AB-İLAN’dan Proje Yönetimi Eğitimi

Avrupa Birliği projelerinde çalışmak isteyen gençlere ve profesyonellere fırsat! AB projelerinde kariyer imkanı arayışında olan kişilerin bireysel beceri ve kapasitelerini arttırmasını hedefleyen Proje Yönetimi Eğitimi, 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Proje Hazırlama Eğitimi almış ya da AB projeleri hakkında deneyim sahibi olan gençlere ve profesyonellere yönelik olan eğitim için başvurular başladı. 

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan mali yardımlar kapsamında kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar, sivil toplum kuruluşları, birlikler, sendikalar, üniversiteler, işletmeler vb. birçok farklı kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere destek sağlanmaktadır. Ayrıca, AB’ye üyelik süreci kapsamında hayata geçirilen Kalkınma Ajansları aracılığı ile de benzer kuruluşlara destekler sağlanmaya başlanmıştır. Ancak, söz konusu hibe destekleri kapsamında finanse edilen projelerin kendisine özgü uygulama kuralları bulunmaktadır. Bu sebeple, projelerin yönetimi ve uygulaması için konuyu bilen uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kariyer hedefi AB olanların buluşma noktası olan AB-İlan tarafından geliştirilen “AB Proje Yönetimi Uzmanlığı Eğitim Programı” bu alandaki ihtiyacın karşılanması için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.  Teorik ve pratik çalışmaların yer aldığı 2 günlük programın detayı aşağıda sunulmaktadır:  

Program:

 Bölüm

1. Gün

1

 1. Giriş, Tanışma ve Eğitim Programının Tanıtımı
 2. AB Mali Yardımı Kapsamında Proje Finansmanı Nasıl Yapılır?
 3. Projelerin Finansman Kararı Sonrasındaki Temel Aşamalar
 4. Projenin Uygulamaya Başlaması Öncesi Önemli Hususlar
 5. Projelerde Proje Ekiplerinin Görev ve Sorumlukları

2

 1. AB Proje Yönetimine Giriş
 2. Proje Sözleşmesi ve Kapsamı
 3. Proje Bütçesi, Harcama Kalemleri ve Bütçe Harcama Kalemlerinin Uygun olarak Kullanımı

·     İnsan Kaynakları
·     Seyahatler
·     Makine ve Ekipman Alımları
·     Ofis Giderleri
·     Hizmet Satın Alımları
·     Diğer Harcamalar
·     Yedek Akçe
·     İdari Giderler
·     Eş-finansman

 1. Harcamalar için örnek çalışma

GRUP ÇALIŞMASI 

3

 1. Projelerde AB Kurallarına Göre İhale ve Satın Alımlar

·     Mal, Hizmet ve İnşaat İhaleleri
·     İhaleler için Uygunluk Kriterleri
·     İhalelere İlişkin Temel AB Kuralları
·     İhale Dışı Kalmaya İlişkin Kurallar
·     İhaleler için Şartname ve diğer Teknik Dokümanlar
·     İhale Değerlendirme Süreçleri

 1. İhaleler için örnek çalışma

GRUP ÇALIŞMASI

 

 Bölüm

2. Gün

4

 1. Proje Uygulamada Değişiklik İhtiyacı; Sözleşme Değişiklikleri

·     Küçük Değişiklikler
·     Büyük Değişiklikler (Zeyilname)
Sözleşme Değişiklikleri için örnek çalışma

GRUP ÇALIŞMASI 

5

 1. Proje Uygulamada Raporlama

·     Ara Raporlar
·     Nihai Rapor
Raporlama için örnek çalışma

GRUP ÇALIŞMASI 

6

 1. AB Projelerinde Görünürlük Kuralları
  Görünürlük için örnek çalışma

GRUP ÇALIŞMASI 

7

 1. AB Projelerinin İzlenmesi
 2. İzlemenin Temel Hedefleri
 3. İzlemede Görevli Kuruluşlar ve Sorumlulukları
 4. İzleme Yöntemleri
 5. Performans Göstergeleri ve Takibi

8

 1. AB Projelerinde Kariyer Fırsatları ve Eğitimin Bu Sürece Olan Faydası 
 2. Eğitimin Değerlendirmesi
 3. Sertifika Töreni ve Kapanış

Eğitim sonunda katılımcılarımıza AB-İLAN Proje Yönetimi sertifikası verilecektir. 

Katılımcılarda aranan şartlar:
Bu programa katılmak isteyen adayların Proje Hazırlama/ PCM eğitimi almış olmaları ya da AB projeleri hakkında deneyim sahibi olmaları beklenmektedir.

Tarihler
1-2 Ekim 2011

Kontenjan
30

Eğitim Yeri :
Duyurulacaktır.

Kayıt :
Sınırlı kontenjan nedeniyle, katılım teyidleri başvuru sırasına göre yapılacaktır.
Eğitime ön kaydınızın yapılabilmesi için başvuru formunu doldurarak [email protected] göndermeniz gerekmektedir.

Başvuru ve sorularınız için:

Teknik alt yapıdaki problemden dolayı kısa bir süre için 0530 828 79 58 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.
AVK / ab-ilan.com
Telefon: 0312 426 14 99
E-Posta: [email protected]Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir