”A NEW ME” eTwinning Projesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu 1-A Sınıfı

Yaşar Sadi Tekin İlkokulu 1-A Sınıf Öğretmeni Filiz ALTUN’un öğrencileri ile yürütmüş olduğu ”A NEW ME” Projesi, Türkiye, Kuzey Makedonya, Portekiz, Yunanistan, Romanya ortaklı uluslararası bir eTwinning projesidir. Projemiz ile öğrencilerin yaşamsal, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca atölye çalışmalarımız ile günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi, kendi kendine yetinmesini ve farklı çalışmalar yapılarak öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak, kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini de amaçlamaktayız. Akranları ile eğlenerek öğrenmeleri desteklenecektir. Öğrencilerin, yapılacak olan çalışmalar ışığında öz bakım becerilerini geliştirip, fiziksel yönden daha dinç ve enerjik hisseden, jest ve mimiklerini kullanarak ifade yeteneklerini geliştirmiş, özgüveni artmış, kendi kültürünü bilmeye ve yabancı kültürleri tanımaya hevesli bireyler olmaları hedeflenmektedir. Atölye çalışmalarımız çoklu zeka alanlarına göre yapılacak olup yaparak yaşayarak öğrenme esaslı olacaktır. Süreç boyunca web 2 araçlarına sıkça yer verilecektir.