AB STANDARTLARINDA GENÇ GİRİŞİMCİLER: REKABETÇİLİK

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin (TOBB ETÜ MED) Mamak Belediyesi ve Ankara Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile beraber yürüteceği, Avrupa Birliği’nce kabul edilen “AB Standartlarında Genç Girişimciler: Rekabetçilik” projesine başvurular başlamıştır. Projeye katılmak için 14 Kasım 2012 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

TOBB ETÜ MEZUNLAR DERNEĞİ
“AB STANDARTLARINDA GENÇ GİRİŞİMCİLER:
REKABETÇİLİK”

Bu proje Avrupa Topluluğu’nun katkısıyla gerçekleştirilmektedir.
Batıkent KTML
PROJE TANITIM YAZISI
Proje Adı : AB Standartlarında Genç Girişimciler: Rekabetçilik
Proje Sahibi : TOBB ETÜ Mezunlar Derneği
Proje Bütçesi : 114.340 € (karşılıksız hibe)
Proje Ortakları :
T.C. Mamak Belediyesi
Ankara Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Omnia Recruitment – İNGİLTERE
Tellus (Group) Ltd – Work Experience UK – İNGİLTERE
Terra Solution Consulting bvba – BELÇİKA
BETİAD – BELÇİKA
Unternehmerverband Alb-Donau (ADUV) e.V.– ALMANYA
Altundas Automobile – ALMANYA
South East Training Academy GmbH – ALMANYA
Época do Futuro Lda. – PORTEKİZ
Proje Özeti :
“AB Standartlarında Genç Girişimciler: Rekabetçilik” projesi, özelde TOBB ETÜ mezunları,
genelde ise Ankara’da yaşayan yeni mezun, mesleki deneyimsizlikler nedeniyle herhangi bir
işletmede istihdam edilmeyen veya yeni işe başlamış meslek sahibi, ancak buna karşın kendi
sektörleri ile alakalı rekabetçilik ve girişimcilik imkânlarını öğrenmek isteyen gençlere
yöneliktir.
Bu proje;
-Gün geçtikçe ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma
kabiliyetlerine sahip genç girişimcilere azlığı,
-İşsiz gençlerin kendi mesleki alanları ile ilgili Avrupa’da detaylı çalışma yapıp kendi sektörel
ekonomilerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması,
-Rekabetçi ruhun artması ile bölgedeki beşeri sermayenin ve yaşam kalitesinin arttırılması,
-Rekabetçiliğin özünde var olan kavramsal yargıların uygulamadaki yetersizliği,
-Rekabetçilik ve girişimcilik noktasında süregelen rehber ve yönelim belirsizlikleri
gibi ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır.
Bu proje ile;
-Avrupa Birliğinde sektörel rekabetçilik ve girişimcilik imkanlarının yerinde incelenmesi,
-Yeni mezun gençlerin istihdam edilebilirlik oranlarının ve bölgedeki işletme sayısının
arttırılması,
-Sürekli mesleki eğitim ile edinilmiş bilgi ve becerilerin pratikte uygulama yöntemi ile
geliştirilmesini ve meslek kalitesinin arttırılması,
-Ülkemizde girişimciliğe ve rekabetçiliğe verilen önemin diğer Avrupa ülkelerinde verilen
önemle eş değer olabilmesi ve kamuoyu gündeminde bu olguların daha çok yer bulmasının
sağlanılabilmesi,
-İşsiz gençlerin yurtdışına giderek orada sektörel rekabetçilik alanında ortaklıklar kurmayı,
yurt dışında işletmelerin kamu veya özel kuruluşlar tarafından nasıl desteklendiğini
öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Bu proje sonunda;
Avrupa Birliği’nde uluslararası sektörel rekabetçiliği öğrenmiş ve kendi işletmelerini kurma
konusunda yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları incelemiş meslek sahibi ancak işsiz gençlerin,
kendi işletmelerini kurarak işsizlik oranının azaltılması ve bireysel işletme sayısı ile refah
seviyesinin arttırılması beklenmektedir.
Proje İçeriği:
Proje kapsamında 44 kişi (4’ü engelli, 4’ü refakatçi), 5 hafta süreyle Almanya, Belçika,
İngiltere ve Portekiz’e gönderilecektir.
Almanya’ya 14 kişi (4’ü engelli, 4’ü refakatçi), Belçika’ya 10 kişi, İngiltere’ye 10 kişi ve
Portekiz’e 10 kişi gönderilecektir.
Katılımcıların 5 kişisini Batıkent KTML, 10 kişisini Mamak Belediyesi, 29 kişisini TOBB
Mezunları derneği (4’ü engelli, 4’ü refakatçi) belirleyecektir.
Katılımcılar 5 haftalık proje kapsamında yabancı dil eğitimi alacaktır.
Katılımcıların bütün masrafları (ulaşım, konaklama, dil kursu, havaalanı transferi,
yemek, sigorta) proje kapsamında karşılanacaktır. Sadece pasaport, vize masrafı ve yurt
dışı çıkış harcı katılımcıya ait olacaktır.
Proje sonunda proje sahibi ve proje ortakları tarafından sertifika verilecektir.
30 Ekim – 14 Kasım 2012 tarihleri arasında başvuru e-posta yoluyla alınacaktır.
Başvuran kişiler 15 Kasım 2012 tarihinde internet üzerinden yazılı sınava tabi
tutulacaktır.
Doldurulan başvuru formlarına ve yazılı sınav sonuçlarına göre ön eleme yapılacaktır.
Ön eleme sonucunda her bir kurum kendisine yapılan başvurular arasından, branşlardaki
kntenjanın 2 katı kadar kişiyi mülakata alacaktır.
Mülakat sonucunda her kurum kendi katılımcı listesini hazırlayacak ve toplamda 44 Asil
(refakatçiler hariç) ve 22 Yedek katılımcı belirlenecektir.
Almanya, Belçika ve Portekiz grubu yabancı dil kurslarını gidecekleri ülkede alacaklardır.
İngiltere grubu ise yabancı dil kursunu Türkiye’de alacaktır.
Projede yer alacak branşlar yurt dışı ortaklarla ve başvurular tamamlandıktan sonra
belirlenecektir.
Seçilecek Kişiler için Gidiş – Geliş Tarihleri:
İngiltere : 11 Ağustos 2013 – 14 Eylül 2013
Almanya : 09 Aralık 2012 – 12 Ocak 2013
Belçika : 16 Aralık 2012 – 19 Ocak 2013
Portekiz : 07 Nisan 2013 – 11 Mayıs 2013
Kimler Başvurabilir?
Üniversite mezunları (bütün bölümler)
Meslek Yüksekokulu (MYO) mezunları (bütün bölümler)
Meslek Lisesi (ML) mezunları (bütün bölümler)
Lise ve ilköğretim mezunları – Özel ya da kamu kuruluşlarının kurslarında mesleki eğitim
almış olanlar
NOT: Üniversite öğrencileri (Lisans veya MYO öğrencileri) projede kesinlikle yer alamazlar.
Leonardo da Vinci projeleri üniversite öğrencilerinin başvurabilecekleri proje türü değildir.
Üniversite öğrencileri için uygun olan program Erasmus’dur.
Başvuru Şartları:
Herhangi bir branşta mesleki eğitim almış olmak (Üniversite, MYO, ML mezunu olmak
veya herhangi bir kursta mesleki eğitim almış olmak),
Başvuru sırasında işsiz veya kendi işyerine sahip olmak,
Yabancı dil biliyor ya da yabancı dil öğrenmeye istekli olmak,
Temsil ve sözlü ifade yeteneğine sahip olmak,
Ekip ruhuna ve birlikte çalışmaya uyum sağlayabilmek,
Not:
Ankara’da ikamet edenler,

