AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Sertifika Programı

AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Sertifika Programı

(09-16-23 Kasım 2013)

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son 5 yılda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine özel yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB projeleri ile yapılabilmiştir. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler AB başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye’nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bu süreçte akademik deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonları’ndan yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB Projeleri Hazırlama, Sosyal Projeler ve Proje Yönetimi Eğitimi’ni başlatmaktadır. 20 saatlik eğitim programı kapsamında verilecek temel bilgilerle şirket ve STK’ların AB projesi ve diğer Sosyal Projelere başvuru kapasitelerini geliştirmek hedeflenirken önümüzdeki dönemde daha da fazla ihtiyaç duyulacak AB Proje uzmanının yetişmesine de katkı sağlanacaktır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

20 saatlik kısa süreli eğitimlerde ilk etapta tüm sosyal projeler için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkanı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır. İkinci bölümde Avrupa Birliği proje formatına odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı .çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Uygulama çalışmalarıyla eğitimin, katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan ve pratik bilgiler sağlaması hedeflenecektir.

Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler AB başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

Programın Amacı:

AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Sertifika Programı, bu eğitime katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.

Kimler Katılmalı?

AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;
Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabilirler.

Eğitim İçeriği:

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları

Proje Nedir
Fikirden Projeye Geçiş
Proje Fikrini Belirleme
Tasarlama
Ön Değerlendirme
Finansman
Uygulama
İzleme, Değerlendirme

Proje Hazırlama Aşamaları

Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)
Sorun Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
Proje Amacı ve Genel Hedefler
Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi
Göstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti
Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması
Bütçeleme

Proje Hazırlama Uygulama Çalışması

AB Fonları ve Kritertler
Proje Başvuru Formu
Gerekçe
Sürdürülebilirlik
Yöntem
Diğer Başlıklar ve Destekleyici Belgelerin Açıklanması

Eğitim Takvimi

9 Kasım 2013 Cumartesi (10.00 – 17.00)

Proje Kavramı

Proje Döngüsü Yönetimi

Sorun Analizi

Paydaş Analizi

Hedef Analizi ve Hedef Ağacı

Strateji Analizi

Proje Amacı

Genel Hedef

16 Kasım 2013 Cumartesi (10.00 – 17.00)

Faaliyet Planlama Takvimi

Mantıksal Çerçeve

Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

Risklerin Belirlenmesi

MÇM

Kaynak Planlaması

23 Kasım 2013 Cumartesi (10.00 – 17.00)

Bütçe Kavramları

Bütçe Hazırlama

Bütçe Gerekçelendirme

AB Fonları ve Başvuru Kriterleri

Proje Formu

Gerekçeler

Sürdürülebilirlik

Yöntem

Diğer Formlar ve Destekleyici Belgeler

Eğitim Bedeli

600 TL + KDV (%8)

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Garanti Bankası,

Şube: Balat (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718
IBAN : TR10 0006 2000 0006 2997 18

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Akbank,

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295
IBAN : TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

Ödemeler her programın başlama tarihinden bir önceki gün yapılmalıdır. Ödeme makbuzları ilk derse gelindiğinde ibraz edilmelidir.

Yer:

Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel: 0212 533 65 32 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: [email protected]

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

Eğitmen

Ali Ercan Özgür

Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bölümü’nde “Yeni Bölgecilik Anlayışı ve Türkiye ve Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Ajansları” üzerine doktora tezini 2013 yılında sunmuş olan Ali Ercan Özgür, yüksek lisans derecesini Birmingham Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Departmanı’nda “Yönetişim ve Kalkınma Yönetimi Bölümü’nden” Uluslararası Fon ve Yardımların Koordinasyonu ve Etkisi” konusunda hazırladığı tezi ile almıştır. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi alan Özgür, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Chevening Yüksek Lisans bursiyeri ve Alman Marshall Fonu Fellow olarak seçilmiştir. TESEV tarafından yayınlanan ”Yerel Yönetim Sistemleri: Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti” kitabının, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan İş Hayatında İnsan Hakları kitaplarının yazarlarındandır. Yerel Kalkınma, Sivil Toplum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında bir çok makale ve konuşması bulunmaktadır.

Ali Ercan Özgür, IDEMA Uluslararası Kalkınma Danışmanlığı Limited Şirketi’nin kurucularından ve Yönetici-Ortağıdır (www.idema.com.tr ). Bu girişimcilik çalışmasından önce Amerikan Ticaret Odası Türkiye Ofisi’nin Genel Direktörü olarak çalışmıştır. 2001 yılında Habitat için Gençlik Derneği’nde(bugünün Habitat Yönetişim ve Kalkınma Merkezi) başladığı sivil toplum kariyerine Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü’nde (UCLG-MEWA) Yerel Yönetişim Fonu Program Yöneticisi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda Projeler Koordinatörü; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Projeler Direktörü ve TESEV İyi Yönetişim Programı’nda Program Yöneticisi olarak devam etti. Özgür, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve özel sektör gibi bir çok kuruluş ile sosyal ve araştırma projeleri yürüttü. Ali Ercan Özgür, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri’dir. Özgür’ün çalışma ve danışmanlık alanları uluslararası ortaklıklar, yeni bölgecilik, bölgesel kalkınma, yönetişim, kalkınma yönetimi, yerel yönetimler, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardımlar ve fonlardır.

Levent Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra Cardiff Üniversitesinde Uluslararası Planlama ve Kalkınma Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Uluslararası Vatandaşlık, Uluslararası Moderatörlük sertifikalarını alan Levent Koç, 2001 yılında Habitat için Gençlik Derneği ile sivil toplum hayatına adım atmıştır. Bu tarihten itibaren sırasıyla, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, TESEV, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruluşlarında proje koordinatörü, yöneticisi ve uzman olarak çalışmıştır. Genç LiG Vakfı Genel Sekreterliğini yürüttükten sonra, 2012 yılında IDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Danışmanlığı Şirketinin kurucu ortağı olmuştur. Levent Koç, UNDP, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerinde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Levent Koç, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Babil Platformu ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yürütme Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlenmiştir.

Güler Altınsoy, 2004 yılından bu yana sosyal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi, yerel katılım, girişimcilik ve kalkınma projeleri alanında çalışmalar yürütmektedir. Habitat için Gençlik Derneği bünyesinde Proje Koordinatörlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstenmiştir. Türkiye, Mısır ve Irak gibi ülkelerde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children bünyesinde Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalar kapsamında, proje planlama, geliştirme ve uygulama konularında geniş tecrübeye sahip olmuştur. Yüksek Lisansını Londra Üniversitesi’nde Kalkınma Çalışmaları alanında tamamlayan Altınsoy, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin