9. ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI

9 ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI
İLKOKUL,ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Türkiye’de üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlkokul, Ortaokul ve Liselerde hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrencilerkatılabilir.

YARIŞMANIN KONUSU
Geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarımada;
• “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
• “Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
• “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yarışma halihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyarak bunu
belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

3. Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin bireysel olduğu gibi grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlkokul, Ortaokul veya Lise öğrencisi olmalıdır.
Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

4. Yarışmacıların;
• Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
• Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.

YARIŞMANIN AŞAMALARI
İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada,
tasarımcılar bütün anlatımlarını, 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki
özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir. Ekranda hazır örneği verilen A3
boyutundaki özel proje kâğıdının istenilmesi halinde tasarımcılar tarafından
kullanılması mümkündür (Başvuru Belgesi 3). Yarışmacıların tasarımlarını Birinci
Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince
uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve
İkinci Aşamada İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. İkinci Aşamaya kalan
projelerin çizimi 18 Ocak 2016 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden
canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.
designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül
almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri
tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan
projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli
olan çizim ve anlatım kurallarını belirten yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım
koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek
ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır. Yarışmacılar
aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak
veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

1) Kimlik Bilgi Formu
2) Taahhütname
3) A3 Boyutunda Özel Proje Kâğıdı
4) Öğrenci Belgesi
5) Vesikalık Fotoğraf
6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1. Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine
ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı şu
aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

• Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek
“Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni
dolduracak,

• Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 1) ve
“Taahhütname”yi (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden
onaylayacak,

• Tasarımcılar bütün anlatımlarını, 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3
boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir. Ekranda hazır örneği
verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdının istenilmesi halinde tasarımcılar
tarafından kullanılması mümkündür (Başvuru Belgesi 3). Yatay olarak
kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir
RUMUZ yazılacaktır. Tasarım üzerinde tasarım adı, tasarımcının eğitim bilgileri,
katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı
yazılmayacaktır) ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama yer
alacaktır. OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda yarışmacının
kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Örnek: Rumuz: ABC01234
AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ
TEMA 1/Grup EV MOBİLYASI-PROFESYONEL

AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim
bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak
kitap ve kataloglarda  tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı
ile beraber yer almasına, ödül töreninde çekilecek fotoğrafların
gerekli görüldüğünde yayınlanmasına tasarımcı/tasarımcılarının izin
vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde;
söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak
kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim
bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecek, ancak tören
sırasında çekilecek fotoğraflar gerekli alanlarda yayınlanacaktır.
“AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı
olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşamadan itibaren
Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare
belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma
sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık
kimlikleri ile yer alacaktır.

Tasarımcılar ister bilgisayar ortamında isterse 1 sayfalık beyaz zeminde elle
çizip tarayarak yaptıkları bu tasarımlarını JPEG formatında 3 farklı şekilde
gönderecektir:

1) e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir)

2) Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)

3) A3 normunda kâğıt üzerine basarak OAİB Genel Sekreterliği’ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.

(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.)

• Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) WEB sitesine doğrudan yükleyerek yarışmaya başvuru
işlemini tamamlayacaktır.

• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

2. İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları, İkinci Aşamada profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci
Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 18 Ocak
2016 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır.

3. Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve
e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz
konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu
kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını
yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek,
İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek
ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.

4. WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi
gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki
aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma
şartnamesinin okunması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru
formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından
yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona
tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;

• Yarışmaya başvuran kişi yada kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve

• Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname
onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun
koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Açıkçası,
yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu
ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun
yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.
Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon
işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan
“Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen
grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana
ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri
girilerek doldurulacaktır.

5. Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri
kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca
açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar
başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım
yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa
aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

6. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını
ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık
içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.

7. Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının
taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik
teyidi amacıyla istenilmektedir.

8. Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece
Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından
açık olarak bilinecektir.

9. Proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya
belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından
çıkarılacaktır.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi : 29 Eylül 2015
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 21 Aralık 2015 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 11 Ocak 2016
İlkokul Öğrencileri için Proje
Çizimi Skype Görüşmesi : 18 Ocak 2016 (İnternet üzerinden yapılacaktır.)
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 14 Şubat 2016 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 14 Nisan 2016
Ödül Töreni Tarihi : 15 Nisan 2016
Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 17-22 Nisan 2016 (Dış Ticaret Kompleksi)

