9. Zeka ve Yetenek Kongresi

Zeka ve Yetenek Kongresi
Zeka ve Yetenek Kongresi

Zeka ve Yetenek Kongresi
Türkiye Zeka Vakfı olarak bu sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile düzenleyeceğimiz, alanında uzman değerli hocalarımızın ve konuşmacıların yer alacağı katılımcılara etkileşimli ortamda öğrenme fırsatı sunan Zeka ve Yetenek Kongresi 21- 22 Ekim’de ODTÜ, KMM’de olacak!

Kongrede zekâ ve yetenek kavramı, insanın bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek, kavramların hayat başarısındaki rolü, Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik yapılan çalışmalar, üstün zekâlı ve yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları gibi birçok başlık alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınmaktadır.

Kongrede üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Bugüne kadarki kongrelerde olduğu gibi yine konuya ilişkin dünya ve ülke ölçeğindeki gelişmelerin aktarılması ve çok taraflı tartışma zeminlerinin oluşturulacağı öngörülmektedir.

Sosyal iletişimin zekâ ve yetenekle ilişkisi, beynin yapısı, zekâ testlerinin tartışılması, ailelerin bilinçlenmesi ve tüm aktörlere düşen görevler gibi önemli konular/başlıklar da yine kongrenin meşgul olacağı diğer konulardır.

Tarihleri ​​ajandanıza alın ve unutamayacağız bir etkinlik için kongre.tzv.org.tr adresini takipte kalın.