9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı

Çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmaktır.

Türkiye’de çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Ana Tema: Enerji Etkin ve Ekolojik Çatı ve Cephe Sistemleri

Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

Sürdürülebilir Malzemeler
Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri
Ekolojik Tasarım,
Ekolojik Yapım
Ekolojik Proje Yönetimi
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),
Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar
Yalıtım Malzemeleri
Taşıyıcı Bileşenler
Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

Isıl Performans
Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgâr, kar, deprem vb)
Su ile İlgili Performans
Nem ile İlgili Performans
Ses ile İlgili Performans
Yangın ile İlgili Performans
Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans
Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

Tasarım
Yapım
Kullanım
Bakım – Onarım
Yenileme
Dönüştürme

Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri
Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar

Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

Yenilikçi Çatı ve Cephe Sistemleri

Çatı ve Cephe Sistemlerinde – Maliyet

http://www.caticephekonferansi.com/