Gidilecek ülkenin yabancı dilini bilenler,
Mesleki eğitimini Üniversite, MYO ve ML’nde almış olanlar,
Daha önce benzer projede yer almamış olanlar değerlendirme sürecinde daha yüksek
puan alacaktır.
Başvuru Süreci:
http://www.etu.edu.tr/, www.mamak.bel.tr, adreslerinde
yer alan başvuru formunun en geç 14 Kasım 2012 Saat 17.00’ye kadar doldurulması ve
tobbetu.ua@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan tüm adaylar
internet üzerinden (Google Docs) 15 Kasım 2012’de sınava (genel kavramlar) tabi
tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar ile 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da
mülakat yapılacaktır. Değerlendirme sonuçları 21 Kasım 2012 tarihinde
http://www.etu.edu.tr/ adresinde açıklanacaktır. Bundan sonra 23 Kasım 2012’de
bilgilendirme toplantısı yapılacak ve Almanya-Belçika için pasaport süreci başlatılacaktır.
Gerekli Belgeler1:
Başvuru Formu
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi
Mesleki eğitim belgesi
Üniversite, MYO ve ML mezunları için diploma fotokopisi
Lise ve ilköğretim mezunları için diploma fotokopisi ve mesleki eğitim aldığını
gösterir belgenin fotokopisi
Yabancı dil yeterliliğini gösterir sınav sonuç belgelerinin fotokopisi (var ise)
Önemli Not:
1. Gerekli belgeler sınavı geçen kişilerden mülakat sırasında alınacaktır. Başvuru
formunun fotoğraflı ve imzalanmış hali ön elemeye mutlaka getirilecektir.
2. Derneğimiz bu doküman dahilinde belirtilen tüm tarihlerde değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
Sorularınız için:
Buse TURPCU (Proje Koordinatörü) – tobbetu.ua@gmail.com
1 Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.