9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,
7-9 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin 8-10 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin Ana Teması, “Okul Reformu İçin Bir Köprü: Sürdürülebilir Okul Etkililiğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” olarak belirlenmiştir. Kongremizin alt temaları; Farklı bağlamlarda ve farklı paradigmalarda okul etkililiği, okul geliştirme ve dönüşümcü okul özellikleri; Geleceği düşünme: 21. Yüzyılda eğitiminin geleceğini hayal etmek; Eğitim sorunlarının çözüm sürecinde üniversitelerimiz: Öğretmen yetiştirme, istihdam etme ve yeni eğilimler; 21. Yüzyılda eğitim reformu: Öğrenci öğrenmesi; Eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar: Küresel rekabet ve yerel gerçekler; Etkili okulların geliştirilmesinde liderlik gücü olarak düzenlenmiştir.

Alanla ilgili bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, öğretmenler, okul ve eğitim yöneticileri, potansiyel okul ve eğitim yöneticileri, denetmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki yöneticilerini, Kongremize katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle kongremize katkıda bulunmanızı dileriz. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı Siirt Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Tema ve Konular
Kongre Teması
Okul Reformu İçin Bir Köprü:Sürdürülebilir Okul Etkililiğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği
Kongrenin Ana Başlık / Konuları

ALT TEMA I:
Farklı Bağlamlarda ve Farklı Paradigmalarda Okul Etkililiği, Okul Geliştirme ve Dönüşümcü Okul Özellikleri
» Etkili öğretim ve öğrenme için okul liderliği
» Etkili okul ölçekleri ve geliştirilmesi
» Gelişmekte olan okullar için teknoloji kullanımı
» Etkili okullar ve okul aile birlikleri
» Kırsal okullarda personel hareketliliği
» Etkili okul kültürünü geliştirme
» Okullarda güven
» Paylaşılan liderlik ve yenilikçi okul
» Etkili okullar: Örgütsel kimlik ve kurumsal kimlik

ALT TEMA II:
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Küresel Rekabet -Yerel Gerçekler
» Eğitimde innovasyon
» Eğitim yönetiminde hesap verilebilirlik
» Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi
» Stratejik yönetim ve stratejik liderlik
» Eğitim kurumlarında örgütsel kimlik-kurumsal kimlik anlayışı
» Yönetimde yerelleşme
» Yönetimde paydaş teorisi
» Örgütsel sinizm ve liderlik ilişkisi
» Örgütsel değerler ve değerlere dayalı yönetim
» Farklılıkların yönetimi

ALT TEMA III: Etkili Okulların Yaratılmasında Liderlik Gücü
» Öğretim liderliği
»Dönüşümsel ve Etkileşimci Liderlik
»Vizyoner lider olarak okul müdürü
»Yeni bir okul kültürünü oluşturmak: Kültürel Liderlik
» Dağıtımcı liderlik
» Ruhsal Liderlik
» Etik Liderlik

ALT TEMA IV:
Geleceği Düşünme: 21. Yüzyılda Eğitimin Geleceğini Hayal Etmek
» 21. Yüzyılda etkili okullar için kriterlerin belirlenmesi
» Profesyonel öğrenme ve etkili öğretim için duyurular
» Okullar arası işbirliği
» Okul yönetimi ve yönetişim
» Pozitif okul ikliminin oluşturulmasında liderin rolü
» Eğitimde uluslararasılaşma ve kalite
» Dünyada eğitim ve okul politikaları

ALT TEMA V:
Eğitim Sorunlarının Çözüm Sürecinde Üniversitelerimiz: Öğretmen Yetiştirme, İstihdam Etme ve Yeni Eğilimler
» Yönetici yetiştirme ve ülke politikaları
» Öğretmen yetiştirme ve ülke politikaları
» Öğretmen yetiştirmede bir kaos: Eğitim Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakülteleri
» Öğretmen yetiştirmenin dünü, bugünü ve geleceği
» Öğretmen yetiştirmede yeni eğilimler
» Öğretmen yetiştirmenin dünyadaki uygulamaları
» Öğretmen yetiştirmede politik, siyasi ve eğitsel etkiler
» Öğretmen adaylarının istihdam sorunları
» Etkili öğretmenleri nasıl yetiştiririz?
» Öğretmen yetiştiren kurumlar arasında kültürel farklılık
» Pedagojik formasyon uygulamaları ve öğretmen yetiştirmenin geleceği
» 21.Yüzyılda Öğretmen yetiştirme modelleri
» Etkili öğretmen ölçekleri ve geliştirilmesi

ALT TEMA VI:

21. Yüzyılda Eğitim Reformu: Öğrenci Öğrenmesi
» Öğrencilerin; Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme
» İşbirliği yeteneğini geliştirme
» İletişim ve yaratıcılık yeteneğini geliştirme
» Takım çalışması yeteneğini geliştirme
» Sorumluluk duygusunu geliştirme
» Kendine güven duygusunu geliştirme
» Öğrenci öğrenmesine etki eden faktörler

Önemli Tarihler
24 Mart 2014 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
11 Nisan 2014 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi
14 Nisan 2014 Erken Kayıt İçin Son Tarih
28 Nisan 2014 Kongre Programının İlan Tarihi
05 Mayıs 2014 Geç Kayıt İçin Son Tarih
08 Mayıs 2014 Kongre Başlangıcı
10 Mayıs 2014 Kongre Bitişi

E-Posta:[email protected]
İnternet Sitesi:
http://www.siirt.edu.tr/eyk9/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.