9. ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI – ÜNİVERSİTE

Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını sağlamıştır.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, değişen ev, ofis ve mutfak-banyoların gelecekte kullanacağımız mobilyalara nasıl yansıyacağını öngörmek ve ihracat potansiyeli taşıyan yaratıcı tasarımları ortaya çıkarmak amacıyla “9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nı düzenlemektedir.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri, bu yarışmayı sektörün imkân ve sıkıntılarını, avantaj haline dönüştürecek ve mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek tasarımlara açmıştır.

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, küçülen mekânları ve mobilya sektörünün yapısını dikkate alarak, esnek, yeni koşullara uygulanabilen, çevreye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya daha fazla müdahale olanağı veren mobilya birimleri ve sistemleri tasarlamaya davet etmektedir.

Ayrıca, yarışmamıza eklenilen “Akıllı Mobilya” teması vasıtasıyla Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet edecektir. Tüm kategorilerde olduğu gibi “Akıllı Mobilya” temasında da projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Bu nedenle; tüm tema ve kategorilerde sunulan tasarım projelerinde Asli Jüri Üyeleri tarafından olması istenilen kriterler ve sunulan tasarım projelerinin yarışma kriterlerine uygunluğu ölçülebilmesinin sağlanması için “Jürinin Değerlendirme Kriterleri”ni belirleyen puanlama tablosu aşağıdaki şekildedir:

JÜRİ’NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

(TASLAK) PUAN AÇIKLAMASI
10 Taşıdığı ihracat potansiyeli
10 İnovatif Olması
9 Ar-Ge projesi yaratılması ve Teknolojik Detaylarla Güçlendirilmesi
9 Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği (Mevcut hammadde kaynaklarına ve üretime uygun olmalıdır)
9 Kullanım, Taşıma, Nakliye, Depolama ve Takma-Sökme Kolaylığı Sağlaması
8 Rasyonel Olması
8 İşlevselliği
7 İnsan Sağlığına Dikkat Edilmesi
6 Estetik Olması
6 Çevreye Duyarlı Olması
6 Üretim ve Kullanım Esnasında Malzeme ve Enerjiyi Etkin Kullanması
5 Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması
4 Kalite Koşullarına Uyumlu Olması
3 Şartnameye Uygun Bir Şekilde Hazırlanması

İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-16)”, İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de mobilya sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında,

Mobilya ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
Sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı
olmak,
Türkiye’de üretici firmalar ile profesyonel tasarımcıları ve sektöre ilgi duyan
genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör bünyesinde üreticiler ile buluşturmak,
Geleceğin tasarımcıları olabilecek yetenekteki çocukların tasarıma
yönlendirilmesini sağlamak,
Geleceğin mobilya pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine
öncü olmak,
İnovatif, Ar-Ge projeleri ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, kullanım-taşıma-nakliye-depolama-sökme ve takma kolaylığı sağlayan, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan mobilya tasarımlarını sektöre kazandırmak
başta gelmektedir.

İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-16)” Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri tarafından; ulusal ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak dört farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (oturma grupları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları, oyuncak vb. ürünler) veya ev içi modüler sistem çözümleri (kapalı veya açık raflı depolama ürünleri, teknolojik ürünleri destekleyici mobilyalar).

Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan, sektöre ışık tutabilecek ve küçülen mekân sorunlarına katkı sağlayacak nitelikte ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler. Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları:Mutfak (modüler depolama birimleri ve masa-sandalye) veya banyo (sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri).
Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları.
Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak-banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik projelerin geliştirilmesi mümkündür. Tekno-İnteraktif-Akıllı Mobilya temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Tasarımı yapılan ürünler için sunulacak projelerde malzeme olarak ahşap, metal, cam, plastik, her tür tekstil malzemeleri, gerekli görülen tüm aksesuarlar ve diğer teknolojik malzemeler kullanılabilecektir.
Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede, hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.
Her tema için geliştirilecek önerilerin; ekolojik değerlere duyarlı, ihraç potansiyeline sahip, çevre dostu tasarımlar ile ürünün sevkıyat, kullanım ve bakım aşamalarında problem çözümlerini ortaya çıkarması beklenmektedir.
Ayrıca, geleceğin mobilyalarını tasarlayan çocuklarımızdan da ihraç potansiyeline sahip olan hayal ettikleri ev (salon, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo, mutfak), ofis (anne veya babalarının çalışma odaları) ve mutfak-banyo (banyo veya mutfakları) çizmeleri beklenmektedir.

