A WINTER BEYOND FOUR WALLS / DÖRT DUVARIN ÖTESİNDE BİR KIŞ

“Çocukların hayal güçleri öğrenirken nefes alsın!” sloganıyla kış mevsiminde dört duvarın dışına çıkarak, öğretmen ve öğrencilerin açık havayı eğitim ortamı için daha fazla kullanmalarını ve “öğrenmenin her yerde olabileceği” ilkesini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Böylece öğrencilerin öğrenim kazanımlarını daha eğlenceli, kalıcı bir şekilde edinmesine ve doğal çevreyle olan bağlarını güçlendirerek çevre okur-yazarlığı eğitimlerine katkı sağlayacağız. Proje amaçlarımıza ulaşmak ve yaymak için web 2.0 araçlarından yararlanacağız.

https://www.facebook.com/groups/702241834004435 WEB ADRESS


“Let children’s imaginations breathe while they learn!” We aim to go beyond four walls in winter season, and to spread the principle that teachers and students use open air more for educational environment and that learning can be everywhere. Thus, we will contribute to environmental literacy education by strengthening students’ learning gains in a more enjoyable and permanent way and strengthening their ties with natural environment. We will use web 2.0 tool.

NurayY10
1980 yılında Çorum'da doğdum. Kırıkkale Ünv. Eğitim Yönetimi Bölümünden mezun oldum. Ankara Ünv. EYTEP de yüksek lisans yaptım. Necmi Şahin İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Meslekte 17. yılımı çalışıyorum. Gelişmek ve gelişime önderlik etmek vazgeçilmezimdir.