A World of Snapwords eTwinning Project

Ankara Yenimahalle Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulunda İngilizce  hazırlık sınıfında uygulanan 21 yy becerilerini  geliştiren proje tabanlı öğretim yöntemleriyle fark yaratmaya devam ediyor.

A World of Snapwords  eTwinning projesi kapsamında; İtalya, Polonya, Litvanya, Fransa  Türkiye’den  toplam 9 okul ve 147  öğrenci ile iş birliği içinde ortak çalışmalar yaptık. Projemiz toplam 5 ay sürmüştür. Teknolojinin hayatımızın her alanına yön verdiği 21 yy da İngilizce eğitiminde çağdaş, yenilikçi standartlara ulaşması için aktif öğrenme atmosferinde öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme sürecine dahil edilmesi zorunluluk halini almıştır. Öğrencilerin derse katılımını teşvik etmesi, üst düzey bilişsel aktivitelerin desteklenmesi ve teknoloji kullanımının ön çıkarılması proje tabanlı öğretimi AWorld of Snapwords  eTwinning projesi aracılığıyla uyguladık. Projemizde web 2 araçlarını ders müfredatına entegrasyonunu sağlayarak öğrencilerimizin öğrenmelerine, bağımsız ve eleştirel düşünmelerine, öğrenme sürecine aktif katılmasını , iş birlikçi  öğrenmesine katkı sağlayan  aktivitelerle ,İngilizce konuşulan ülkelerdeki akranlarıyla dili gerçek ortamda kullanma fırsatı sağladılar. Öğrencilerimiz ders kitaplarının ötesine geçerek kendi öğrenmelerini keşfettiler.

Web 2 araçları ile zenginleştirdiğimiz İngilizce derslerinde;

Kahoot , Quizziz  test çözmeyi kolaylaştırdık. Uygulamada test sonuçlarını anında değerlendirip kayıt altına aldık.

Tüm öğrencilerin favori aktivitesi kahootla İngilizce derslerinde bilgi yarışması düzenledik hız ve zamanla kıyasıya mücadele ettiler.Proje ortaklarımızla da  62 öğrenci katılımı ile kahoot  turnuvaları  hazırladık.

Snapwords ile resim dersi kazanımlarını İngilizce ile harmanladık. Öğrencilerimiz Snapwordsler ile kelime öğrenimini kolaylaştıran kalıcı öğrenmeyi destekleyen müfredat kelimelerini destekleyen etkinlikler hazırdılar. Wordwall ile ünite sonunda quizler, eşleştirme, bulmaca, eşleştirme gibi yöntemlerle konu tekrarları yaptık.

Wordart da kelime bulutlarını oluşturduk ve logo yarışması için tasarımlar hazırladık. Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu öğrecilerinin hazırladıkları logo ve posterler yapılan anket sonunda proje logosu olmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimiz yaşadıkları şehir ve okullarını  İngilizce olarak anlatan video hazırladılar.

Karışık ülke takımları oluşturduk.Çevre duyarlılığı teması üzerine çalışmalar yaptık.Proje partnerimiz    ‘Collège Emile Chevallier ‘ Fransa   mentör öğretmenimiz önderliğinde öğrencilerimiz   İngilizce slogan hazırladılar.

Proje partnerimiz  İtalya  CS “Leonardo Sciascia” di Misterbianco, Misterbianco (Ct) Okulu ile   mentör öğretmenimiz önderliğinde  kahoot etkinliği için çevre temalı İngilizce sorular hazırladık.

Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu (İstanbul ) ile İngilizce akrostiş şiir etkinliği hazırladık.

Proje partnerimiz  Zespół szkół publicznych w Borowie, Borów, Polonya ile online derste kültürlerimiz ,okullarımız ile ilgili sorular oluşturduk ,şarkı etkinliği düzenledik.

Tüm proje ortaklarının katılımı ile Snapwordsleri kullanarak sesli sözlük hazırladık. Snapwordsler ‘den oluşan proje takvimimizi oluşturduk. İnternet güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için karikatür dergisi oluşturduk. Yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında proje blogu hazırladık. Artstep programı ile sanal sergi hazırladık.

Sonuç olarak web 2 ile zenginleştirilen İngilizce derslerimizde öğrencilerimizin  yabancı dil dersine yönelik sahip olduğu tutumun olumlu yönde değiştiğini yaptığımız anket sonuçlarında grafiklere yansıdığını gözlemledik. Öğrencilerimiz ürün odaklı çalıştılar ve ders kitaplarının ötesine geçip içerik oluşturmaları sonucu özgüven, sorumluluk ,pozitif rekabet ortamının derslere  yansımalarını etkili öğrenme ortamını sunduğu sonucuna vardık. Öğrencilerimiz ekip ve birliktelik ruhuna uygun hareket ederek proje sürecine destek olmuştur. Her ay için etkinlik videoları hazırlayarak kendi değerlendirmelerini sözel olarak ifade ettiler