9. Geleneksel Bahattin Tatış Matematik Yarışması

İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ
9. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; etkinliklere dayalı matematik öğreniminin ve bireysel başarının önemini vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak ve okullar arası iletişimi geliştirmektir.

2. YARIŞMAYA BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
a) Yarışmaya, Ege Bölgesi genelindeki devlet veya özel ilköğretim okulları, 1 rehber öğretmen eşliğinde 8.sınıflarında okuyan yalnız 1 öğrenciyle başvurabilir.
b) Birden çok yerleşkesi bulunan kurumlar sadece 1 yerleşkeden seçecekleri 1 öğrenciyle yarışmaya katılabilir. ( Örneğin: A isimli kurumun 5 farklı yerleşkesi varsa bu kurum 5 öğrenci ile değil bu yerleşkelerden seçilecek sadece 1 öğrenciyle yarışmaya başvurabilir. )
c) Katılımcılar yarışmaya http://www.bahattintatis.com/bahattintatismatematikyarismasi adresinden 13 Şubat 2017 tarihinden itibaren başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 14 Nisan 2017 dir.
d) Katılımcılar yarışmaya serbest kıyafetle gelebilir. Ancak, katılımcıların kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne uymaları zorunludur.
e) Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcı okullara aittir. Tüm katılımcılara öğle yemeği okulumuz tarafından ücretsiz olarak verilecektir.
f) İzmir Özel Türk İlköğretim Okulları yarışmaya katılabilecek ancak sıralamaya dahil olmayacaklardır.
g) Katılımcıların kabul bilgisi , 21 Nisan 2017 tarihinden itibaren
http://www.bahattintatis.com/bahattintatismatematikyarismasi  adresinde yayımlanacaktır.
h) Yarışma günü öğrenciler, nüfus cüzdanlarını ve okul müdürlüklerinden temin edecekleri öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.

3. YARIŞMANIN İÇERİĞİ
Yarışma soruları, ortaokul 6. ve 7. sınıfların tüm konularını ve 8. sınıfın nisan ayı sonuna kadar olan konularını kapsayacak, öğrencilerin matematik dersi bilgilerini, genel yeteneklerini ölçmeye yönelik olacaktır.

4. YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI
Yarışma, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsünde, 06 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 10.00 da başlayacaktır. Katılımcılar en geç saat 09.00 da İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsünde bulunmalıdır.
Sınav, İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi binasında düzenlenmiş sınıflarda yapılacaktır.

5. YARIŞMANIN BİÇİMİ
Yarışma, çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavla tek oturumda yapılacaktır. Öğrencilerin kağıt, kalem, silgi, kalemtıraş ve su gereksinimleri İzmir Özel Türk Koleji tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sınava girişte cep telefonu , hesap makinesi gibi cihazlar alınmayacaktır.

Oturum
– Çoktan seçmeli 30 soru sorulacaktır.
– 45 dakika süre verilecektir.
– Yanıtlar, yanıt kâğıdına işaretlenecek ve optik okuyucu ile okunacaktır. Puanlamada yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılarak geçerli yanıtlara karşılık gelen puan
belirlenecektir.
– Sınavda hatalı soru olursa tüm katılımcıların doğru yaptığı kabul edilerek puanlama yapılacaktır.

6. DEĞERLENDİRME
Net sayısı öğrencinin sınav puanı olacaktır. Eşitlik durumunda öğrencinin doğum tarihine bakılacak yaşı küçük olana öncelik tanınacaktır. Yine eşitlik olması durumunda kura çekilerek derecelendirme yapılacaktır.

7. ÖDÜLLER
a) Ödül töreni aynı gün yapılacaktır.
b) Sınav sonucunda alınan toplam puana göre birinci öğrenciye 1 adet tam cumhuriyet altını, ikinci öğrenciye 1 adet yarım cumhuriyet altını, üçüncü öğrenciye 1 adet çeyrek cumhuriyet altını ve okudukları okullara birer plaket verilecektir.
c) Katılan tüm öğretmen ve öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihi başlangıcı 13 ŞUBAT 2017
Son başvuru tarihi 14 NİSAN 2017
Yarışma tarihi ve saati 06 MAYIS 2017 10:00
Ödül Töreni tarihi ve saati 06 MAYIS 2017 15.00

9. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme ve değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Yiğit TATIŞ Genel Müdür
Şaban YAPICIOĞLU İzmir Özel Türk Fen Lisesi Müdürü
Evrim BAYAR İzmir Özel Türk İlköğretim Okulu Müdürü
Nureddin ŞİMŞEK Matematik Bölüm Başkanı
Hazal BIYIK Matematik Öğretmeni
Aysun MUŞTU Matematik Öğretmeni
Uğurcan GÜMÜŞ Matematik Öğretmeni
Hüseyin YALÇIN Matematik Öğretmeni
Olcay ÖZEL Matematik Öğretmeni
Yiğit USUL Matematik Öğretmeni

10. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : (232) 244 05 00
Adres : İzmir Özel Türk Koleji
Mithatpaşa cad. No: 687 – 689 35280 Köprü – İzmir
Web adresi : http://www.bahattintatis.com/bahattintatismatematikyarismasi
E posta : b.tatismatematikyarismasi@itk.k12.tr
Yarışma hakkında detaylı bilgi için:
Matematik Bölüm Başkanı: Nureddin ŞİMŞEK
Telefon : (232) 244 05 00
E posta : nureddin.simsek@itk.k12.tr