9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu

9. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS’15), 09-11 Eylül 2015 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi, Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova-İzmir ‘de düzenlenecektir.

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye yazılım sektörü ve yazılım alanında çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirmeyi, yazılım mühendisliği alanındaki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını amaçlayan bir platformdur. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği araştırma alanının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır. Bu sempozyum yazılım mühendisliği alanındaki tüm katılımcıların fayda sağlayacağı geniş bir içerik oluşturulmasını hedeflemektedir.

2015 yılında Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü ‘nde düzenlenecek olan 9. UYMS kapsamında teknik bildiriler, deneyim sunumları, eğitim seminerleri kategorilerinde bildirilerinizi davet etmekteyiz. Sempozyumun sunum dili ve bildiri yazım dili Türkçe’dir.

UYMS 2015 Ana İlgi Alanları
Yazılım Gereksinim Mühendisliği
Yazılım Tasarımı
Yazılım Mimarisi
Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
Nesneye Dayalı Teknolojiler
İlgiye (Aspect) Yönelik Yazılım Geliştirme
Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemleri Mühendisliği
Dağıtık Yazılım Mühendisliği
Çevik Yaklaşımlar ve Çevik Yazılım Geliştirme
Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri
Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri
Yazılım Bileşenleri ve Tekrar Kullanım
Yazılım Üretim Hatları
Yazılım Geliştirme Araçları
Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme Modelleri
Yazılım Sınama ve Doğrulama
Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
Yazılım Ölçümleri
Deneysel Yazılım Mühendisliği
Yazılım Bakımı
Servise Yönelik Yöntemler
Web Teknolojileri
Yazılım Mühendisliği Eğitimi
Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği
İnsan Bilgisayar Etkileşimi

İletişim

Posta Adresi
Yaşar Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi
Üniversite Caddesi, No:37-39, Ağaçlı Yol Bornova-İzmir-Türkiye
Telefon : +90 232-411 54 92
Faks : +90 232-374 54 74
E-posta : muhendislik@yasar.edu.tr