AB Kurumlarında Staj İmkanı 2013

Ülkemiz ile AB Komisyonu arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın haricinde AB kurumlarında yürütülen staj programlarının başvuru tarihleri ve staj şartları ile ilgili özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

1- AB Komisyonu’nda genel staj başvuru dönemi başlamış bulunmaktadır. Başvurular için son tarih 30 Ağustos 2013’dür. Kabul edilen adaylar Mart 2014’de görevlerine başlayacaktır.

AB Komisyonu stajerlerin ulaşım masrafını sağlamakta ayrıca aylık yaklaşık 1000 Avro ödeme yapmaktadır. Başvurular http://ec.europa.eu/stages/ adresinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak bireysel olarak doğrudan yapılmaktadır.

2- Avrupa Parlamentosu’nda staj için başvurular 15 Ağustos-15 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılmakta, kabul edilenler Mart 2014’de staja başlayabilmektedir.AP stajerlerin ulaşım masrafını karşılamakta, geliri olmayan stajerlere bir miktar ödeme yapmakta, geliri olan ancak gelir miktarı AP’nin belirleyeceği limitin altında kalanlara ise aradaki bu fark ödenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html adresinden

erişilebilmektedir.

3- Bölgeler Komitesinde staj için son başvuru tarihi 30 Eylül 2013, kabul edilenlerin göreve başlamaları ise Mart 2014’dür. Bölgeler Komitesi stajerlerin ulaşım masrafını karşılamakta, geliri olmayan stajerlere bir miktar ödeme yapmakta, geliri olan ancak gelir miktarı Bölgeler Komitesi’nin belirleyeceği limitin altında kalanlara bu fark ödenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna adresinden erişilebilmektedir.

4- Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nde staj için son başvuru tarihi 30 Eylül 2013, kabul edilenlerin göreve başlamaları ise 15 Şubat 2014’dür. EESC stajerlerin ulaşım masraflarını karşılamaktadır, geliri olmayan stajerlere bir miktar ödeme yapmakta, stajerin stajı boyunca herhangi bir kurumdan maaş almaya devam etmesi durumunda herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm adresinden erişilebilmektedir.

5- AB Konsey’inde aday ülkelerin memurları ücretsiz olarak 6 aya kadar staj yapabilmektedir. Bu staja ilişkin bir başvuru dönemi bulunmamakta, talep olması halinde Daimi Temsilcilik tarafından Konsey Sekreteryası ile irtibata geçilerek başvuru formu temin edilmektedir.