ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK VAKFI ANTALYA ŞUBESİ ABDÜLHAMİD Han’ı Anma Etkinlikleri YARIŞMA ŞARTNÂMESİ

“ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI ”

Giriş

Gençlerin kültür ve tarih bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi geçmişi ve milli kültürüne odaklanarak edinebilmesi, kendi kültürel değerlerimiz, örf ve adetlerimiz hakkında doğru bilgiye sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine, dolayısıyla geleceğine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi için çok önemlidir. Bu sebeple geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, tarihimize yön vermiş değerlerimizi tanıtmak, bu değerlerimizi rol model almalarına yardımcı olmak, sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir gelecek adına atılmış etkili bir adım olacaktır.

Bu amaçla yaklaşık otuz üç yıl tahtta kalan, hayatı boyunca milletinin refah ve huzuru için çalışan, tarihimize yön vermiş olan Ulu Hakan Abdülhamid Han’ı anmak, gençlerimize tanıtmak ve toplumsal meselelere karşı bakış açısı geliştirebilmek amacıyla Lise ve dengi okul öğrencileri arasında bu yıl Beşincisi gerçekleşecek olan “ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK “konulu Kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

Katılım Şartları

 • Yarışmaya Antalya genelinde örgün eğ iti m-öğreti m kurumlarına devam etmekte olan Lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya girecek kompozisyonların daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanacaktır.
 • Her bir katılımcı, KOMPOZİSYON yarışmasına bir kompozisyon ile katılabilir.
 • Katılımcı formu (Ek1),formunu doldurmak zorundadır.
 • Yarışma Secici Kurul üyeleri ve bunların üçüncü derece dahi yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Öykü bilgisayarda, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyutundaki ölçülerle en fazla 5 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacakların, kompozisyonlarım ve katılımcı formunu (Ek1) en geç 10 OCAK 2020 tarihine kadar Okul Müdürlüklerine, Antalya İl Milli Eğitim’e göndermeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılmak üzere Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze gönderilen kompozisyon metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.
 • Antalya Birlik Vakfı ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya başvuran eserler kitap haline getirilecek olursa başvuru sahibi hak iddia edemeyecektir. Yayımlanacak eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir. Elde edilecek gelir Antalya Birlik Vakfı Şubesine bağışlanacaktır.
 • Alıntı veva kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Yarışma sonuçları antalya.meb.gov.tr web sayfalarında ilan edilecektir.
 • Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 • Eserin konusu giriş kısmında belirtilen konuya uygun olmalıdır.
 • Birlik Vakfı Antalya Şubesi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. Yarışma Seçici Kurulu
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin eserleri Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü f3) ve Birlik Vakfı (2) tarafından oluşturulacak komisyonca değerlendirilecektir.

Alıntı ve kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi: 10 Ocak 2020

Secici KurulfJüri) Değerlendirme Tarihi: IS.Ocak 2020

DEĞERLENDİRME

 1. Seçici Kurul tarafından “ABDÜLHAMİD HAN’I ANLAMAK” konulu Kompozisyon yarışması ödülü alacak 3 kompozisyon aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir;

‘Özgünlük

*Kurgu

*Üslup

‘Türkçe’nin doğru kullanılması ‘Konuya hâkimiyet

 1. Okul/kurum müdürlükleri yarışmacıların teslim ettiği tüm eserleri ve başvuru yapan tüm öğrenci bilgilerini (ad, soyadı, e-posta, telefon, adres bilgileri, velisinin adı soyadı ve telefon numarası) Excel ortamında tablo hâlinde oluşturup bir (1) CD’ye kayıt ederek ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Ayrıca, ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlüklerinin teslim ettiği tüm eserleri ve başvuru yapan tüm öğrenci bilgilerini (ad, soyad, e-posta, telefon, adres bilgileri, velisinin adı soyadı ve telefon numarası) Excel ortamında tablo hâlinde oluşturup bir (1) CD’ye kayıt ederek il millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

 1. İl millî eğitim müdürlüğüne teslim edilen eserler, Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü ve Birlik Vakfı tarafından oluşturulacak ve beş (5) üyeden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Ödüller

Birinciye        Tam Altın

İkinciye          Yarım Altın

Üçüncüye Çeyrek Altın

Seçici Kurul tarafından ilk ona giren öğrencilere Kurul Özel Ödülü verilecektir.

İletişim Bilgileri

Antalta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Web Adresi: antalya.meb.gov.tr