise şunlardır:

 • Açılar ölçüleriyle ifade edilir ve derece, dakika, saniye gibi birimlerle ölçülür.
 • İki açının toplamı, tam açıya eşittir.
 • İki açının farkı, sıfırdan büyük ve 180° den küçük olduğu sürece herhangi bir açı olabilir.
 • Eş açılar birbirine eşittir.
 • Ters açılar birbirine eşittir.
 • Tamamlayıcı açılar toplamı 180°’ye eşittir.
 • Komşu açılar, birleşen kenarlarının oluşturduğu doğru parçası üzerinde yer alır.