ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim Anabilim /Anasanat Dalı Ünvan Derece Adet Açıklama
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 2 1 Uluslararası geçerliliğe sahip İleri Yaşam DesteğiEğitmen Sertifikasına sahip olmak. Transözofagialekokardiyografi üzerine yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçent 5 1 Semptomsuz menapozda ve menapozsonrasında endometrium örneklemesi ve endokrinolojik karakteristikler konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 4 1 Subklinik ve Tip 2 diyabetli hastalarda serum Visfatin düzeyleri ve trombosit hacminin koroner arter hastalığı risk faktörleri ile ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı Doçent 5 1 Karaciğer tümörlerinde C kollu bilgisayarlı tomografiile perfüzyon konusunda çalışmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 4 1 Yazılımsal metotlarla moleküler yapıların simülasyonukonusunda çalışmış olmak.
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Yardımcı Doçent 5 1 Kanatlı etlerinin teknolojik ve biyokimyasal özelliklerikonusunda çalışmış olmak. Kanatlı sektöründe en azüç yıl deneyimli olmak.
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Yardımcı Doçent 4 1 Toprak dolgu barajların gövde dolgularınınzeminlerinin minerolojik özelliklerinin mühendislikdavranışlarına etkileri konusunda çalışmış olmak.
4 Eylül 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29465  

4 Eylül 2015 CUMA                                                  Hürriyet Gazetesi

Son Başvuru Tarihi : 18 Eylül 2015