9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması

“UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMANIN AMACI
– Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
– Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
– Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
– Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
– 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
– Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
– İhracatta katma değerin artırılması,
– Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
– Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

 

UTİB 9. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

UTİB “9. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI”

2. YARIŞMA HAKKINDA

“UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, “Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

3. YARIŞMANIN AMACI

 • Türkiye’yi ev tekstili alanında öncü olduğu uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek düzeyde temsil edecek tasarımcıları teşvik etmek ve desteklemek, beraberinde sektörün rekabet gücünü arttırmak,
 • Ev Tekstili sektöründe özgün ve yenilikçi tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Türkiye ev tekstili sektöründe motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
 • 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi,
 • Ar-Ge ve tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması,
 • İhracatta katma değerin artırılması,
 • Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
 • Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulmasıdır.

4. YARIŞMANIN BAŞVURU KOŞULLARI

 • Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitülerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin dışında eğitim gören ve ilgili bölümler için talep edilen koşulları sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sadece T.C. vatandaşı olup yurtiçi ve yurtdışında okuyan aynı zamanda yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmacı aynı projesi ile hem UTİB Tasarım Yarışması hem de UTİB Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
 • Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Birliğimiz tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.

5. YARIŞMANIN KAPSAMI

“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada toplam üç olmak üzere 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerinde ödül verilmektedir.

“9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” sadece öğrenci katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

6. YARIŞMANIN ANA TEMASI

    Sürdürülebilirlik

Yaşamımızın temel gereğinin doğal kaynaklarımız olduğu ve bu kaynakların sonsuz olmadığı gerçeğini zaman zaman unutabiliyoruz. Doğal kaynaklarımızı korumanın en iyi yollarından biri de doğanın döngüsel sistemine sürdürülebilirlik yöntemleri ile destek olmaktır.

Sürdürülebilirliğin temeli, sadece bugün için değil yarın için de değerler yaratmaya dayanır. Tasarım ise bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, doğaya olan duyarlılığı artırmayı ve gelecek kuşaklar için daha yeşil bir dünya yaratacak çözümler bulmayı amaçlar.

Tasarım, doğal kaynaklarımızın geri dönüştürülebilmesi, tekrar kullanımı, daha iyi fonksiyonlar kazanması için tekrar üretimi gibi yöntemlerden faydalanarak; döngüsel sistemin içinde kendine büyük bir pay oluşturabilir. Bu bağlamda tasarımın uzun vadeli ve sürekli çözümler üretmesi zorunluluğu ortaya çıkar.

 1. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasında katılımcılardan; sürdürülebilirlik temasından ilham alarak gündelik yaşama uygun deneyim ve formlar eşliğinde ev tekstili ürünleri tasarlamaları beklenmektedir.

7. YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ

Yarışma, “Ürün Tasarımı Kategorisi” olmak üzere tek kategoriden oluşmaktadır.

Ürün Tasarımı Kategorisi; Perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünleri kapsamaktadır.

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve fonksiyonel özellikleri üstün olan ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3 en fazla 6 üründen oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.

8. BAŞVURU AŞAMALARI:

Yarışma paftaları soft olarak (dijital ortamda) hazırlanarak, başvurular online şekilde yapılacaktır.

Katılan projeler; ön eleme, online eleme, atölye çalışmaları ve final eleme olmak üzere dört aşamalı olarak değerlendirilecektir.

1.   Aşama: Ön Eleme

Yarışmacılar ön eleme aşamasında;

