9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

UTES’13 – 9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU 25-28 ARALIK 2013Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan en önemlisi enerjidir. Böyle bir sorunun çözümünde temiz enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, özellikle petrolün politik baskı aracı olarak kullanılması, temiz olmayıp atmosferi kirletici olması, artan CO2 ve diğer gazlar ile iklim değişikliğini tetiklemeleri, enerji sorununa daha büyük boyutlar ve önem kazandırmaktadır. Birbirini izleyen enerji bunalımları, nüfus artışı ve gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimi, bilim adamlarını ve uluslararası kuruluşları refah düzeyini, en fazla enerjiyi tüketen yerine yenilenebilen, temiz, uzun vadede ucuza mal edilen, en verimli kullanan ve çevre dostu temiz enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmektedir. Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de düzenlenen enerji sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile sağlanmıştır.Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000’de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları’nın dördüncüsü 2002’de, beşincisi 2004’te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008 yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.Bu çerçevede Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES), planlanan Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG) içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca UTEG çerçevesinde Ulusal Temiz Enerji Fuarı (UTEF) ile Rüzgâr, Güneş ve Hidroelektrik konularının detaylı olarak işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, Selçuk Üniversitesi ve Su Vakfı işbirliği ile Konya’da düzenlenecektir. Türkiye ve Dünya’yı ilgilendiren, Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu ve Enerji Günleri’nde yer alacağına inanıyor, Aralık 2013’de sizleri de görmeyi arzu ediyoruz.

Saygılarımızla.

Dr. Mustafa ACAROĞLU Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Bu sempozyumun ana konusu “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Su, Enerji ve Çevre” olarak belirlenmiştir.Sempozyuma, aşağıdaki genel çerçeve dâhilinde bilimsel bildiriler beklenmektedir. Ancak, bu konular dışında temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanılması ile ilgili olanlardan bilim kurulunca uygun görülen bildirilerin de programa alınması mümkündür. Sempozyumun başlıca konu başlıkları şunlardır:•Rüzgâr enerjisi •Güneş enerjisi•Jeotermal enerji•Biyoyakıtlar•Hidrojen enerjisi •Elektrikli Taşıtlar•Hidro-Elektrik enerji•Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi•İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi•Enerji verimliliği ve tasarrufu•Enerji ekonomisi ve yönetimi•İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi•Global ve yerel enerji politikaları•Ulaşım ve hava kirliliği•İlgili diğer konularKayıt ve Bildiri göndermek için [email protected]

ONUR KURULUAhmet DAVUTOĞLU (T.C. Dışişleri Bakanı)Taner YILDIZ (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)Veysel EROĞLU (T.C. Çevre ve Orman Bakanı)Aydın Nezih DOĞAN (T.C. Konya Valisi)Hakkı GÖKBEL (Selçuk Üniversitesi Rektörü)Zekai ŞEN İTÜ (Su Vakfı & UTES Kurucu Başkanı)YÜRÜTME KURULU BAŞKANIMustafa ACAROĞLU Selçuk Üniversitesi, Ahmet Duran ŞAHİN İTÜ,YÜRÜTME KURULUMustafa ACAROĞLU (Selçuk Üniversitesi) Ahmet Duran ŞAHİN (İTÜ, Su Vakfı)Ahmet ÖZTOPAL (İTÜ, Su Vakfı)Ali UYUMAZ (İTÜ, Su Vakfı)M. Nevzat ÖRNEK (Selçuk Üniversitesi) A.Alpaslan ALTUN (Selçuk Üniversitesi) Hasan AYDOĞAN (Selçuk Üniversitesi)A.Engin ÖZÇELİK (Selçuk Üniversitesi) BİLİM KURULU (İsme göre alfabetik sırada verilmiştir)A. Beril TUĞRUL (İstanbul Teknik Üniversitesi)A. Burak ETEMOĞLU (Uludağ Üniversitesi)A. Korhan BİNARK (Marmara Üniversitesi)Abdulvahap YİĞİT (Uludağ Üniversitesi)Abdurrahman SATMAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)Adnan MİDİLLİ (Rize Üniversitesi)Ahmet Duran ŞAHİN (İstanbul Teknik Üniversitesi, Su Vakfı)Ahmet Öztopal (İstanbul Teknik Üniversitesi)Ali ATA (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)Ali BERKTAY (Selçuk Üniversitesi)Ali SÜRMEN (Uludağ Üniversitesi)Ali UYUMAZ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Su Vakfı)Arif HEPBAŞLI (İzmir Yaşar Üniversitesi)Ayhan DEMİRBAŞ (Şırnak Üniversitesi)Awf Al KASSIR, (Universidad de Extremadura, Spain)Barış ÖZERDEM (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)Cahit KURBANOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)Deniz YILDIRIM (İstanbul Teknik Üniversitesi)Engin TÜRE (Haliç Üniversitesi)Ersan PÜTÜN (Anadolu Üniversitesi)Filiz KARAOSMANOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)Galip AKAY, (Newcastle University, UK)Gül Koçlar ORAL (İstanbul Teknik Üniversitesi)Günnur KOÇAR (Ege Üniversitesi)Gürbüz ATAGÜNDÜZ (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)Haydar Hacıseferoğulları (Selçuk Üniversitesi)Hakan SOYHAN (Sakarya Üniversitesi)Halime Ö. PAKSOY (Çukurova Üniversitesi)Haluk AKSEL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)Haluk GÖRGÜN (Yıldız Teknik Üniversitesi)Hasan Hüseyin ÖZTÜRK (Çukurova Üniversitesi)Hasan Selçuk SELEK (Kocaeli Üniversitesi)Hasan TOSUN (Osman Gazi Üniversitesi)Hayati OLGUN (Ege Üniversitesi)Hidayet OĞUZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)Hikmet KARAKOÇ (Anadolu Üniversitesi)İbrahim DİNÇER (OntarioUniversity, Canada)İnci EROĞLU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)İsmail EKMEKÇİ (Marmara Üniversitesi)Kadir AYDIN (Çukurova Üniversitesi)M. İhsan KARAMANGİL (Uludağ Üniversitesi)M. Sait İzgi (Bitlis Üniversitesi)Mahmut F. AKŞİT (Sabancı Üniversitesi)Mehmet Emin Aydın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)Mehmet KARAKILÇIK (Çukurova Üniversitesi)Mehmet Ş. KAVSAOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)Mete ŞEN (İstanbul Teknik Üniversitesi)Muhiddin CAN (Uludağ Üniversitesi)Mustafa ACAROĞLU (Selçuk Üniversitesi)Mustafa ÇANAKÇI (Kocaeli Üniversitesi)Mustafa TIRIS (TDİNAMİK, İstanbul)Nafiz KAHRAMAN (Ege Üniversitesi)Nalan AKGÜN (Bursa Teknik Üniversitesi)Necati AĞIRALİOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)Necdet ALTINTOP (Erciyes Üniversitesi)Necdet ÖZBALTA (Ege Üniversitesi)Nedim SARAÇOĞLU (Bartın Üniversitesi)Ömer Şahin (Siirt Üniversitesi)Ramazan KÖSE (Dumlupınar Üniversitesi)Sema Z. BAYKARA (Yıldız Teknik Üniversitesi)Şeyma KARAHAN (TÜBİTAK, MAM)T. Nejat VEZİROĞLU (Miami University, USA)Ümit D. ARINÇ (UGETAM)Vildan OK (İstanbul Teknik Üniversitesi)Yunus A. ÇENGEL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)Zekai ŞEN (İstanbul Teknik Üniversitesi, Su Vakfı)Zerrin YILMAZ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Tam metni gönderme: 20 Eylül 2013 Kongre ye bildiri göndermek için [email protected] adresine gönderebilirsiniz.Bildiri Değerlenme: 20 Eylül – 27 Eylül 2013 Kongreye gönderilecek bildirilerin tamamı hakem denetiminden geçirilecektir.Kabul edilen bildirilerin yazarlara onay mesajlarının gönderilmesi 11. Kasım. 2013Sunulu olarak kabul edilen bildiriler bu alanda verilecektir.Sempozyum Katılımi Ücretini Yatırma : 11 KASIM 2013Banka Hesap Bilgileri:VAKIFBANK Nalçacı/Konya-0256UTEG2013 ENERGY SYMPTR61 0001 5001 5800 7300 8643 79SEMPOZYUM KATILIM ÜCRETİKatılım ücreti akademik personel ve öğretim elemanları için 150 TL, ve diğer kurumlar için 200 TL’dir. Öğrenciler ücretsizdir.Konaklama Rezervasyonu: 11 KASIM 2013 Konaklama Adresleri ve Ulaşım Bilgileri Yayınlanacaktır.Sempozyum Tarihi: 25-28 ARALIK 2013Sempozyum Yeri: Konya / Türkiye

Sempozyum Bilimsel İletişim Dr. Mustafa ACAROĞLUTel: (0332) 223 33 37 fax: (0332) 241 21 79Elektronik Posta: [email protected] Elektronik Posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin