9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ nde, alkol ve madde kullanım bozuklukları alanında kanıta dayalı bilgiler ile önleme, tedavi ve rehabilitasyon başlıklarını tartışmak istiyoruz. Kendi uygulamalarımızı, deneyimlerimizi bu bilimsel tema çerçevesinde paylaşmak için sizleri 2015 Aralık ayında Edirne’ ye Ulusal Bağımlılık Kongresi’ ne katılmaya ve katkı yapmaya davet ediyoruz.

Ülkemizde önemi giderek artan, bu alanda çalışan uzmanların görüş paylaşma, politika belirleme ve ortak projeler üretmesine Ulusal bağımlılık kongresi’ nin öncülük etmesi beklenmelidir.

Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği, ülkemiz bağımlılık sorunlarının çözümüne ve bu alanda alınması gerekli önlemlere kadar bir çok planlamada belirleyici olmaya devam etmektedir. Ulusal bağımlılık kongreleri de bu bağlamda yapılan eğitim etkinlikleri olarak görülebilir.

Bağımlılık alanı psikiyatrinin çok iyi bilinen bir alanı olmayıp genellikle göz ardı edilen, hastaların genellikle stigmatize edildiği, uğraşmaya değmez bulunduğu bir yerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştır. Bu tür kongrelerin bir çok işlevi olması doğaldır. Sizleri Osmanlı’ ya başkentlik yapmış, eğitim ve turizm kenti olan güzel Edirne’ ye bağımlılık kongresine katılmaya ve Edirne’ nin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz.

Prof. Dr. Erdal Vardar
Kongre Başkanı

Ana Konular

1. Okul ve aile temelli önleme programları alkol-madde kullanımında ne kadar etkilidir? Kanıta dayalı verilerden elde edilen sonuçlar nelerdir?
2. Önleme programları nasıl olmalı, ne zaman yapılmalı, zararı var mı? Kanıtlar nelerdir.
3. Sokakta yaşayan, okula gitmeyen, alt kültür içindeki gençlere (örn. romanlar) yönelik önleme girişimleri nasıl olmalıdır?
4. Kanser dışı hastaların ağrı tedavisinde uzun süre opiyat analjezik kullanımın bağımlılık riskine olan etkisi nedir? Opiyat analjeziklerin kullanımı ile ilgili kanıtlar neledir?
5. Opiyat antagonistleri hangi bağımlılık türlerinde etkilidir? Sigara bırakmada etkili midir? Kanıtlar nelerdir?
6. Ergenlerde opiyat bağımlılığı, detoksifikasyon, opiyat agonist sürdürüm tedavisi nasıl-ne kadar olmalı? Kanıtlar nelerdir?
7. Sigarayı bırakmak isteyenlere motivasyonel görüşme etkili midir? Bilişsel davranışçı tedavilerin etkinliği ile ilgili kanıtlar nelerdir?
8. Sigarayı bırakmada etkili olan ilacların kombine kullanımı ve davranışsal destek sigarayı bırakmaya ne kadar etkilidir?
9. Kokain bağımlılarında ve diğer madde bağımlılarında antikonvülsanlar, antipsikotikler, antidepresanlar, disülfiram, dopamin agonistleri etkili midir? Kanıtlar nelerdir?
10. Kısa girişimlerin etkinliğine dayalı kanıtlar nelerdir? Kısa girişimler alkol-madde tüketimini azaltabilir mi? Kanıtlar nelerdir?
11. Motivasyonel görüşmenin etkinliği ile ilgili kanıtlar nelerdir?
12. Kendine yardım gruplarının etkinliğine yönelik kanıtlar nelerdir?
13. Mentorluk ergenlerde önleyici olabilir mi?
14. Elektronik sigara kullanımı ile ilgili kantılar neledir?
15. Kanabis kullanımı yaskalanmalı mı? yoksa yasal olmalı mı? Kanıtlar nelerdir?
16. Alkol madde bağımlılığında farmakolojik tedaviler ne kadar etkili? Kanıtlar nelerdir?
17. Askerlerde madde kullanımı, sadece bizim bölgemize has bir sorun mu? Eğitim ve tedavi, önleme stratejileri nelerdir?
18. Alkol yoksunluk dönemi tedavisinde benzodiyazepinler, antiepileptikler, diğer ilaçların (nitros oksit vs), etkinliği ile ilgili
kanıtlar nelerdir? Yeni olası tedavi gelişmeleri neledir?
19.Akomprasat, naltrekson, nalmefen, disülfiram alkol bağımlılığında etkinliği ile ilgili kanıtlar neledir?
20. Alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili kanıtlar nelerdir?
21. Psikosoyal tedavi girişimlerinin etkinliği ile ilgili kanıtlar nelerdir?
22. Opiyat bağımlılarında ilaç tedavileri ile ilgili kanıtlar nelerdir
23. Buprenorfin İle metodan tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması ile ilgili kanıtlar nelerdir?
24. Opiyat bağımlılarında naltrekson tedavisinin etkinliği ile ilgili kanıtlar neledir?
25. Uzun etkili preparatların opiyat bağımlılığındaki etkinlikleri nedir?
26. Bağımlılık psikiyatrisi yan dal uzmanlığı eğitiminin yapılanması nasıl olmalıdır?
27. Alkol ve madde kullanım bozuklukları ile mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemi ve durumu

BİLİMSEL SEKRETERYA
Kongre Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. M. Bülent Sönmez
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri AD. Balkan Yerleşkesi / Edirne
Tel:0284 236 49 81
Faks: 0284 223 42 03
e-posta:mbulentsonmez@trakya.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.