 • Katılımcıların yarışma temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema başlığı ile ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikirlerini anlatan (koleksiyonun adı – max.30 karakter boşluklar dahil; koleksiyonun kısa ve açıklayıcı sloganı – max.200 karakter boşluklar dahil; ana temaya yaklaşım ve fikirlerini anlatan metni – max.1500 karakter boşluklar dâhil) metinlerin ve renk paletinin de yer aldığı bir adet hikaye paftası,
 • Koleksiyonlarındaki her bir ürünün görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunun bulunduğu, tasarımlarını en iyi şekilde ifade eden ve kullanım alanı önerilerini de içeren ürün paftası (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)
 • Ürünlerin teknik çözümlemesinin yapıldığı, boyutların ve teknik özelliklerin ifade edildiği detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer aldığı teknik çizim paftası hazırlamalıdır. (tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurusu dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 300 dpi, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, boyut olarak 22Mb geçmemeli ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Ön eleme aşaması dijital ortamda yapılan başvurularla gerçekleştirilecektir. Final eleme aşamasında, ön eleme aşamasında başvurusu olmayan adayın eseri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ön eleme aşamasında; tüm başvurular aşağıda belirtilen ön eleme kriterlerine göre yarışmanın mentoru ve moderatörü tarafindan incelenerek değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda online eleme aşamasına katılma hakkı kazanan en fazla 30 proje belirlenecektir.

 • Temaya uygunlukları,
 • Malzeme kullanım biçimleri,
 • Anlatım ve sunum yeterlilikleri,
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,

Online eleme aşamasına katılma hakkı kazanan yarışmacıların listesi, yarışmanın web sitesi üzerinden 4 Mart 2019 tarihinde ilan edilecektir.

Ön eleme aşamasında; Şartnamenin 10. Maddesinde belirtilen “Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar” Proje sahipleri tarafından, başvuru sırasında eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Aşama: Online Eleme

Ön elemeyi geçerek online elemeye katılma hakkı kazanan ve başvuru koşullarında belirtilen tüm dosyaları (paftalar ve başvuru evraklarını) tam ve eksiksiz olarak dijital ortamda yüklemiş olan yarışmacılara ait tasarımlar yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Jüri online eleme aşamasında; atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan ilk 10 yarışmacıyı belirleyecektir.

3. Aşama: Atölye Çalışması

Online eleme aşaması sonucunda jüri tarafından belirlenen 10 yarışmacıya, projelerini geliştirerek, mesleki   gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla bir atölye çalışması düzenlenecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 katılımcının ad-soyadları etkinliğin web sitesinde yayınlanacak ve başvuru formunda bildirdikleri mail adresleri üzerinden kendilerine atölye çalışmasına katılmaya hak kazandıklarına dair bilgi e-maili gönderilecektir.

Atölye çalışmasına katılmaya hak kazanan 10 yarışmacının; başvuru sırasında talep edilen ve dijital ortamda gönderdikleri evrakların asıllarını (Şartnamenin 10. Maddesi: Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar), atölye çalışması öncesinde yarışma sekreteryasına teslim etmeleri zorunludur. Evrakların talep edilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Aşama: Final Eleme

Final eleme jürisi, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanan 10 yarışmacının çalışmalarını değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak ilk üç finalisti belirleyecektir.

Final eleme aşaması; hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftası, atölye çalışmaları sırasında üretilen prototiplerin sunumu ve finalistlerin sözlü mülakatının yapılacağı jüri değerlendirme toplantısında gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Proje Paftaları:

Proje paftası; Hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftalarından oluşmalıdır. Ön eleme aşamasında sisteme yüklenen tüm paftalar dijital ortamda 50×70 cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalı ve tek pdf dosyası haline getirilmelidir.

 • Hikaye paftası, tema başlığı, koleksiyon adı, sloganı ve temaya yaklaşım fikirlerinin yanısıra projenin ilham kaynaklarını yansıtmalı, tasarımların oluşum sürecini anlatan temaya uygun görseller ve metinler barındırmalıdır. Hikaye paftasında ilham kaynaklarından baz alınan ve tasarımlarda kullanılacak renklerin yer aldığı renk paleti de yer almalıdır. (tek bir hikaye paftası hazırlanmalıdır.)
 • Ürün paftasında, kapsül koleksiyonda yer alan her bir ürünün görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formu, kullanım alanı önerileri yer almalıdır. (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet ürün paftası hazırlanabilir.)
 • Teknik çizim paftasında, kapsül koleksiyonda yer alan ürünlerin teknik çözümlemelerinin, boyutlarının ve teknik özelliklerinin ifade edildiği detaylı anlatımlar, üretim biçimleri ve malzeme önerileri yer almalıdır. (tek bir teknik çizim paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 2 adet teknik çizim paftası hazırlanabilir.)

