9. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla üniversiteler arası fikir ve proje yarışması

Sürdürülebilir
Sürdürülebilir

9. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması Başlıyor!
Türkiye’nin geleceği için üniversitelilerden fikir ve proje çağrısı!

Rönesans Holding tarafından dokuzuncu kez düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” üniversiteler arası fikir ve proje yarışması başlıyor. Yarışmaya, Türkiye’deki tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor.

Yarışmanın Teması: “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!”

Bu yılki yarışmanın teması “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!”. Yarışmacılar, artan nüfus ve kentleşmenin getirdiği zorluklara karşı sürdürülebilir şehirler için inovatif fikirler ve projeler üretecek.

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak gelecek nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz.

Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle geleceğin inşasında sürdürülebilirliğin merkezinde ortak fikir üretmek amacıyla düzenliyoruz.

Amacımız;

 • Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Atık azaltılması ile ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesi, tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak,
 • Farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelerek takım çalışması yapmasına ve fikirlerin paylaşılmasına olanak sağlamak,
 • İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
 • İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak

 

Yarışmanın Konusu ve Teması 

9.Sürdürülebilir Geleceği Tasarla üniversiteler arası fikir ve proje yarışması konusu
“Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!”

Yarışmaya başvurular üç kategoride gerçekleşiyor: Yapı Tasarımı, Ürün Tasarımı, Sosyal İnovasyon….

Son başvuru 30 Nisan!

Biyomimikri

Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanıyor. Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor.

Organizmaların yaşamda karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız sorunlarla ortaklık gösterebiliyor.

İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.

 

Yarışma Kategorileri 

 • Yapı Tasarımı Kategorisi:
  “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılama koşulunu ve Biyomimikri prensibiyle tasarlanmış yapı projeleri kategorimiz.
 • Ürün Tasarımı Kategorisi:
  Doğadan ilham alan yani Biyomimikri yaklaşımıyla, ihtiyaçlarımızı karşılarken çevreye ve topluma zarar vermediği gibi, aksine katkı sağlayan, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden en az bir hedefi karşılayan ürün tasarımlarına açık olan kategorimiz.
 • Sosyal İnovasyon Kategorisi:
  Bölüm, alan, sınıf sınırlaması olmaksızın toplumsal ve/veya çevresel alanda bir soruna çözüm olabileceğini düşündüğün fikirlerini bizimle paylaşmanı bekliyoruz. Örneğin; uygulama yöntemine ya da herhangi bir süreci iyileştirmeye yönelik bir fikir veya yeni bir sistem geliştirerek yarışmaya katılabilirsin. Sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya, çevresel ve/veya toplumsal koşulları daha da iyileştirmeye yönelik olması yeterli.

 

Ödüller

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla “Biyomimikri- Doğadan İlham Alarak Etki Yarat!” Ödülleri

Birincilik Ödülü**
50.000 TL

İkincilik Ödülü
40.000 TL

Üçüncülük Ödülü
30.000 TL

Mansiyon
20.000 TL

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme
20.000 TL

Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm
20.000 TL

İyi Uygulama
20.000 TL

Görsel Tasarım
20.000 TL

*Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
**Rönesans Holding, kendi inisiyatifinde olmak üzere birincilere Rönesans Holding grup şirketlerinden olan Ballast Nedam şirketimizde 1 hafta süre ile eğitim/staj imkanı sağlayabilir.

Yarışma web sayfası için tıklayınız.