AB Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruya Açıldı!

AB Çevre Ödülleri (ABÇÖ) 2017 Türkiye Programı Başvuruya Açıldı!

REC Türkiye’nin ulusal sekretarya görevini yürüttüğü, Avrupa Birliği (AB) tarafından çevresel performansı yüksek şirketlere verilen AB Çevre Ödülleri Türkiye (ABÇÖ) Türkiye Programı, büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve uygulamaya koyan şirketleri ödüllendiriyor.

NEDEN ÇEVRE ÖDÜLLERİ

Çevresel bir işletme yaklaşımı izlemekle ilgili önemli konulardan bir tanesi de dünyada, özellikle de AB’de şirketlerin karşılaştığı taleplerin değişiyor olmasıdır. Tüketiciler, artık sanayilerin yalnızca kısa vadeli çıkarlara ve sadece kar amacına dayalı bir işletme politikası izlemelerini kabul etmemekte; şirketlerin çevresel, toplumsal ve etik değerleri de hesaba katarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirecek yeni bir işletme vizyonu geliştirmelerini beklemektedir.

Kurumsal itibar ve mali değer arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Kurumsal itibarı yüksek bir şirketin müşterilerinin üzerinde önemli bir sadakat etkisi olduğu da açıktır. Çalışanların söz konusu işletmeyi çalışmak için uygun bir yer olarak görmesi, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirliğine önem vermesi ve diğer tüm sosyal paydaşlar ile olan olumlu ilişki şirketin mali performansına doğrudan etki eden unsurlardır.

Bugünün iş dünyasında, kurumsal itibar ticari başarı elde etmek isteyen şirketler için hayati önem taşımaktadır. Avrupa’nın en saygın ödüllerinden birisi olan AB Çevre Ödülleri ise bu çalışmalara meşruiyet kazandıracak en önemli iletişim araçlarından birisidir.

ÖDÜLLERİN NİTELİĞİ

Jüri tarafından her kategoride seçilen ve ödüle layık görülen şirketler, Avrupa’nın en itibarlı ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılım hakkı kazanacaktır.

Türkiye Programı ödüllerinin verilmesi, REC Türkiye tarafından bir ödül töreni kapsamında yerine getirilecektir. Ayrıca, Türkiye Programı’nda ödül almaya hak kazanan şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Logosu’nu ödülü aldıkları yıldan başlamak üzere 2 yıl boyunca kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkını elde ederler.

Ulusal programda derece alan şirketler AB programında yarışmaya hak kazanacaklardır. Türkiye Programı’nda ödül almaya hak kazanan şirketler, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Logosu’nu ödülü aldıkları yıldan itibaren 2 yıl boyunca kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkını elde ederler.

Detaylar için Tıklayınız