“AB’yi Öğreniyorum” Bilgi Yarışması

“AB’yi Öğreniyorum”
Bilgi Yarışması Yönergesi
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

Konu
Bilgi Yarışması’nın Organizasyonu

Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmış olacaktır.

Amaç
Lise 10. Sınıf öğrencilerin, AB hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını
artırmak için motive etmek ve onları araştırma yapmaya yöneltmektir.

Kapsam
AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi edinmektir. Bu yarışma ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları hakkında
bilgilerini ve farkındalıklarını artırması ve AB’yi daha iyi anlamaları beklenmektedir.

İçerik Soruların kapsamı, aşağıda belirtilen başlıkları dengeli bir şekilde
içerecektir:
• AB ortak değerleri,
• Temel haklar,
• AB kurumları,
• AB politikaları,
• AB programları,
• AB’nin tarihi,
• AB’nin genişlemesi,
• Türkiye’nin katılım süreci,
• Aday ülkeler,
• Kültür (sanat, edebiyat, müzik, popüler kültür),
• Coğrafya.

Hedef Kitle
Türkiye’nin, AB Bilgi Merkezi bulunan 21 ilinde, bütün 10uncu sınıf öğrencileridir.

Süre
Mart-Haziran 2015

Başvuru Zamanı
20 Mart – 17 Nisan 2015

Yarışma Yerleri
AB Bilgi Merkezi bulunan, Türkiye’nin 21 il merkezi;
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van.
Bu 21 ilde yerel eleme yarışmaları ilk olarak ilçe düzeyinde yarışma ya da kura yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Zamanı
Son başvuru tarihi olan 17 Nisan 2015’i takiben ilçe düzeyinde ilk elemeler 17 Nisan – 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İl merkezlerindeki değerlendirmeler 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarışma finali Ankara’da, 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak olup, finalin akabinde bir ödül töreni düzenlenecektir.

YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
1. Takımlar 3 asil 1 yedek üyeden oluşacaktır. Yarışma katılımcıları yarışma sonuna kadar değişmeyecek
ancak öngörülmeyen durumlar olduğunda yedek üye yarışmaya dahil edilebilecektir. Takımlar,
üyelerinden birisini sözcü olarak belirleyecektir.
2. Takımlar yarışmaya gelirken okul müdürlükleri tarafından onaylanmış, fotoğraflı kimlik belgeleri ile
gelecekler ve bu belgeler 4 hakem heyeti tarafından kontrol edilecektir.
3. Her takımın, okul tarafından atanacak bir danışman öğretmeni olacaktır. Bu öğretmen, takımın sınava
hazırlanmasını sağlayacak ve süreci koordine edecektir. Ayrıca yarışmalar esnasında takımına eşlik
edecektir.
4. Takımlar, yarışmalara zamanında katılmakla yükümlüdürler.
5. Yarışmalar, en az 2 takımın katılımıyla düzenlenecek oturumlar şeklinde olacaktır. Her bir oturum
sonrasında yalnızca 1 galip takım olacaktır. Galip takım bir sonraki tura yükselirken mağlup takım(lar)
yarışma dışı kalacaktır. Her bir oturumda yarışacak olan takımların sayısı, o ildeki katılımcı okulların
sayısına göre belirlenecektir.
6. Her oturumda 15 adet asil soru ve 10 adet yedek soru olacaktır.
7. Soru türleri çoktan seçmeli doğru/yanlış ve açık uçlu soru olacaktır.
8. Her bir soruya ayrılan yanıtlama süresi 1 dakikadır.
9. Her soru 1 puan değerindedir ve bütün sorular eşit değere sahiptir. En fazla doğru yanıtı veren takım o
oturumun galibi olacaktır. 15 soru sonunda takımlar arasında eşitlik olması durumunda, eşitliğe sahip
takımlara yedek sorular sorulacaktır.
10. İkinci aşama soruları, takımlardan birisinin diğerlerinden daha fazla doğru yanıtı olana kadar sürecektir.
Takımlardan birisi diğerlerine üstünlük sağladığında oturum bitecek ve bu takım galip ilan edilecektir.
11. Sorular takımlara birer birer, kâğıt üzerine yazılı olarak verilecektir. Süre, takımlar soruları gördüğünde
başlatılacaktır. 1 dakikalık yanıtlama süresi dolduğunda bütün takımlar yanıtlarını yazdıkları kâğıtları
havaya kaldıracak ve sırayla yanıtlarını okuyacaklardır. Yanıtlar okunduktan sonra soru, yüksek
sesle salona da okunacaktır (uygun olan yerlerde sorular ekrana/perdeye yansıtılabilir). Bu yöntemle
takımlar, izleyicilerin olası müdahalesi olmadan yanıtlarını verebileceklerdir. Doğru yanıt, soru yüksek
sesle okunduktan sonra açıklanacaktır. Bu prosedür, her bir soru için tekrar edilecektir.
12. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri (İl MEM), kendi illerinde gerçekleştirilecek
olan bilgi yarışması elemelerini düzenlemekle yükümlü kurumlardır.
13. Her bir ilin galip takımı, Ankara’da düzenlenecek olan yarışma finaline katılacaktır.
14. Farkındalığın artırılması amacıyla, yarışma oturumlarına okulların öğrencileri izleyici olarak katılım
gösterecektir.
15. Her bir bilgi yarışmasının akışı şöyle olacaktır:
a) Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı
b) Protokol konuşmaları
c) Jüri üyelerinin tanıtımı ve yerlerini almaları
d) Yarışma oturumları
e) Kazananların ilanı (ödül töreni ayrıca düzenlenecektir).
16. Yarışmalar tamamlandıktan sonra her bir ilde ödül töreni düzenlenecek ve birinci, ikinci ve üçüncü
takımlara ödülleri takdim edilecektir. Ödüller MEB tarafından temin edilecek olup ödül töreninin
tarihi İl MEM’ler tarafından belirlenecektir
17. Her ilin kazanan takımı Ankara’daki yarışma finaline katılım sağlayacaktır. Ankara’daki final yarışması
en fazla 2 gün sürecektir.
18. Ulusal yarışmanın kazananları (birinci, ikinci, üçüncü takımlar), final sonrası Ankara’da düzenlenecek
bir Ödül Töreninde ödüllerini alacaklardır. Ayrıca Eylül ayı içinde AB ülkelerine düzenlenecek 5 günlük
(ulaşım hariç) çalışma ziyaretine katılacaklardır.
19. Yarışmaya başvurmak isteyen okullar http://abdigm.meb.gov.tr ve http://abyiogren.meb.gov.tr adresinden
ve bu yönergenin ekinden başvuru formunu temin edilebilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra
öğrenciler, okul yönetimi ve veliler veya vasiler tarafından 3 er nüsha olarak imzalanacak ve İlçe MEM’e
teslim edilecektir. Kazanan takım üyelerinin velileri/vasileri çocuklarının bir AB ülkesine yapılacak
olan çalışma ziyaretine katılımı için de rızalarını sunmuş sayılırlar.
20. 21 ilde yerel eleme yarışmaları ilk olarak ilçe düzeyinde yarışma ya da kura yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Bu yarışmalar için gerekli soru setleri MEB’den talep edilebilir.
21. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş
olurlar.

Başvuru Yerleri
Doldurulan başvuru formu öğrenci, öğrencinin velisi/vasisi ve okul yönetimi tarafından imzalanıp başvuru tarihleri içerisinde İlçe MEM’e teslim edilmelidir. İlçe MEM ise tüm başvuruları yarışma takvimi doğrultusunda İl MEM’e teslim etmelidir.

Komisyonlar ve Sorumlulukları
İl Yarışma Komisyonu
• İl MEM’lerden ve AB Bilgi Merkezleri’nden temsilciler olmak üzere
en az üç kişiden oluşacaktır.
• Hazırlık safhasında İl Jürilerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
• İl Jürilerinin özgeçmişlerini onay için Valiliklere sunacaktır.
• İl Yarışma Komisyonları bütün yarışma sürecinde iletişim noktası
olacaktır ve illerde yarışmaların düzenlenmesini koordine
edeceklerdir.

Merkezi Yarışma Komisyonu
• Bu komisyon Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) 5 kişiden oluşacaktır,
• Yarışmanın süreçleri ile ilgili Teknik Destek Ekibine önerilerde
bulunacak,
• Merkez Jürisini oluşturacaktır.

Jürinin Yapısı
İl Jürisi

5 jüri üyesinden oluşacaktır ve her bir ilde İl Yarışma Komisyonu tarafından kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir;
• İl MEM temsilcileri,
• AB Bilgi Merkezi temsilcisi,
• AB konusunda uzman akademisyenler.
Bu jüri üyelerinin seçimi, gönderecekleri özgeçmişlere dayanmak suretiyle Valiliklerin onayına tabidir. Her jürinin başkanı, İl MEM temsilcilerinden biri olacaktır.

Final Jürisi
7 jüri üyesinden oluşacaktır; Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir:
• MEB temsilcilerinden (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü),
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilci,
• Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilci,
• AB konuları üzerine çalışma yapan akademisyenler.
Bu jüri MEB’in onayına tabidir. Jüri başkanı MEB’den bir temsilci olacaktır.
Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından yollanacak “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaktır.

Ödüller İl düzeyinde;
• birincilere dizüstü bilgisayar
• ikincilere bisiklet
• üçüncülere satranç takımı hediye edilecektir. Hediyeler, MEB tarafından temin edilecektir.
• Ulusal finalin ilk üç kazananı (birinci, ikinci ve üçüncü gelen takımların 4’er üyesi) AB üye ülkelerinden birisine çalışma gezisi ile ödüllendirilecektir.

Çalışma ziyaretinin masrafları Proje Bütçesinden karşılanacaktır. Ziyaretin yapılacağı ülke, AB üyesi ülkelerinden olan Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda arasından seçilecektir. Çalışma ziyareti
için 5 gün çalışmaya, 2 gün ise ulaşıma ayrılacaktır.
• İl elemelerinde dereceye giren her bir öğrenciye madalya, öğretmenlere plaket ve okula ise kupa verilecektir. Bu ödüller MEB tarafından sağlanacaktır.

Ödül Töreni
Bilgi yarışmasının finalinin ödül töreni ulusal basının da katılımıyla Ankara’da düzenlenecek olup tarihi bilahare bildirilecektir. Törene il düzeyinde birinci olan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenleri de
davet edilecektir.

Proje Kapsamında Karşılanacak Masraflar
Aşağıda belirtilen kalemler için yapılacak harcamalar Proje bütçesinden karşılanacaktır:

İllerdeki Yarışmalar (1 günlük etkinlik)
• Teknik Destek Ekibi Üyelerinin iaşe bedelleri
• Teknik Destek Ekibi ve MEB temsilcilerinin ulaşım masrafları
• Öğle yemeği ve kahve molası

Yarışma Finali (2 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği ve kahve molası
• Konaklama (İl başına en fazla 8 kişi, 2 gece)
• Ulaşım masrafları

Yarışma Finalinin Ödül Töreni
• Eğlence
• Kokteyl

Bilgilendirme Seminerleri
• Öğle yemeği ve kahve molası
• Basılı materyaller
• Seminere ait eğitim materyalleri
• Teknik Destek Ekibi ve MEB temsilcilerinin ulaşım masrafları

Çalışma Ziyareti
• Uçak biletleri
• İaşe bedelleri
• Vize masrafları
• Ulaşım sigortası
• Konaklama
• Yerel ulaşım (ziyaret esnasında)
• Öğle yemekleri
• Akşam yemekleri
• Simultane tercüme

Harcamalarda Uyulacak Kurallar:
• Her bir harcama için mutlaka fatura ibraz edilmelidir.
• 20 TL’nin üzerindeki harcamalar için alınacak olan faturalar KDV’den muaf alınmalıdır. KDV muafiyet belgeleri İl ve İlçe MEM’lere, Teknik Destek Ekibi(TDE) tarafından yollanacaktır.
• Bütün faturalar ve otobüs/tren biletleri düzgünce bir zarfa
konulmalıdır. Bu zarflar Ankara’da, MEB yerleşkesindeki Proje Ofisine teslim edilmeli veya postalanmalıdır.
• Harcamalara istinaden ödemeler; faturalar ve diğer gerekli olabilecek belgeler Proje Yönetimi’ne ulaştıktan sonra yapılabilecektir.
• Finans ile ilgili sorular için İl MEM’ler TDE ile iletişim kurabilir.

Ana Kurumların Yarışmaların Düzenlenmesinde ve Uygulanmasındaki Sorumlulukları

MEB (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
• Bilgi Yarışması yönergesinin, internet sitesinde yer alacak duyuruların, bütün promosyon malzemelerinin ve yarışma sorularının onaylanmasından,
• Resmi bir yazı ile düzenlemelerin nasıl olacağı, sorumlu kadrolar, iletişim kişileri ve görevlerinin ne olduğu hakkında İl MEM’lerin bilgilendirilmesinden,
• İllerde kazanan takımlara verilecek ödüllerin temin edilmesinden,
• Merkezi Yarışma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumludur.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• İllerdeki bilgi yarışmalarının gerçekleştirilmesinden,
• Her bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yarışma duyurusunu iletmekten,
• Her bir ilçede posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla yarışmaların duyurusunun geniş kitlelere ulaştırılmasından,
• İl Yarışma Komisyonunu oluşturup sürecin takip edilmesinden,
• İlçe MEM’den gelen başvuru formlarının kayıt altına alınıp muhafazasından,
• Soru setlerini kapalı zarflar içinde kabul ederek, yarışma gününe kadar muhafaza edilmesinden,
• Jürisinin her bir üyesi tarafından imzalanan gizlilik beyannamelerinin muhafaza edilerek bir nüshasının MEB’e iletilmesinden,
• Jüri üyelerinin imzaladığı belgelerin her birinin muhafazasından,
• İl elemelerinin düzenlenmesinden,
• İl düzeyinde dereceye girenlerin isim ve iletişim bilgilerinin resmi yazı ile MEB’e bildirilmesinden sorumludur.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• İlçelerindeki okullara posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla bilgi yarışmasının duyurusunun yapılmasından,
• İlçe temsilcilerinin yarışma ya da kura yöntemiyle belirlenmesinden,
• Okul Başvuru Formunun bir nüshasının muhafaza edilerek, diğer iki nüshanın İl MEM’e iletilmesinden,
• Yarışma duyurularının ilçe düzeyinde yapılmasından sorumludur.

Teknik Destek Ekibi (TDE)
TDE, Bilgi Yarışmasının bütün genel organizasyonundan ve koordinasyonundan sorumludur. Bunlar:
• Yardım Masasının oluşturulması,
• Soru bankasının/veri tabanını hazırlanması,
• Soru setlerinin kapalı zarf içerisinde İl MEM’lere kargo ile gönderilmesi,
• Bütün promosyon materyallerinin (broşürler ve posterler) hazırlanması ve bilgi yarışmasının Proje internet sitesi, medya ve sosyal medya yoluyla tanıtılması,
• 21 ilde 30 Bilgi Yarışması Bilgilendirme Seminerinin düzenlenmesi,
• Ankara’daki yarışma finalinin organizasyonu,
• Ödül töreninin organizasyonu,
• Çalışma ziyaretlerinin organizasyonu,
• Posterlerin ve broşürlerin İl ve İlçe MEM’lere kutular içinde gönderilmesinden sorumludur.

Duyurular
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci başlar,
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir,
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve İlçe MEM’ler ise bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir,
• İl MEM’ler ve AB Bilgi Merkezleri duyuru materyallerini (posterler, broşürler) dağıtırlar. Dağıtılan bu materyallerin uygun yerlerde kullanılmasının takibini yaparlar,
• Yarışma aşağıda yer alan web siteleri aracılığı ile duyurulacaktır;
– http://www.meb.gov.tr,
– http://abdigm.meb.gov.tr,
– http://abyiogren.meb.gov.tr
Yarışma adına açılmış olan sosyal medya hesaplarından da ayrıca duyurular yapılacaktır.

Diğer Konular
• MEB, ihtiyaç doğduğunda bu Yönergede değişiklik yapabilir ve güncellenmiş halini internet sitesinde duyurur.
• Bu Yönergede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar mercileri MEB ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) dir.

YARIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK Tarihler
Yarışmanın planlaması, hazırlıklar ve soruların hazırlanması Şubat 2015
Yarışmanın resmi duyurusu 20 Mart 2015
21 ilde, yarışma hakkında 30 adet bilgilendirme semineri yapılması 2-10 Nisan 2015
Okulların bilgi yarışmasına başvurması için son gün 17 Nisan 2015
İlçe MEM tarafından okulların belirlenip İl MEM’e gönderilmesi 17 Nisan-8 Mayıs 2015
İllerde bilgi yarışmalarının yapılması 25-29 Mayıs 2015
Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi 1-5 Haziran 2015
Ankara’da, 21 ilin kazananlarının katılımıyla yarışma finalinin yapılması 8-11 Haziran 2015
Ödül töreni Haziran 2015
Yurtdışı çalışma ziyareti – Büyük Ödül Eylül’ün ilk yarısı 2015

Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda MEB bu
değişiklikleri yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim
yapmayacaktır.

YARDIM MASASI BİLGİLERİ
AB’yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi
Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok, Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Dairesi, 3.
Kat, Oda NO: 311 Beşevler/Ankara

İletişim:
1 – Nihal Börekçi
Telefon: 312 418 34 41/3150
Faks: +90 312 212 93 04
2 – Emrem Sultan ER
Telefon: +90 312 418 34 41/3113
Faks: +90 312 212 93 04

Başvuru Formu

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.