1. Yarışmada;

“İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,
“Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve
“Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile
“Akıllı Mobilyalar”,
“Ev Mobilyaları”,
“Ofis Mobilyaları” ve
“Mutfak-Banyo Mobilyaları” olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.
2. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)vatandaşlarına açıktır.

3. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halihazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

4. Yarışmanın “Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halihazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

5. Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisans üstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.

6. Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda “Grup Lideri”, yarışmaya katılım koşulları olarak değerlendirildiğinde tüm grup üyeleri arasındaki en yüksek statülü yarışmacı olarak belirlenmelidir. Bu şekilde belirlenmediği evrakların incelenmesi sırasında tespit edilen grupların statüsü, gruptaki en yüksek statülü yarışmacının şartlarına göre kabul edilecektir. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

7. Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

c-Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan
birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

8. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

9. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.designforexport.org) duyurulacaktır.

“İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3’de örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır). Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür. Özel proje kağıdının lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve halihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Ayrıca, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceğinden, İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi 18 Ocak 2016 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

“İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:
1. Kimlik Bilgi Formu
2. Taahhütname
3. A3 Boyutunda Özel Proje Kâğıdı
4. Diploma veya Öğrenci Belgesi
5. Vesikalık Fotoğraf
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. Proje Raporu (İsteğe Bağlı)
8. Kısa Özgeçmiş (İsteğe Bağlı)
Yukarıda sözü edilen 8 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:
Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,
Bunu müteakip tüm yarışmacılar “Başvuru Başlangıç Bilgileri”ni dolduracak,
Ardından tüm yarışmacılar “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 1) ve “Taahhütname”yi (Başvuru Belgesi 2) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylayacak,
Ekranda hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru Belgesi 3) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderecektir:
1. e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilmeli
(en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir)
2. Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenmeli, (en fazla 500 KB boyutunda)
3. A3 normunda kâğıt üzerine basarak OAİB Genel Sekreterliği’ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.
(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliğine ulaştırılmalıdır.)

Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür. Özel proje kâğıdının, lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve hâlihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşler ile tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır. Söz konusu projenin aynı hali e-posta yoluyla da OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.
Sayfanın Altına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :
(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

Tema ve Kategorisi
Tasarımın İsim Önerisi
Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri * (En fazla 2 cümle ile)
Üretimde Kullanılacak Malzeme *
Üretimde Kullanılacak Teknikler * (En fazla 2 cümle ile)
Tasarımı yapılan ürünün ihraç edilmesi durumunda, uluslararası paketleme ve ulaştırma kriterlerine uygunluğunu belirten rasyonel açıklama* (Ürünün ambalajlanması, monte edilmesi ve taşınmasına ilişkin düşünceleri içeren açıklamalar çizilerek veya yazıyla yapılabilecektir)
Yanında (*) İşareti Bulunanlar İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinden İstenmemektedir.
Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Diploma veya Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 4), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 5) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 6) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.

Yarışmacılar isteğe bağlı olmak koşulu ile bu aşamadan sonra ekrana çıkacak ikonlar vasıtasıyla “Proje Raporu” (Başvuru Belgesi 7) ve “Kısa Özgeçmiş”lerini (Başvuru Belgesi 8) WEB sitesine yükleyebilirler.

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

Başvuru numarası ve yarışmacının kendisi tarafından oluşturulan şifrenin yarışmacı tarafından unutulmaması için kaydedilmesi önem taşımaktadır. Çünkü projenin İkinci Aşamaya kalması durumunda, söz konusu başvuru numarası ve yarışmacı tarafından oluşturulan şifre ile tasarımın geliştirilmiş halinin yüklenmesi için yarışmacının sadece kendisi tarafından WEB sitesine giriş yapılması sağlanacaktır.

İkinci Aşamada Asli Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak 3 farklı şekilde gönderilmesi istenmektedir (yarışmacıların tasarımlarını her 3 şekilde de göndermeleri gerekmektedir):

1- e-posta ile yarisma@designforexport.org adresine gönderilmeli (en fazla 3 MB boyutunda) (tüm yarışmacıların e-postada dosya ismini projenin rumuzu olarak belirlemesi gerekmektedir)
2- Daha küçük boyutta WEB sayfasına doğrudan eklenmeli,
(en fazla 500 KB boyutunda)
3-A3 normunda kâğıt üzerine basılarak OAİB Genel Sekreterliği’ne posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.
İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları İkinci Aşamada daha önce ödül alan lisanslı tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşamaya kalan İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin projelerinin çizimi 18 Ocak 2016 tarihinde skype aracılığıyla internet üzerinden canlı olarak yapılacaktır.

Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Asli Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.

WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması ve ardından Ek 2’de listesi bulunan yarışma başvuru formlarının tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Tek bir ikona tıklayarak yapılacak olan bu taahhütname onaylanması işlemi;
a) Yarışmaya başvuran kişi yada kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve

b) Yarışmacı veya yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği
anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname onaylanması işlemi ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Açıkçası, yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır. Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan “Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.

“Proje Raporu” ve “Kısa Özgeçmiş” zorunlu olmayıp, arzu edilirse yarışmacılar tarafından hazırlanarak başvuruya ilave edilebilir. Proje raporu, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacak, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
Tasarımcılar bütün anlatımlarını, WEB sitesinde örneği verilen 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir. Tasarımlarını ister bilgisayar üzerinde isterse ekranda hazır örneği verilen özel proje kâğıdının dökümünü alıp elle çizip tarayarak yapabileceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır. Özel proje kâğıdının lisans eğitimi mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı olan ve hâlihazırda adı geçen bölümlerde okuyan yarışmacılar tarafından kullanılması zorunlu değildir.

Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Tasarım üzerinde sağ üst köşede belirlenen rumuz, tasarımların tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenip sergilenemeyeceğini beyan eden açıklama, tercih edilen tema, katılım şekli (grup çalışmasıysa “Grup” yazılacak, değilse herhangi bir yazı yazılmayacaktır) ve kategori beyanı yer alacaktır. OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
Örnek:
Rumuz: ABC01234
AÇIKLANABİLİR veya AÇIKLANAMAZ
TEMA 1/Grup EV MOBİLYASI-PROFESYONEL

“AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına, ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecek, ancak tören sırasında çekilecek fotoğraflar gerekli alanlarda yayınlanacaktır. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşamadan itibaren Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.

Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Yarışma İlan Tarihi : 29 Eylül 2015
Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 21 Aralık 2015 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 11 Ocak 2016
İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri
için Proje Çizimi Skype Görüşmesi : 18 Ocak 2016 (İnternet üzerinden yapılacaktır.)
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi 14 Şubat 2016(Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 14 Nisan 2016
Ödül Töreni Tarihi : 15 Nisan 2016
Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 17-22 Nisan 2016 (Dış Ticaret Kompleksi)

Onur Jüri Üyeleri
Nihat ZEYBEKÇİ Ekonomi Bakanı
M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı
İbrahim ŞENEL Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Şenol GÖKA Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müd.
Doç.Dr. Temel KOTİL Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yön.Kur. Üyesi
Ahmet KARAKOÇ KOSGEB Başkan Vekili
Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Başkanı
Hüseyin Tolga KOYUNCUGİL İç Mimarlar Odası Başkanı
Seyfi Cahit AYASKAN MUDER Yönetim Kurulu Başkanı
Ercan ATA OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail DOĞAN MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı
Murat TUNÇ MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı
Engin KÜÇÜK MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza ERCAN Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı
Hüseyin TAKLACI Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve San.Odası Başkanı
Tülin ERSÖZ İBB Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Koordinatörü
Dr.Ferdinando PASTORE İtalyan Ticaret Merkezi (İCE) Müdürü
Bülent ÖZÜKAN Boyut Yayın Grubu
Ahmet KAHRAMAN Orta Anadolu Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Ahmet GÜLEÇ İstanbul Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
M.Bülent AYMEN Akdeniz Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı
Nurettin TARAKÇIOĞLU Ege Ağaç Mam.ve Orm.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Asli Jüri Üyeleri
Jüri Başkanı : Prof. Önder KÜÇÜKERMAN
Üye: Reşit SOLEY
Üye: Aziz SARIYER
Üye: Jan NAHUM
Üye: Mustafa TONER
Üye: Kaan DERİCİOĞLU
Üye: Ahmet KALELİ
Üye: Didem ÇAPA
Üye: Fatih KIRAL
Üye: Murat ARMAĞAN
Üye: Renan GÖKYAY
Yarışmayı düzenleyen kuruluşta çalışan, Yönetim Kurulu’nda temsil edilen, herhangi bir şekilde ortaklığı bulunan yada organizatör kuruluştaki yöneticiler ile birinci derece akrabalığı bulunan kişiler yarışmanın “Asli Jüri Üyesi” olamaz.

Komite Başkanı Mehmet BALIKÇIOĞLU OAİB.Y.K.Bşk.Yrd.
Komite Üyesi Erol ATA OAİB.Y.K. Üyesi
Komite Üyesi Melih GÜN OAİB.Y.K. Üyesi
Komite Üyesi Zeynep KÜRKLÜ OAİB.Y.K. Üyesi

“İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 27 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış yada azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında temsili çek şeklinde teslim alacak ve tören sırasında veya sonrasında hesap numaralarını temsili çeklerini göstererek yetkililere bildirmeleri halinde törenden 15 gün sonra hesap numaralarına ödül tutarları havale yoluyla yatırılacaktır. Grup halinde katılım sonucu ödül alanlara ödül tutarı eşit oranda bölünerek her bir grup üyesinin hesabına ayrı ayrı yatırılacaktır.

1) EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Emo Home Altın Ödülü 2.500 TL
İkoor Altın Ödülü 2.500 TL
Lazzoni Altın Ödülü 2.500 TL
2) OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Atagür Ahşap Altın Ödülü 2.500 TL
Bürotime Altın Ödülü 2.500 TL
Ersa Ofis Altın Ödülü 2.500 TL
3) MUTFAK ve BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Gentaş Grup Altın Ödülü 2.500 TL
Kastamonu Entegre Altın Ödülü 2.500 TL
4) AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 10.000 TL
Lisans Öğrencisi Kategorisi
İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü 5.000 TL
Madeş Altın Ödülü 2.500 TL
5) GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLER KATEGORİSİ

İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL
Atagür Ahşap Altın Ödülü 500 TL
Bürotime Altın Ödülü 500 TL
Emo Home Altın Ödülü 500 TL
Ersa Altın Ödülü 500 TL
Gentaş Altın Ödülü 500 TL
İkoor Altın Ödülü 500 TL
Kastamonu Entegre Altın Ödülü 500 TL
Lazzoni Altın Ödülü 500 TL
Madeş Altın Ödülü 500 TL
NOTLAR:

1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Ödülleri farklı şekilde düzenlenmiş olup, çizilecek tasarıma göre adlandırılacaktır. Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0-312-447 27 40/ Dahili:187
Faks: 0-312-446 96 05/447 01 80
E-posta: yarisma@designforexport.org
olarak belirlenmiştir.
Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Birinci Aşama ve İkinci Aşama teslim günlerinden bir gün önce kargoya verilmesi durumunda proje kabul edilebilecektir. Kargo nedeniyle oluşan üç günden fazla gecikmelerde, gelen başvurular yarışmaya alınmayacaktır.

Lazzoni Otel
İmrahor Caddesi No:14, Sütlüce Mh., 34445 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye

Birinci Aşamada da dereceye giren yarışmacıların rumuzları 12 Ocak-13 Şubat 2016 tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 14 Nisan 2016 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.org.tr) ilan edilecektir.

Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere yukarıda detayları belirtilen tablodaki değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır..

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Asli Jüri Üyeleri tarafından İkinci Aşamada ödül almaya layık görülen ve Onur Jüri Üyeleri tarafından ödül töreni esnasında uygun bulunan projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri bir kaligraf tarafından yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar 13-17 Nisan 2016 tarihleri arasında Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, 17 -22 Nisan 2016 tarihleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri ile sponsor firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin üyeleri ile sponsor firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile sponsor firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile sponsor firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANABİLİR” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenecektir, bunun yanında bu ibare tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer alması ile ödül töreninde çekilecek fotoğrafların gerekli görüldüğünde yayınlanmasının tasarımcı/tasarımcılar tarafından uygun görüldüğü anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir; anılan ibarenin bulunması halinde, yarışmacıların tasarımlarının görselleri yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.

Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.