JÜRİ ÜYELERİ
Onur Jüri Üyeleri
Nihat ZEYBEKÇİ Ekonomi Bakanı
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı
İbrahim ŞENEL Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Şenol GÖKA Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müd.
Doç.Dr. Temel KOTİL Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yön.Kur. Üyesi
Ahmet KARAKOÇ KOSGEB Başkan Vekili
Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Başkanı
Hüseyin Tolga KOYUNCUGİL İç Mimarlar Odası Başkanı
Seyfi Cahit AYASKAN MUDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan ATA OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail DOĞAN MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Murat TUNÇ MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KÜÇÜK MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza ERCAN Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı
Hüseyin TAKLACI Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve San.Odası Başkanı
Tülin ERSÖZ İBB Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Koordinatörü
Dr.Ferdinando PASTORE İtalyan Ticaret Merkezi (İCE) Müdürü
Bülent ÖZÜKAN Boyut Yayın Grubu
Ahmet KAHRAMAN Orta Anadolu Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Ahmet GÜLEÇ İstanbul Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
M.Bülent AYMEN Akdeniz Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Nurettin TARAKÇIOĞLU Ege Ağaç Mam.ve Orm.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Asli Jüri Üyeleri
Jüri Başkanı Prof.Önder KÜÇÜKERMAN
Üye Reşit SOLEY
Üye Aziz SARIYER
Üye Jan NAHUM
Üye Mustafa TONER
Üye Kaan DERİCİOĞLU
Üye Ahmet KALELİ
Üye Didem ÇAPA
Üye Fatih KIRAL
Üye Murat ARMAĞAN
Üye Renan GÖKYAY

Yarışmayı düzenleyen kuruluşta çalışan, Yönetim Kurulu’nda temsil edilen,
herhangi bir şekilde ortaklığı bulunan yada organizatör kuruluştaki yöneticiler ile
birinci derece akrabalığı bulunan kişiler yarışmanın “Asli Jüri Üyesi” olamaz.

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Komite Başkan Mehmet BALIKÇIOĞLU OAİB YK Bşk.Yrd.
Komite Üyesi Erol ATA OAİB YK Bşk.Yrd.
Komite Üyesi Melih GÜN OAİB YK Üyesi
Komite Üyesi Zeynep KÜRKLÜ OAİB DK Üyesi

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara
verilecek toplam 27 ödül, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek toplam 10
ödül bulunmaktadır.

Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış
yada azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların
eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül
töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak olup, tören sırasında veya
sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri
halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla
yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda
bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ
• İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL.
• Atagür Ahşap Altın Ödülü : 500 TL.
• Bürotime Altın Ödülü : 500 TL.
• Emo Home Altın Ödülü : 500 TL.
• Ersa Altın Ödülü : 500 TL.
• Gentaş Altın Ödülü : 500 TL.
• İkoor Altın Ödülü : 500 TL.
• Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 500 TL.
• Lazzoni Altın Ödülü : 500 TL.
• Madeş Altın Ödülü : 500 TL.

1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel : 0-312-447 27 40/ Dahili:187
Faks : 0-312-446 96 05/447 01 80
E-Posta : yarisma@designforexport.org

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim
bilgileri kullanılacaktır. Birinci Aşama ve İkinci Aşama teslim günlerinden bir gün
önce kargoya verilmesi durumunda proje kabul edilebilecektir. Kargo nedeniyle
oluşan üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNİN YERİ
Lazzoni Otel
İmrahor Caddesi No:14, Sütlüce Mh., 34445 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Birinci Aşamada da dereceye giren yarışmacıların rumuzları 12 Ocak-13 Şubat
2016 tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr WEB
sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 15 Nisan 2016 tarihinde
yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş
günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.
designforexport.org, www.oaib.org.tr) ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ
Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen
yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve profesyonel
tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. İkinci Aşamaya kalan
projelerin çizimi 18 Ocak 2016 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden
canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.
designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül
almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından
Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül
töreninde ilan edilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Asli Jüri Üyeleri tarafından İkinci Aşamada ödül almaya
layık görülen ve Onur Jüri Üyeleri tarafından ödül töreni esnasında uygun bulunan
projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan
sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri bir kaligraf tarafından yazılarak
ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ
• 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip”
tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü,
Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

• Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar 13-17 Nisan
2016 tarihleri arasında Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı
düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini,
farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak,
arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu
belge ile katılımcılara beyan eder.

• Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, 17 -22 Nisan 2016 tarihleri arasında
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre
içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

• Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların
izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı
Birlikleri üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun
buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen
Birliklerin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma
sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı”
vardır.

• Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak
eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak
bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı
“Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların
12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı
model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara
aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler
ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve
finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme
yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. Öncelik
haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile sponsor
firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları
tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile sponsor firmaların önalım
haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre
olabilir. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak
kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya
eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları
saklıdır.

• Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan
tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da
birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli
olarak sergileyebilir.

• Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal
sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni
bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli
tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri
alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/
yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje
ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel
Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara
başvurulacaktır. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen
projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki
tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma
ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.

• Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli
görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil
olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama,
İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

• Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre
vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili
tasarımcıya aittir.

• Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve
onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm
koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız