9. Uluslararası İstatistik Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız, Bilim İnsanları ve Meslek Profesyonelleri,

İstatistiğin ülkemizin kalkınma sürecine en etkili biçimde katkı sağlaması, doğru anlaşılması ve doğru kullanılması sorumluluğu ve görevi ile 1999 yılından bu yana düzenlenen ve en büyük istatistik etkinliği olan İstatistik Kongresinin dokuzuncusu (İSTKON9), 28 Ekim – 01 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Türk İstatistik Derneği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası 9. İstatistik Kongresi’nde istatistik biliminde çok geniş bir konu yelpazesinde yapılmış olan bilimsel çalışmaların farklı meslek grubu mensupları ile paylaşılması ve her alanda yer alan istatistik biliminin ileriye yönelik olarak çok daha bilinçli bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Kongre süresince, teorik çalışmalar ve gelişmeler, ulusal istatistik politikaları ve modelleri, sektörel çözümler ve istatistiğin paylaşımı gibi konularda bilim camiasını, uzmanları, istatistiği kullanan, istatistiği konuşanları ve bu alanda bilimsel çalışması olan araştırmacıları bir araya getirerek, yaratılan sinerji ile karar ve uygulama süreçlerinin her noktasında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Kongre ve kongrenin düzenleneceği otelle ilgili detaylı açıklamaları duyuru metninin ekinde bulabilirsiniz.

İSTKON9’un hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, katılımınız ve katkılarınız ile vereceğiniz önemli işbirliğiniz ve desteğiniz için şimdiden en derin minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu

KONU BAŞLIKLARI
Aktüerya Bilimleri
Bayesci İstatistik
Bilgi Sistemleri
Biyoistatistik
Bulanık Teori
Çokdeğişkenli İstatistik
Deney Düzenleme ve Veri Analizi
Ekonometri
Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Finansal Matematik
Güvenilirlik Teorisi
İstatistik Eğitimi
İstatistik Etiği
İstatistik Teorisi
İstatistiksel Kalite Kontrol
Kamuoyu ve Piyasa Araştırmaları
Klinik Denemeler
Mekansal İstatistik
Modelleme ve Simülasyon
Nüfus İstatistikleri Bilimi
Olasılık ve Stokastik Süreçler
Optimizasyon
Örnekleme ve Araştırma Tasarımları
Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler
Resmi İstatistikler
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Uygulamalı Olasılık
Veri Analizi ve Modelleme
Veri Madenciliği
Veri Yönetimi ve Karar Destek Sistemleri
Verimlilik İçin İstatistiksel Yaklaşımlar
Yapay Zeka
Yaşam Analizi
Yönetsel Süreçlerde Performans Analizi
Yöneylem Araştırması
Zaman Serileri
Diğer İstatistiksel Yöntemler

KONGRE TARİHİ VE YERİ
Kongre 28 Ekim – 01 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya Side VON Resort Golden Coast Hotel’de yapılacaktır.

KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. İngilizce sunulacak bildiriler için ayrı oturumlar düzenlenecektir. İngilizce oturumlarda Türkçe sunum yapılması mümkün olmayacaktır.

http://www.istkon.net/istkon09/tr/index

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here