9. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ

9. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ
Mayıs 2017

2007 yılında kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP),
Ülkemizde tüm kesimler arasında üniversite-sanayi işbirliği farkındalığını artırmak,
Üniversitelerimizde üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal katkıya dönüşebilmesinde önemli bir unsur olan “Üniversite-Sanayi işbirliği Arayüz Ofislerinin” kurulmasına, gelişmesine destek olmak,
Bölgesel ve ulusal Ar-Ge ve yenilik stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak misyonu ile 2008 yılından bu yana Ulusal Kongre’ler düzenlemektedir.
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi’ni Mayıs 2017’de Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi’nin bu yılki teması “SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ”dir. Bilim ve Teknoloji Politikaları ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak AR-GE ve Yenilik Ekosisteminin tüm aktörlerini; özel sektör, yükseköğretim ve eğitim sistemi ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Tüm kongre etkinliklerimiz ücretsizdir.