AB TÜRKİYE İLİSKİLERİ KARİKATÜR YARISMASI

T.C. Basbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) internet adresinde
(www.abgs.gov.tr, www.abgs.gov.tr/abis) ve Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği
Uygulamaları ve Arastırmaları Merkezi (HÜAB) internet adresinde
(www.huab.hacettepe.edu.tr) yarısma duyurusu ve gerekli tüm bilgiler yer
almaktadır.

BASVURU KOSULLARI:
Genel Kurallar:
– Yarısmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandası olması zorunludur.
– Yarısma gönüllülük esasında yapılacaktır.
– Yarısma, amatör-profesyonel herkesin katılımına açıktır.
– Yarısma kapsamında sunulan tüm eserler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve
Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulamaları ve Arastırmaları Merkezi (HÜAB)
tarafından teslim alınacak ve saklanacaktır.
– Ödül kazanan tüm eserlerin kullanım hakları ABGS ve HÜAB’a aittir.
– Yarısmaya katılan karikatürler geri verilmeyecek, bu organizasyonla ilgili albüm, brosür,
kartpostal, web sitesi ve afislerde yayınlanabilecektir.
– Ödül kazanan eserler ABGS ve/veya HÜAB tarafından gerçeklestirilecek tüm etkinlik ve
çalısmalarda kullanılabilir, basılı veya elektronik ortamda kamuoyu ile paylasılabilir.
Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda ABGS ve/veya HÜAB tarafından kullanılmasını
kabul etmis sayılırlar.
– Eserler, hem basılı olarak, hem de DVD veya CD formatında elden veya posta/kargo
yoluyla HÜAB adresine teslim edilecektir.
– Eserler en fazla A3 boyutunda olması gerekmektedir.
– Eserler konusunda renk, çizim tekniği, kağıt, yazılı-yazısız karikatür olması konularında
hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.
– Tüm basvurularda basvuru formları eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
– Gönderilen tüm karikatürlerin arkasında eser sahibinin tam adı ve ıslak imzasının yer
alması zorunludur. Bu imza, karikatürün gönderen tarafından yapıldığını, yani orijinal
olduğuna dair bir yükümlülük yaratacaktır. Bu çerçevede yarısmaya gönderilen eserler
konusunda ortaya çıkacak her türlü hukuki sorunun muhatabı karikatürü gönderen
kisiler olacaktır.
– Arkalarında eser sahibinin ıslak imzası ve tam adı bulunmayan karikatürler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Yarısmaya katılacak karikatürler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmıs olabilir
ancak hiçbir yarısmada ödül almamıs olmalıdır.
– Yarısma sartlarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
– Yarısmaya katılanlar bu sartnamede sözü edilen bütün kuralları bastan kabul etmis
sayılır.
Basvuru Sahipleri:
ABGS ve HÜAB tarafından düzenlenen “AB-Türkiye İliskileri: Somut Katkılar-Yersiz
Korkular” konulu karikatür yarısmasına eser sahipleri her bir kategoride en fazla 3 eserle
katılabilir ancak birden fazla ödül kazanamaz.
Yarısma Kategorileri:
1. “AB-Türkiye İliskileri – Katkılar”: AB Üyeliğinin Türkiye’ye Katkıları
2. “AB – Türkiye İliskileri – Katkılar”: AB Üyesi Türkiye’nin AB’ye Katkıları
3. “AB-Türkiye İliskileri – Anlamsız Önyargılar, Yersiz Korkular, Gülünç Abartmalar”:
AB-Türkiye İliskilerinde Karsılıklı Korkular-Endiseler
Eserlerde Kullanılacak Temalar:
– Eserlerde kullanılacak mesajların, Türkiye-Avrupa Birliği iliskilerine katkı sağlaması
önemsenmektedir. Bu bağlamda mizahın daha çok tarafların birbirlerine yönelik
katkılarını dile getirmesi beklenmektedir. Yarısmanın diğer önemli kategorisi ise
karsılıklı ve büyük bölümü yersiz korkular-endiseler kategorisinden olusacaktır.
– Eserlere temel teskil edecek diğer temalar sunlardır:
o Avrupa Birliği’nin değerleri
o Çağdaslasma projesi olarak “Türkiye’nin AB’ye Üyeliği”nin günlük hayatımıza ve
çesitli sosyal kesimlere (isçilere, öğrencilere, kadınlara, tüketicilere, engellilere,
sağlık çalısanlarına, sanatçılara v.b.) olumlu etkileri
o Türkiye için AB üyelik sürecinin bir çağdaslasma projesi olusu
o Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye değisik alanlarda kazandıracakları
o Türkiye-AB Mali İsbirliği projelerinin ve Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı
kazançlar
o İki tarafta bulunan çesitli yanlıs algılamalar (Türkiye’nin egemenliğinin elden
gideceği, Türkiye’nin üye olunca kültürel kimliğini kaybedeceği, 30 milyon Türkün
hemen AB’ye akın edeceği, Türkiye’nin üyeliğiyle AB’de issizliğin artacağı vb.)
o Avrupa’nın küresel ekonomik basarısında Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın küresel aktör rolünde Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın savunma ve güvenliğinde Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın kültürel çesitliliğinde Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın enerji güvenliğinde Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın tarım ve çevre alanındaki sürdürülebilirliğinde Türkiye’nin rolü
o Avrupa’nın toplumsal dinamizminde Türkiye’nin rolü
o Organize suç ve uyusturucu kaçakçılığı basta olmak üzere tüm suçlarla
mücadelede Türkiye’nin rolü
o Kültürler arası köprü olma niteliğimiz
Eserlerin Değerlendirilmesi
– Yarısma için sunulan eserlerin ön değerlendirme ve elemesi, ABGS ve HÜAB
tarafından olusturulacak “Ön Eleme Jürisi” tarafından yapılacaktır.
– Ön Eleme Jürisi farklı kategorilerde değerlendirilmeye uygun görülen eserleri Seçici
Jüriye sunacaktır.
– Seçici Jüri ABGS, HÜAB ve profesyonel karikatüristlerden olusacaktır.
– Seçici Jüri, üç kategoride 1.,2.,3. ve 2 adet mansiyon ödülü olmak üzere en basarılı 5’er
eseri (toplam 15) seçecektir.
Basvuru Sekli:
– www.abgs.gov.tr ya da www.huab.hacettepe.edu.tr adreslerinden temin edilecek
Basvuru Formu ve eserler asağıda verilecek adrese elden ya da posta/kargo ile teslim
edilecektir.
– Katılımcılar istedikleri kategorilere en fazla birer eserle basvuruda bulunabilir.
– Katılımcılar, yarısmaya gönderdikleri eserlerin arkalarına isimlerini yazıp, imzalarını
atacaklardır.
– Katılımcılar kağıt üzerindeki karikatürlerini ve CD/DVD’yi koydukları zarfın üzerine
“KARİKATÜR YARISMASI” ibaresini ekleyecektir.
Yarısma Ödülü:
– Her üç kategorinin ilk bes derecesine giren eser sahiplerine, Devlet Bakanı ve
Basmüzakereci Sayın Egemen Bağıs imzalı Basarı Belgesi verilecektir.
– Seçici Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, her üç kategoride ilk üçe
girenlerden;
Birincilik ödülü alanlara dizüstü bilgisayar,
İkincilik ödülü alanlara fotoğraf makinesi,
Üçüncülük ödülü alanlara mp3 çalar,
Mansiyon ödülü alanlara ise kitap seti hediye edilecektir.
– Yarısma sonuçları, Mayıs ayında ABGS ve HÜAB internet sitelerinde (www.abgs.gov.tr
ve www.huab.hacettepe.edu.tr ) duyurulacaktır.
– Ayrıca, Basarı Belgelerinin takdimi için 9 Mayıs Avrupa Günü Haftası Etkinlikleri
çerçevesinde, Devlet Bakanı ve Basmüzakereci Sayın Egemen Bağıs’ın himayelerinde
bir ödül töreni düzenlenmesi ve eserlerin sergilenmesi öngörülmektedir.
Son Basvuru Tarihi ve Yeri:
Basvuru sahiplerinin, basvuru dosyalarını, 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
Hacettepe Üniversitesi’nden asağıda verilen adrese elden teslim etmeleri ya da posta/kargo ile
ulastırmaları gerekmektedir. Lütfen zarfınızın üzerine “KARİKATÜR YARISMASI” ibaresini
eklemeyi unutmayıniz.
29 Nisan 2011 tarihine kadar teslim edilmeyen karikatürler yarısmada değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Yarısma İçin Eserlerin Gönderileceği Adres:
HACETTEPE ÜNIVERSITESI
Avrupa Birliği Uygulamaları ve Arastırmaları Merkezi (HÜAB)
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat, 06800
Beytepe/ANKARA
YARISMA TAKVİMİ
Nihai Tarih Çalısma
28 Mart 2011 Yarısmanın ABGS ve HÜAB internet sitelerinde duyurulması
29 Mart 2011-
29 Nisan 2011
Karikatürlerin HÜAB’a teslimi/ulasması
30 Nisan 2011-2
Mayıs 2011
Ön Eleme Jürisi Değerlendirmeleri
3 Mayıs-4 Mayıs
2011
Seçici Jüri Tarafından Değerlendirmelerin Yapılması ve Nihai
Sonuçların Açıklanması
Mayıs 2011 Ödül Töreni
Yarısmanın Koordinasyonu:
T.C. Basbakanlık
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Sivil Toplum, İletisim ve Kültür Baskanlığı
Mustafa Kemal Mah. 6. Cad. No:4 Bilkent/ANKARA
ABGS adına Koordinatör: Zerrin Keskin
Tel: 0 312 218 15 51
Faks: 0 312 218 13 75
E-posta: [email protected], [email protected]
Hacettepe Üniversitesi
Avrupa Birliği Uygulamaları ve Arastırmaları Merkezi (HÜAB)
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat, 06800 Beytepe/ANKARA
HÜAB Adına Koordinatörler: Ahu Sumbas ve Tuba Yıldırım
Tel: 0312. 297 71 67
Faks: 0312. 297 87 40
E-posta: [email protected], [email protected]
Yarısma Genel Koordinatörü:
Dr. M.Murat Erdoğan
E-posta: [email protected]