Abdi İbrahim Vakfı Eğitim Bursu

Abdi İbrahim Vakfı burs başvuruları başlıyor!

Abdi İbrahim Vakfı olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla geçen yıl başlattığımız burs programımız bu yıl da devam ediyor.

Yönetim Kurulumuzca belirlenen üniversite ve bölümlerde okuyan; 15 lisans, 5 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisine burs imkanı sağlıyoruz. İlgili üniversite ve bölümlerde okuyorsanız; 30 Eylül’e kadar burs programımıza başvuru yapabilirsiniz.

Burs programı kapsamında gerçekleştirilecek mentorluk desteği sayesinde bursiyerlerin gelişimine katkıda bulunmayı, hem birbirleriyle hem de Abdi İbrahimlilerle sosyal ilişkiler kurmalarını hedefliyoruz.

Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül 2022
Burs Açıklanma Tarihi: 14 Kasım 2022

Yurtiçi Lisans Bursu
AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıda yer alan üniversitelerin “Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyotip ve Genom” bölümünde birinci sınıfı tamamlamış ve ikinci sınıfta lisans eğitimine başlayacak olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, AİV burs yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayan 15 öğrenciye sağlanacak burs programıdır.
*AİV lisans bursları, açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz. Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

– Boğaziçi Üniversitesi
– Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü
– Hacettepe Üniversitesi
– İstanbul Üniversitesi
– İstanbul Teknik Üniversitesi
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yurtiçi Yüksek Lisans Bursları
AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıda yer alan üniversitelerin, belirtilen yüksek lisans programlarında, tezli yüksek lisans yapan, eğitim aşamasında ya da tez aşamasındaki başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, AİV burs yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlayan 5 öğrenciye sağlanacak burs programıdır.
*Tezsiz yüksek lisans programları için burs uygulaması yoktur. AİV yüksek lisans bursu uzatma ve afla gelen öğrencilere verilmez. Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

– Ankara Üniversitesi-Temel Biyoteknoloji
– Boğaziçi Üniversitesi- Moleküler Biyoloji ve Genetik
– Dokuz Eylül Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji – İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü
– Hacettepe Üniversitesi- Biyoteknoloji
– İstanbul Üniversitesi- Biyoteknoloji
– İstanbul Teknik Üniversitesi- Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Endüstriyel Biyoteknoloji
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji

Yurtiçi Doktora Bursları
AİV Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıda yer alan üniversitelerin belirtilen bölümlerinde doktora eğitimi almakta olan, eğitim aşamasında ya da tez aşamasındaki başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan, AİV burs yönetmeliğinde belirlenen koşulları sağlayan 5 öğrenciye sağlanacak olan burs programıdır.
*Başvurular arasında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır. Uzatma ve afla gelen öğrenciler ile lisansüstü eğitimini tamamlamadan doktoraya başlayan adaylara burs verilmez.

– Ankara Üniversitesi- Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji
– Boğaziçi Üniversitesi-Moleküler Biyoloji ve Genetik
– Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoteknoloji – İzmir Uluslararası Biyotip ve Genom Enstitüsü
– Hacettepe Üniversitesi-Biyoteknoloji
– İstanbul Üniversitesi- Biyoteknoloji
– İstanbul Teknik Üniversitesi- Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Endüstriyel Biyoteknoloji
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü

Başvuru Tarihi: 01 Eylül 2022-30 Eylül 2022

Burs Başvuru