9.Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması 2012

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Kariyer Fırsatını Kaçırmayın. Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir. Bu geçişin Tedarik Zinciri bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacaktır. Martin Christopher’ın dediği gibi bundan sonra rekabet şirketler arasında değil şirketlerin içinde yer aldığı tedarik zincirleri arasında olacaktır. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından gereken bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklıdır. Bu açı planlama ve proje yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi, sistem analizi, simülasyon, istatistik, modelleme, optimizasyon, bilişim ve iletişim teknolojileri vb konularında çok daha kapsamlı bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, gibi yetkinlikler de gerekmektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde üniversite mezunlarının sahip olabilecekleri bir düzeydir. Dolayısıyla taşımacılıktan lojistiğe, lojistikten tedarik zinciri yönetimine geçiş aşamasında olan sektörün, hele önümüzdeki yıllarda lojistik ve tedarik zinciri konularında bilgili ve yetenekli üniversite mezunlarına gereksinimi çok daha fazla olacaktır. Kariyerimizi planladığımız üniversite yıllarımızda, her zaman hangi alanda başarılı ve mutlu olacağımızı merak ederiz. Bu kapsamda okuyarak ve danışarak bilgi edinmeye çalışırız. Lojistik Vaka Yarışması, sizlere lojistik ve tedarik zinciri yönetimini tanıtan, üzerinde proje ve takım çalışması yapabileceğiniz ve sonrasında kariyer planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz tatlı ve öğretici bir rekabet ortamı sunmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz tüm teorik bilgilerle gerçek lojistik ve tedarik zinciri problemlerine çözümler bulma fırsatı elde edeceksiniz. Çözümlerinizin doğruluğu ve hassasiyeti kadar emeğinizi nasıl sunduğunuz da ön plana çıkacak ve değerlendirilecektir. Önceki lojistik vaka yarışmalarını katılan ve dereceye giren arkadaşlarımızın önemli bir kısmı artık lojistik sektöründe çalışmaktadır. Romalıların dediği gibi “Yalınlık gerçekliğin belirtisidir”. Birikimlerinizi kendiniz için faydaya çevirmek adına hepinizi bekliyoruz…

JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Ömer Baybars TEK          
Yaşar Üniversitesi
Prof.Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU 
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Maltepe Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa KÖKSAL   
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN       
Galatasaray Üniversitesi
Prof.Dr. Okan TUNA            
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Birdoğan BAKİ       
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Turan PAKSOY       
Selçuk Üniversitesi
Y.Doç.Dr. Elif KONGAR        
University of Bridgeport
Y.Doç.Dr. Köksal HAZIR
Çağ Üniversitesi
Y.Doç.Dr. Zafer ACAR
Okan Üniversitesi
 
 Katılım Koşulları

1) Yarışma aşağıda belirtilen üç kategoride düzenlenmektedir: Kategori
1: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri Kategori
2: Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri Kategori
3: Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri

2) Yarışmaya takım olarak katılım söz konusudur. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişiden oluşabilir. Her takımda en fazla bir lisansüstü (doktora veya yüksek lisans) öğrencisi bulunabilir. Bir öğrenci sadece bir takımda yer alabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunun başvurdukları kategorideki tanıma uyması gerekmektedir.

3) Katılım ücretsizdir.

4) Tüm başvurular en geç 31 Ocak 2012 tarihi mesai bitimine kadar www.marslogistics.com veya www.loder.org.tr adresinden yapılacaktır. Başvurularda web üzerindeki ilgili başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

5) Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk Vaka takımların e-posta adreslerine 10 Şubat 2012 tarihine kadar gönderilecek ve LODER web sayfasında ilan edilecektir.

6) Takımlar yanıtlarını 9 Nisan 2012 mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine göndereceklerdir.

7) Finalistler 14 Mayıs 2012 tarihinde web üzerinden duyurulacak, ayrıca sonuçlar tüm katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

8) Final tarihi Haziran 2012 ayı içerisinde olacak şekilde finale kalan finalistler ile birlikte karar verilecektir. Final aşamasında finalist takımlara yeni vakalar eşzamanlı olarak verilecek, hazırladıkları sunumları jüri önünde sunmaları istenecektir. Finalist takımlar, final aşamasına kendi bilgisayarları ve kaynakları ile katılabilirler. Takımlara ödülleri final günü akşamı düzenlenecek bir törenle verilecektir.

9) Finale kalan öğrencilerin şehirlerarası ulaşım (otobüs veya tren) ve konaklama masrafları MARS LOGISTICS tarafından organize edilecek ve karşılanacaktır. Ödüller Tüm Kategorilerde Takımlara verilecek ödüller aşağıda belirtilmiştir

 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1.500 TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1.000 TL

Son başvuru tarihi: 31 Ocak 2012