90.Yılında Lozan Konulu Öykü Yarışması

İNÖNÜ VAKFI ve ÇANKAYA BELEDİYESİ

ÜNİVERSİTELER ARASI ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu ve Amacı

20 Kasım 1922’de başlayan uluslararası barış konferansı görüşmeleri sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın 90’ıncı yıl dönümündeyiz. Lozan Barış Antlaşması Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran uluslararası bir belgedir. Bu barış antlaşması ile öncelikle imzalayan devletler, ardından bütün dünya devletleri tarafından Türkiye’nin başta sınırları ve toprak bütünlüğü, ekonomik ve mali bağımsızlığı kabul edilmiş, diğer devletlerle eşit haklara sahip bir devlet olarak cihanda yerini alması mümkün olmuştur. Lozan Antlaşması Birinci Dünya Savaşından sonra imza edilen tüm barış antlaşmaları içinde, günümüze kadar bozulmadan gelebilen tek belgedir.

“90’ıncı Yılında Lozan Barış Antlaşması” etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Antlaşması, Mübadele (Değişim / Lozan Barış Antlaşması sonrasında Yunanistan’daki Türklerin ve Türkiye’deki Rumların karşılıklı değişimi) konularında Ankara’daki üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler arasında 6-10, 11-14, 15-18 yaş grubu hedef kitlesine yönelik öykü yarışması düzenlenecektir. Bu yarışma kapsamında Kurtuluş Savaşı, Lozan Barış Antlaşması, Mübadele konularında farkındalık yaratmak ve tarih bilincinin oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Katılım Koşulları

1. Yarışma tek kademeli olarak, üç kategoride 6-10 yaş, 11-14 yaş, 15-18 yaş çocuklarına yönelik öykü yazmak için düzenlenmiştir.

2. Yarışmaya Ankara’daki üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4. Bir üniversite öğrencisi yalnızca 1 (bir) öyküyle katılabilir.

5. Öyküler resimlenmeye yönelik yazılmışsa ( 6-10 yaş grubu ) en az 1, en fazla 2 sayfa; resimlendirilmeyecekse en fazla 5 sayfa olmalıdır. Öykünün hangi yaş grubuna yönelik yazılmış olduğu belirtilmelidir.

6. Öykü A4 boyutundaki dosya kağıdına bilgisayarda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1.5 satır aralığıyla ve Word formatında yazılmalıdır. Yarışmaya katılacak öyküler 7 adet CD ve 7 adet çıktı olarak teslim edilecektir.
7. Yarışmaya katılacak öykülerin özgün olması, herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması ve herhangi bir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olması gerekir.

8. Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım yanlışı içeren öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Kategorilerde sadece birinci olanlara ve mansiyon kazananlara para ödülü verilecektir.

10. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

11. Yarışmaya son başvuru tarihi 13 Eylül 2013’tür. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.

Eserlerin Yayımlanması

1. Yarışmaya katılan öyküler ödül kazansın veya kazanmasın, katılımcılara geri verilmeyecektir.

2. Yarışmada ödül kazanan öyküler ve jürinin yayımlanmaya uygun bulduğu öyküler İnönü Vakfı ve Çankaya Belediyesi tarafından yayımlanacaktır. 6–10 yaş grubuna yönelik yazılmış öyküler ise resimlendirilerek yayımlanacaktır.

3. Yayımlanan öyküler için ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Yarışma Takvimi

Eserlerin İnönü Vakfı’na teslimi için son tarih……………………………………….. 13 Eylül 2013

Kazananların açıklanması…………………………………………………………………. 29 Ekim 2013

Ödül töreni: Ödüller daha sonra açıklanacak bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.

Ödüller

Her üç kategori için ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 3000 TL

Mansiyon Ödülü: 1000 TL

Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Mübeccel Gönen, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Seçil Karal Akgün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Esra Ömeroğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Yard.Doç.Dr. Refika Olgan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Öğr.Gör.Dr.Ayşegül Celepoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Serpil Ural, Yazar

Zeynep Bassa, Yazar

Eserlerin Teslimi

1. Her eser bilgisayarda Word belgesine yazıldıktan sonra 7 adet CD, 7 adet çıktı halinde teslim edilecektir. Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz olarak doldurmalı ve imzalamalıdır.

2. Şartname yayımlandığı günden itibaren eserler ile birlikte “kimlik formu, taahhütname, eserlerin 7 adet CD’si ve 7 adet çıktısı ve yarışmaya katılan kişinin öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi” bir zarfın içine koyularak ve zarfın üzerine isim yazılarak aşağıdaki adrese elden teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilmelidir.

Adres: İNÖNÜ VAKFI Pembe Köşk Konut Sitesi,

Şehit Ersan Cad. B-1 Blok Da:2 No:14 Çankaya, Ankara 06680

Telefon: (0312) 428 18 41

e-posta: [email protected] internet adresi: www.ismetinonu.org.tr

3. 13 Eylül 2013 tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sekreterya

Yarışma ile ilgili yazışmalar ve diğer çalışmalar İnönü Vakfı tarafından yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm bilgilere www.ismetinonu.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin