9. Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması

Kısa Film
Kısa Film Yarışması

9. Lions Uluslararası Kısa Film Yarışması

Uluslararası Lions Kulüpleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu, “Lions Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının” bu yıl 9.sunu organize etmekte ve bu vesile ile ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Festivalin ve Yarışmaların amacı, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve oluşan eserlerin Uluslararası platformlarda sergilemelerine fırsat yaratmaktır.

Kısa Film Yarışmamız, 5 senedir bir Festival etkinliği şeklinde yürütülmektedir. “Lions Uluslararası Kısa Film Festivali ve Yarışması” çerçevesinde anlaşma yapmış olduğumuz sinemalarda yarışmacılarımız eserlerini izleyici kitlesiyle buluşturma imkanını da elde etmiş olacaklardır.

Sponsorlarımız açısından ise geniş izleyici kitlesine ulaşabilme; firma ve ürünlerini nitelikli bir ortamda müşterilerle buluşturma için bir fırsat olacaktır.

Ayrıca ilk kez bir sivil toplum örgütünün sinema alanında genç yeteneklere destek vermesi ve teşvik etmesi hem sinema sektöründe hem de basında ilgi uyandırmış, sayfalarda geniş yer bulmuştur. Bu ilgi Ana sponsorlarımızı mutlu etmiş, biz Lionlar içinse haklı gurur vesilesi olmuştur.

 

ULUSLARARASI LİONS DERNEKLERİ

118-Y İSTANBUL ANADOLU YAKASI YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU

 KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

  • KONU

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu’nun amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek için oluşturulan Kısa Film Komitesi tarafından düzenlenecek Kısa Film Yarışması’nın şartnamesidir.

  • ŞENLİK ve YARIŞMA TARİHİ YERİ

Lions Uluslararası Kısa Film GALA Gecesi Nisan ve Mayıs ayları içinde düzenlenecek şekilde Yarışma Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği ve FEDERASYON Yönetim Kurulu tarafından onaylanan salonda düzenlenecektir.

  • KISA FİLM YARIŞMASI KATILMA KOŞULLARI

3.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.

3.2 Yarışma Uluslararası ve Ulusal kısa filmlere açıktır.

3.3 Filmler yalnızca DVD formatında 2 (iki) kopya olarak veya İnternete yüklenerek indirme linki kanalıyla gönderilmelidir. Filmlerin MPEG2 formatında en az 1920×1080 piksel boyutlarında,  gösterime uygun görüntü ve ses niteliği taşıması ve dosya boyutunun en çok 2 GB olması zorunludur. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar v.b.) filmler, yarışma dışı bırakılır.

3.4 Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya sadece tek bir yapıt ile katılabilirler.

3.5 Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) 15 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzdeon) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

3.6 Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır.

3.7 Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması gereklidir.  Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

3.8 Yarışmaya, 01/01/2017 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

3.9 Daha önce Lions Kısa Film Yarışmaları dışında ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak bu yıl katılmaya engel değildir.

3.10 Yarışmaya katılacak Filmlerde konu kısıtlaması yoktur. Yarışmacılar diledikleri konularda yarışmaya katılmakta serbesttir.

3.11 Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi Yürütme Kurulu’nca belirlenir. Yarışmacılar, bu tarihte başvuruların komitenin elinde olacağı şekilde elden, taahhütlü posta/kargo veya indirme linki wetransfer  yolu ile FEDERASYON merkezine teslim edilir.

  1. Başvuru Formu
  2. Eserin iki adet DVD kopyası

iii. Yapıtla ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğrafı (300 dpi)

  1. Filmin Künyesi
  2. Yönetmenin fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi
  3. Filmin Sinopsis’i

vii. Filmin Afişi

 

ile birlikte teslim etmiş olmalıdırlar. DVD etiketlerinin üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı-soyadı, filmin adı,süresi, yapım tarihi bulunmalıdır. Yurt dışından katılan filmlerin İngilizce altyazı ile gönderilmeleri gerekmektedir.

 

3.12 Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların mail adreslerine, Federasyon web sitesinde ve medya aracılığıyla da duyurulacaktır. Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek uzmanlardan oluşur.

 

  • SEÇİCİ KURULU (ANA JÜRİ) VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) en az 7 üyeden oluşur ve Yarışma Yürütme Kurulu tarafından, FEDERASYON Yönetim Kurulu’nun onayıyla sinemacılar, kısa film yapımcı ve yönetmenleri, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film yarışmasının düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde TC vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır.

Federasyon 1.Başkan Yardımcısı jürinin doğal üyesidir.

4.2 Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

4.3 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasının kuralları ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

4.4 En az beş kişiden oluşacak bir Ön Jüri, yarışma formatına uygun filmleri izleyip, festival sırasında yarışmak üzere en az 10 en fazla 15 film belirler.

4.5 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını verirken, filmlerin “yaratıcı” , “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar.

4.6 En az 7 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu (Ana Jüri)  kararlarını salt çoğunlukla (en az 5 oy) verir.

4.7 Seçiciler Kurulu kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklandığı basın duyurusundan önce Yarışma Yürütme Kurulu’na teslim eder.

 

  • ÖDÜLLER

 

5.1 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) , yarışmaya kabul edilen kısa filmler arasından (Kategori ayrımı yapılmaksızın);

En İyi Film  1.ci, 2.ci, 3.cü, ödülü ve

En İyi Yönetmen 1.ci, 2.ci, 3.cü, ödülünü belirleyecektir.

Ayrıca bir filme onur ödülü ve bir filme de jüri özel ödülü verilir.

5.2 Verilecek ödüller dönem Federasyon Kurulu’nca belirlenir.

5.3 Seçiciler Kurulu bu yönetmelikte belirtilmeyen türde yada sayıda ödül veremez. Ancak LİONS ULUSLARARASI KISA FİLM yarışmasında ek özel ödül vermek isteyen kişi yada kuruluşlar yarışma başlamasından en az bir hafta önce Yarışma Yürütme Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde Seçiciler Kurulu karar verir.

Bu ek ödüller için film seçimi ya başvuru yapan kişi yada kuruluş tarafından belirlenip gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yürütme Kurulu’na bildirilir yada ek ödül vermek isteyen kişi yada kuruluşlar bu seçimin Seçiciler Kurulu tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Yarışma Yürütme Kurulu tarafından onaylanması zorunludur.

5.4 Yurtdışından katılanlar hariç Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Federasyon uhdesinde kalır.

5.5 Yarışma sonuçları gala gecesi düzenlenecek törenle açıklanacaktır.

5.6 Ön elemeyi geçip ilk 15’e giren yarışmacıların İstanbul dışından gelenleri 1 gün, yurt dışından gelen yarışmacıların 2 gün konaklama ve otelden gala gecesine şehir içi transferleri Yarışma Yürütme Kurulu tarafından sağlanır.

MADDE 6- ÖZEL KOŞULLAR

6.1 Yarışmanın düzenlenebilmesi için, yarışmaya başvuran film sayısının 10 (on) a ulaşması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma gerçekleştirilemez.

6.2 Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

6.3 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

6.4 Federasyon Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte LİONS’un logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.

6.5 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen federasyon, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.

Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür.

Anasayfa

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin