9. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması

9. ULUSAL EV MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAME

Yarışmanın Amacı:
• Ev mobilyaları alanında gelecek vizyonunun geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını imgeleyen
ürün kimliğini desteklemek,
• Geleceğin tasarımcı adaylarının mobilya sektörüyle buluşmasını sağlamak ve bu
alandaki başarılı tasarımları ödüllendirmektir.
Yarışmanın kategorileri:
1. Oturma – Dinlenme ( Oturma grubu, koltuk, kanepe, dinlenme kanepeleri vb.)
2. Depolama, Koruma, Düzenleme ( Yemek odasında bulunan mobilyalar)
3. Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi ( Sehpa, Kütüphane, Ayakkabılık, TV
Sehpası, Askılık, Telefonluk, Portmanto vb.)
4. Uyuma ( Yatak odasında bulunan mobilyalar)
5. Genç Mobilya ( Genç odasında bulunan mobilyalar)
6. Engelliler için Ev Mobilyası Kategorisi
Yarışmaya katılım koşulları:
Yarışmaya Üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden 2. , 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri katılabilirler. Katılımcıların
yarışma başvuru tarihinden 6 ay öncesine kadar, üniversitelerin Endüstri Ürünleri
Tasarımı, İç Mimarlık ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği bölüm öğrencisi olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir.
Tasarım yarışmasına grup olarak katılmak isteyenlerin, “Tasarımcılardan İstenilenler”
maddesinde belirtilen bütün koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Grup lideri
grubun temsilcisi olarak kabul edilir ve ödül grup liderine teslim edilir.
Tüm kategorilerde yarışmaya gönderilen projeler daha önce herhangi bir yerde
sergilenmemeli, başka bir yarışmaya veya bu yarışmaya daha önce gönderilmemiş
olmalıdır.

Yarışmanın Değerlendirme Aşaması:
9. ULUSAL EV MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI iki aşamalı bir yarışmadır;
1. AŞAMA: Bu aşamada, en az 5 (beş) en fazla 10 (on) pafta olmak koşulu ile A3
normunda kâğıt üstünde ve beyaz zeminde tasarım önerileri teslim edilecek ve jüri ekibi
tarafından elemeye tabi tutularak her kategoriden 3’er adet proje ikinci aşamada
değerlendirilmeye hak kazanacaktır.
2. AŞAMA: 1.aşamayı geçen projelerin sahipleri ile MOSDER üyesi firmalar eşleştirilerek
finalist projelerin prototipleri yapılacak. Son değerlendirme final jürisi tarafından tüm
kategorilerde yapılacak ve tüm kategorilerin birincileri seçilecektir.
1. Aşama Değerlendirme Kriterleri:
 Özgün ve yenilikçi
 Kullanıcıya getirdiği fayda
 Üreticiye getirdiği fayda
 Estetik, görsel kalite ve çekicilik
2. Aşama Değerlendirme Kriterleri:
 Özgün ve yenilikçi
 Kullanıcıya getirdiği fayda
 Ergonomi
 Güvenlik
 İşlevsel performans, konfor
 Prestij ve statü
 Üreticiye getirdiği fayda
 Üretim Kolaylığı
 Nakliye kolaylığı
 Depolama kolaylığı
 Maliyet kontrolü/düşürme
 Estetik, görsel kalite ve çekicilik
Kurallar:
1. Aşama:
Her proje için A3 normunda en az beş sayfalık kâğıt üzerinde, beyaz zeminde bir tasarım
teslim edilecektir. Her projede;
• Tasarımın temel ilkelerini ve uygulamalarını anlatan görünüşler,
• Tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır.
Yarışmacılar, isteğe bağlı olarak önerdikleri tasarımın geliştirilmesindeki aşamaları veya
bu konudaki diğer eksiksiz ve çalışmalarını, plastik spiral ile birleştirilmiş, en az 5 en çok
10 paftalı bir dosya halinde, A3 boyutlarındaki çalışmaları ile birlikte beyaz zarf içinde
teslim edebilirler.
Tasarıma ait açıklamalar sayfanın alttan 5 cm yukarıda çizilecek bir çizginin alt kısmına
belirtilen sırayla yazılacaktır:
1-Kategorisi,

2-Tasarımın isim önerisi,

3-Tasarımın konsepti,

4-Kullanılacak malzeme,
5-Kullanılacak teknikler
Yarışmacılar, tasarımlarının her sayfasının sağ üst köşesine 3 harf ve birbirinden farklı 5
rakamdan oluşan bir rumuz yazacaklardır. Yarışmaya birden fazla proje ile katılanlar, her
tasarım için ayrı bir rumuz vereceklerdir. Katılımcılar her kategoride en çok üç tasarım ile
katılabilecektir.
Tüm katılımcıların teslim ettiği tasarımlar jüri ekibi tarafından değerlendirilerek her
kategoriden 3 proje ikinci aşama da değerlendirilmeye hak kazanacaktır.
2. Aşama:
1.aşamayı geçen projelerin sahipleri ile MOSDER üyeleri şartnamede belirtilen şartlar
çerçevesinde eşleştirilerek projelerin prototipleri üretilecektir. Bu aşamada proje sahipleri
tasarımlarının prototipini yapacak firmalar ile ortak çalışma yürütecektir. Proje sahipleri
tasarımların prototipinin üretilmesine ve ilgili firmalar ile Mosder’in talimatları yönünde
işbirliği yapacaklardır. Son değerlendirme final jürisi tarafından tüm kategorilerde
yapılacak ve tüm kategorilerin birincileri seçilecektir.
Yarışmacılardan İstenenler:
9. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması’na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım
kuralları aşağıda sıralanmıştır:
Tasarımcılar bütün anlatımlarını, A3 ölçülerindeki en az 5 (beş) en fazla 10 (on) paftalık
beyaz zemin üzerinde gerçekleştireceklerdir. Tasarımlar ve açıklamaları, yukarıda
belirtilen kurallara tam olarak uygun olmak koşuluyla, elle çizilebilir veya bilgisayar
ortamında hazırlanabilir. Kâğıt üzerine “yapıştırma” işlemleri kabul edilmez.
Her yarışmacı yarışmaya, MOSDER web sayfasından temin edecekleri “Başvuru Formu”nu
doldurup imzalayarak katılabilir. Yarışmacılar söz konusu Başvuru Formu’nun sağ üst
köşesine tasarımlarının üzerine yazmış olduğu aynı rumuzu yazıp diplomat zarfa koyarak,
kapalı büyük zarfın içinde tasarım ile birlikte teslim ederler.
Grup çalışmalarında, ”Başvuru Formu”, grubun bütün üyeleri tarafından imzalanacaktır.
Yarışmacılar kendilerine ulaşmayı sağlayacak her türlü gerekli kimlik bilgisi, adres,
telefon, faks, e-mail adresi gibi bilgileri tam ve doğru olarak ”Başvuru Formu”nun ilgili
bölümlerine yazarak diplomat zarfın içinde teslim edeceklerdir.
Yarışmacıların, eğitim gördükleri üniversiteden alınmış ve son kayıt durumlarını gösteren
onaylı belgeyi Başvuru Formu’na eklemeleri gerekmektedir.
Tüm yarışmacılar, “Başvuru Formu”nu doldurduktan sonra, üzerinde sadece
tasarımlarının rumuz’u bulunan diplomat zarfın içine koyarak, tasarımlarıyla birlikte
teslim edeceklerdir.
Tüm yarışmacılar, tasarımlarını teslim ederken ayrıca tasarımlarının yüksek
çözünürlüklü görsellerini TIFF formatında CD içerisinde teslim etmek zorundadırlar.
ÖNEMLİ UYARI: BÜYÜK ZARFIN ÜZERİNE RUMUZ ve KATEGORİ HARİCİNDE İSİM,
ADRES, HERHANGİ BİR YAZI VE İŞARET YAZILMAYACAKTIR. ( Rumuz ve Kategori
mutlaka yazılmalıdır)
Diplomat zarfın içine başvuru formu, CV, öğrenci belgesi vb. yarışmacı ile ilgili tüm
bilgilerin olduğu diğer belgeler diplomat zarfın içine konularak üstüne rumuz yazılıp kapalı
bir şekilde paftalar ile birlikte büyük zarfın içinde teslim edilecektir.
1. Aşama tasarımların teslim yeri ve tarihi
Yarışmacılar tasarım zarflarını, teslim günü olan 22 Temmuz 2013, saat 16.00’ya kadar
MOSDER yarışma sekreterliğine şahsen veya posta/kurye/kargo ile ulaştıracaktır. Gönderi
tarihinin, teslim günü olan 22 Temmuz 2013’i aşmayacak şekilde programlanması
yarışma katılımcısının sorumluluğundadır. Gönderi tercihi yüzünden oluşabilecek
gecikmelerden dolayı yarışma organizasyonu sorumluluk taşımaz.
2. Aşama ürünlerin teslim yeri ve tarihi;
Bu aşamada tasarımların prototipleri Kasım 2013’de MOSDER’in birinci aşamadan sonra
duyuracağı yerde sergilenecek ve burada değerlendirilecektir (Önemli Not: ikinci aşamaya
geçmeye hak kazanan, yarışmacıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı prototipi
yapılamayan tasarımlar değerlendirilmeye tabi tutulamaz. Bu durumda değerlendirmeye
girmeyen tasarımlar ile ilgili MOSDER’in veya firmanın herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır).
1. Aşama Jüri Üyeleri:
1. Oturma – dinlenme
 Prof. Nuran YENER, Mimar Sinan G.S.Ü. İç Mimarlık Bölümü
 Aziz SARIYER, Tasarımcı
 Aliye Betül GÜLEÇ, N-DESIGN Endüstri Mühendisi
2. Depolama, koruma, düzenleme
 Yrd. Doç. Esin DÜZAKIN, Marmara Üni. G.S. F. Endüstri Ürü. Tas. Bölümü
 Ufuk DOĞAN, Tasarımcı
 Şeyhamit YILDIRIM, TELESET Yönetim Kurulu Başkanı
3. Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi
 Öğr. Gör. Dr. Ece ARIBURUN, İTÜ Endüstri Ürü. Tas. Bölümü Böl. Bşk. Yrd.
 Cem DEMİRTÜRK, Tasarımcı
 Abdulkadir BURHAN, NILLS İşletme Müdürü
4. Uyuma
 Yard. Doç. Dr Didem ERTEN BİLGİÇ, Kocaeli Üni. İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı
 Çağrı ŞAHİN, ETMK Ankara Şube Başkanı
 Dilek DEMİROĞLU, YATSAN Tasarımcı
5. Genç mobilya
 Yrd. Doç. Dr. Çağla DOĞAN, ODTÜ, Endüstri Ürü. Tas. Böl. Bşk. Yardımcısı
 Levent TÜMER, 21.Dönem İç Mimarlar Odası Genel Başkanı
 Yıldırım KAYMAL, KELEBEK Şirket Danışmanı
6. Engelliler için Ev Mobilyası
 Hayri ALYANAK, TOFD Omurilik Felçlileri Derneği
 Prof. Nurten UNANSAL, Marmara Üniversitesi G.S. F.İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör.
 Yılmaz ZENGER, Tasarımcı
 Şahin NURSAÇAN, BOYTAŞ A.Ş. Genel Müdürü
 İlknur Tükek OMAY, SERTEX Tekstil Grubu Yönetim Kurulu Üyesi /Tasarımcı
2. Aşama Jüri Üyeleri:
İlk aşama jüri değerlendirmesinden sonra ilan edilecektir.
Raportörler:
Abdullah TUĞLU MOSDER Genel Sekreter
Fatma KÜÇÜKİSBİR MOSDER Asistan
Ödüller:
1. Aşama: Bu aşamada dereceye giren 18 finaliste 3000’er TL ödenecek ve sertifika
verilecektir.