9.   GENEL AÇIKLAMALAR

 • Yarışmaya katılacak eser sahipleri ön eleme aşaması için 15 Şubat 2019 tarihi saat:17.00’ye kadar web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Ön elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen 3 harf ve 3 rakamdan oluşan 6 haneli rumuzyer almalıdır.
 • Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışmaya katılımda yarışmacılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.
 • Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlamalıdır.
 • Yarışmaya her katılımcı sadece bir adet kapsül koleksiyon ile başvurabilir.
 • Juri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulacak olup, UTİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş
 • UTİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı
 • UTİB, online eleme için son başvuru tarihini ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

10.    ÖN ELEMEDE YÜKLENMESİ GEREKENLER

Yarışma başvuruları dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı&Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu (Şartname ekinde yer alan) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Okuduğu okuldan alınan güncel tarihli, ıslak imzalı, kaşeli Öğrenci Belgesi (E-devlet çıkışlı resmi öğrenci belgesi de kabul edilecektir) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Fotoğraflı Özgeçmiş (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Proje Paftası (Hikaye paftası, ürün paftası ve teknik çizim paftası) (pdf formatında taratılarak yüklenecektir)

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekreteryası ve UTİB sorumlu değildir.

Sisteme yüklenen tüm evrakların asıllarının (ıslak imzalı ve elle doldurulmuş halde) atölye çalışmalarına kalmaya hak kazanan yarışmacı tarafından tamamlanarak, atölye çalışmalarından önce, Yarışma Sekretaryası’na teslim edilmesi zorunludur.

Ayrıca projeye ilişkin özet, görsel vb. talep edilen tüm çalışmalar CD’ye kaydedilerek iletilmelidir.

UTİB gerekli olabilecek diğer tüm belge ve bilgileri isteyebilir.

Ödül kazanan proje sahibi gerekli evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

11.YARIŞMANIN DEĞERLENDİRME ESASLARI

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu,
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi,
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi,
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri,
 • Tasarımların uygulanabilirlik düzeyi,
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu,
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı.

12.YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri web sitesinde duyurulacak, dereceleri ödül töreninde açıklanacaktır.

13.ÖDÜLLER

Ev Tekstili Tasarım Yarışması için yukarıda belirlenen katılımlarda başarılı bulunan projelerin dereceleri ödül töreninde açıklanacak, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, iş bu şartnamede belirtilen haller ve ödülün herhangi bir sebeple iptal edilmesi hali saklı kalmak kaydıyla, ödül töreninden itibaren 1 (bir) ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.

BirinciİkinciÜçüncü
10.000 TL7.500 TL5.000 TL
TOPLAM: 22.500 TL

Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

Yurt Dışı Tasarım Bursu

2008 / 2 Tasarım desteği kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir.

2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

 • Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığıdır.
 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması
 • T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
 • Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, UTİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

14.YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı:4 Aralık 2018
Ön eleme kayıtlarının başlaması:12 Aralık 2018
Ön eleme kayıtlarının sona ermesi:15 Şubat 2019
Online elemeye katılmaya hak kazananların duyurusu:4 Mart 2019
Online jüri değerlendirmesi:11 Mart – 22 Mart 2019
Atölye çalışmalarına katılmaya hak kazananların duyurusu:27 Mart 2019
Atölye çalışmaları:29 Nisan – 3 Mayıs 2019
Final elemesi:6 Mayıs 2019
Ödül töreni tarihi ve yeri:2019 TİM Tasarım Haftası

UTİB yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır.

UTİB yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin her hangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

15.JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, UTİB tarafından oluşturulmuştur. UTİB zorunlu hallerde jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik web sayfasından duyurulur.

Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

Birlik personeli, görevden çekilmiş olsalar bile jüri üyeleri ve jüri üyelerinin 3. Dereceye kadar yakınları ile çalıştığı kurumlardan kişiler yarışmaya katılamaz. Bunun aksi durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, UTİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır.

2019 ETTY ASİL JURİ LİSTESİ
S.NOADI SOYADIFİRMA/UNVAN
1Pınar Taşdelen EnginPolyteks Teks. San. Araş. ve Eğitim. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2Aslı Türkün KaraçorDina Vanelli Teks. San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
3Osman Nuri CanikElvin Teks. San. ve Tic. A.Ş.Kurucu Ortak
4Nilüfer Ayça KurtcanRekor Dış Ticaret Ltd. Şti.İhracat Sorumlusu
5Burcu ErdebilBerteks Teks. San. ve Tic. A.ŞYönetim Kurulu Üyesi
6Cansu Ocak ÇokuşoğluGüleser Dış Ticaret A.ŞYönetim Kurulu Üyesi
7Dilek AcarBeztaş Tekstil Ticaret Ltd.ŞtiFirma Sahibi
8Burak Ayİlay Dış Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
9Şeyma ÖzçimenÖzçimen Tekstil San.ve Tic.Ltd. Şti.Firma Sahibi
10Banu YentürHaremliqueKurucu Ortak
11Birgül AltınDezintiMimar-Kurucu
12Yasemin SavcıHomeartGenel Yayın Yönetmeni
13Muhammet TaşlıHamm DesignKurucu Ortak
14Faruk Malhanİstanbul Tasarım VakfıKoleksiyon Grubu Başkanı
15Selma ÇilekModa Tasarımcısı
16Doç. Neslihan YaşarDokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
17Dr. Banu Yılmaz AkyürekMersin Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi
18Prof. Dr. Banu Hatice GürcümAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi
19Dr. Kami EmirhanYeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı
20Dr. Sinem Budun Gülas İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
21Prof. İdil AkbostancıMarmara Üniversitesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi
22Prof. Kemal CanMimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı
2019 ETTY YEDEK JURİ LİSTESİ
S.NOADI SOYADIFİRMA/UNVAN
1Cezmi KırayoğluKırayteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Firma Sahibi

   16. MODERATÖR

Moderatör, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini (yarışmacılardan soru alınması, jüri cevaplarının yayınlanması, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan, tüm süreci kontrol eden vb.) sağlayarak, başvuruları teslim alan, düzenleyen ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını sağlayan bağımsız danışmandır.

S.NOADI SOYADIFİRMA/UNVAN
1Elif SezginTekstil Ürünleri Tasarımcısı

17.FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Juri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • İlk 3 dereceye giren tasarımlar UTİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar UTİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde UTİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği UTİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu
 • Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, EK1.Taahhütname/Başvuru Formu ile (şartname ekinde yer alan) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle (06560) Ankara adresine başvurabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan paftalar, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 iş günü içerisinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. 15 iş günü sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, UTİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa UTİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek haklarını yarışmacılar ilgili mevzuata göre kendileri takip
 • UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı yada almayacağı UTİB’in takdirindedir.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı, Jüriyi ve Organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.
 • Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. UTİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/ Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.

18.DİĞER HUSUSLAR

 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.
 • UTİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.
 • UTİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. UTİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde UTİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.

Organizasyon Sekreteryası
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Proje Uygulama Şubesi
+90 224 219 10 00 (Dahili 1605)
[email protected]
Yarışma Sekretaryası ve Belge Gönderim Adresi
İletişim Bilgileri
AFK İletişim Danışmanlık LTD.ŞTİ. Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sokak Bimar Plaza Kat:4 Daire:14 No:38 Beşiktaş 4394 İstanbul/TÜRKİYE
Phone :  +90 212 288 62 55
Fax :   +90 212 288 44 58
Mobile : +90 539 523 40 85
E-mail : [email protected]
Web : www.outwork.com.tr
www.evtekstiliyarismasi.com
[email protected]
Online eleme sırasında karşılaşabileceğiniz teknik sorunlar için : 0850 228 75 74

EK1. TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU (FOTOĞRAF)

RUMUZ:

_______________________________________________________________________________________

 1. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI TAAHHÜTNAME/BAŞVURU FORMU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından ulusal düzeyde düzenlenen “9.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması” şartnamesinde belirtilen şartları dikkatle okuduğumu, katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, tasarımın daha önce ticarileşmediğini ve fikri mülkiyet haklarının tarafıma ait olduğunu, etkinlik sonrası sanayi ortaklığına ve işbirliğine yönelik UTİB tarafından yapılan anketlere 5 yıl süreyle düzenli olarak cevap vereceğimi, vereceğim bilgilerin doğruluğunu, projemin sergilenmesine, herhangi bir amaçla umuma açık hale getirilmesine, katalogda basılmasına, dağıtılmasına, poster sunumlarının bastırılmasına ve sergilenmesine, sözlü sunum ve proje önerilerimin kitap haline getirilmesine, power point sunumlarımın cd haline getirilmesine ve dağıtılmasına muvafakat verdiğimi ve bu hususlar ile ilgili olarak ücret talep etmeyeceğimi,işbirliği kuruluşlar tarafından daha önce düzenlenen aynı sektördeki tasarım yarışmalarının herhangi bir kategorisinde birinci olmadığımı ve ödül almadığımı, Ek2. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğimi, aksi halin tespiti durumunda diskalifiye edilmeyi kabul edeceğimi bu belge ile beyan ediyorum.

Yarışmaya Katılım Sağlamak Üzere göndermiş olduğum “……………………………………” adlı proje şahsıma ait özgün bir çalışmanın nihai eseri olup, tüm yasal hakları şahsıma aittir. Diğer taraftan; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda ise; tüm yasal çerçevede oluşacak sorumlulukların da şahsıma ait olduğunu bu belge ile kabul ederim.

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                                    :
Doğum Tarihi ve Yeri                          :
T.C. Kimlik No                                :
Öğrenim Gördüğü Üniversite/Bölüm       :

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres                                                 :
E-posta                                               :
Telefon                                               :
GSM                                                   :
Faks                                                  :

BANKA BİLGİLERİ

(Ödüle hak kazanılması halinde ödül tutarının yatırılması istenen banka bilgileri)
Hesap sahibinin adı                               :
Banka adı                                              :
Şube adı                                               :
Şube kodu                                            :
Hesap No                                             :
Iban No                                                :
İmza                                                     :
Tarih                                                     :

EK2. 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA/BILGILENDIRME FORMU

 • Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

Adres: Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde 2. Gelişim Sahası No:11 16159 Nilüfer/Bursa

(1)2. Kişisel verilerin işlenme amacı

Kişisel verileriniz; UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Şartnamesinin 10.md. belirtilen kişisel veriler, şartnamede  açıklanan  amaçlara uygun olarak ve başvuru konusu ile sınırlı olmak üzere; katılımcının tanınması ve yarışma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

(1)3. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla aktarılabileceği

 1. Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi

– UİB Yönetim Kurulu üyeleriyle,

– UİB’nin UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması kapsamında ilgili tüm idari, ticari ve sosyal

birimleri ve Şubeleri ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları,

– UİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla,

– İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve

gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle,

– UİB üyeleriyle.

 1. Katılımcının Kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık rızasının olduğunu kabul etmektedir:

– Kanun hükmü:  Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu ve şartnamede belirtilen hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması.
– İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi.
– Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca saklanması
– Meşru menfaat: Katılımcıya ödül verilmesi amacıyla veri işlenmesi.

(1)4. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 1. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır.

 (2) Veri sorumlusuna başvuru

Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Veri Sorumlusu’na iletebilir.

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur;

 • a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca “T.C.”) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • d) Talep konusu.

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

(3) Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

İşbu bilgilendirme yazısı şartnamenin eki niteliğindedir.

İşbu aydınlatılma yazısında belirtilen hak ve sorumluluklar veri sahibi kişi tarafından anlaşılmış olarak tamamen kendi rızasıyla şartnamede belirtilen kişisel verilerini verdiğini teyit etmek üzere kişisel veri sahibi katılımcı tarafından aşağıdaki imza ile onaylanmıştır.

Okudum/Bilgi Edindim.

Adı Soyadı :……………………………..

İmza       :……………………………..

Tarih      :…………………………………

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin