ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ OKUTMAN ALIMI İLANI – İLAHİYAT

Son Başvuru Tarihi 08.01.2013

ÖZEL ŞARTLAR Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme deneyimi olmak.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50.0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4–Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

6- Ön degerlendirme ve degerlendirme asamalarinda lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasinda kullanilacak, 4′lük not sisteminin 100′lük not sistemine esdegerligi Yüksekögretim Kurulu karariyla belirlenir

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)?den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak

3-Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES?ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

ÖĞRETİM ELEMANI İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi

Özgeçmiş

Öğrenim Belgeleri

Transkript

Yabancı Dil Belgesi

ALES Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Fotoğraf (2 adet)

Onaylı Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda görev yapmış adaylar için)

Çalışma Belgesi (SGK kaydı varsa)

Notlar :

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

İlan edilen kadroya atanan adaylar, görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.