2. Aşama: Bu aşamadaki her bir finalist (eğer projeyi üreten MOSDER üyesi firma
tasarımı satın almak isterse) MOSDER üyesi firma ile finalist arasında 1000.EUR tasarım
bedeli karşılığında sözleşme imzalanacaktır. Bu sözleşme karşılığında tasarım hakları ilgili
finalist tarafından MOSDER üyesi firmaya devredilecektir. MOSDER üyesi firma bu tasarım
karşılığında finalist’e tasarım bedeli olarak nakden ve defaten 1000.EUR ödeyecektir. İş
bu şartname ile finalistler 1000.EUR karşılığında tasarım hakkını Mosder üyesi firmaya
devretme yükümlülüğünü önceden taahhüt ve kabul etmiş olurlar. Prototipi yapılan
finalist projelerden her kategoride birinci seçilen tasarımlar yarışmacının adı da
belirtilerek IMOB 2014 İstanbul Mobilya Fuarında MOSDER tarafından veya prototipi
yapan firmalar tarafından kendi stantlarında sergilenecektir.
Ayrıca her kategoride birinci seçilen tasarımların sahiplerine 3000’er TL para ödülü
verilecektir.
Tanıtım:
9. Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasında 2. Aşamaya geçen 18 finalist arasından her
kategoride birinci seçilen tasarımlar IMOB 2014 İstanbul Mobilya Fuarında MOSDER Dünya Ticaret Merkezi A/2 No:299 Kat:9 Yeşilköy / İstanbul
Tel: 0212 465 69 17-18 Fax:0212 465 69 32
www.mosder.org.tr [email protected]
tarafından veya prototipi yapan firmalar tarafından kendi stantlarında sergilenecektir.
Ödül kazanan tasarımlarla ilgili doküman ve görsel malzemenin, eğitim, tanıtım ve
sergileme amacıyla kullanım hakkı TÜRKİYE MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(MOSDER)’e ait olacaktır. MOSDER şartnamede bahsi geçen sergileme, tanıtım haklarını
saklı tutar.
Tasarım Hakları:
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı , “Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, 18 finalist haricinde
yarışmaya katılan bütün yarışmacılardan, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici
niteliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve
tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hak sahibidirler. İsteyen
yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No:115 (06330) Yenimahalle /
ANKARA adresine başvurabilir.
Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar;
 IMOB 2014 İstanbul Mobilya Fuarında sergilenecektir.
 Dereceye giremeyen tasarımlar, ödül töreninden sonra MOSDER’in İstanbul’daki
merkezinden geri alınabilir.
 Geri alınmayan tasarımlar için MOSDER sorumlu tutulamaz.
 18 finalist haricinde yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı
için, tasarımcıların izninin alınması gereklidir.
 Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden kişi ya da kişilerin öncelik ve önalım hakları
vardır.
 MOSDER, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların
sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu
modelleri geçici ya da sürekli sergileyebilir.
 Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki
sorumluluklar, yarışmacıya aittir.
 Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma takvimi:
1. Aşama
14 Mart 2013 Yarışmanın ilanı
22 Temmuz 2013 Tasarımların son teslim tarihi
29 Temmuz 2013 1. Aşama Jüri değerlendirmesi
2. Aşama
Kasım 2013 2. Aşama Jüri değerlendirmesi
Kasım 2013 Ödül Töreni ve Kazananların ilanı
MOSDER Yarışma SekreterliğiDünya Ticaret Merkezi A/2 No:299 Kat:9 Yeşilköy / İstanbul
Tel: 0212 465 69 17-18 Fax:0212 465 69 32
www.mosder.org.tr [email protected]
Fatma Küçükisbir
Adres: İDTM A2 Blok Kat: 9 No: 299, Yeşilköy – İstanbul
Telefon: 0212 465 69 17 / 18
E-mail: [email protected]
İş bu şartnamenin tüm hükümleri MOSDER’e özel olup, üçüncü şahıslar tarafından
şartnamenin herhangi bir maddesi veya hükmü her ne suretle olursa olsun
kopyalanamaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin