9. Fütürist Senaryo Yarışması

Fütürist Senaryo Yarışması

ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM
ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ

KONUSU
Geleceğin ev, okul, iş ve sosyal yaşamın diğer ortamlarında yönetsel ilişkiler

AMACI
– Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler
yetiştirmeyi,
– Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin
Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak
yetişmelerini,
– Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören
gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,
– Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını
sağlamayı,
– Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi,
– Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,
– Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol
haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,
– Öğrencilerimizi bugünün karamsar ortamından çıkarıp, dikkatlerini, hayallerini
geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,
– Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik
verilmesini hedeflemekteyiz.

TÜRÜ VE İÇERİĞİ
– ÇALIŞTAY : Yarışma öncesi tüm katılımcılarla bir araya gelerek belirlenen konu
üzerinde tartışılacak, konu detaylandırılacak ve senaryolar için gereken ön bilgi
netleştirilecektir. Çalıştay grupları alanında uzman kişiler tarafından modere
edilecektir.
– SENARYO YARIŞMASI: Oluşturulmuş fütürist senaryolar sahnelenecektir.
– FORUM: Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber belirlenen konu üzerinde bir
forum düzenlenecektir.

HEDEF KİTLE
İstanbul ilindeki liselerin öğrencileri

ETKİNLİK TARİHİ ÇALIŞTAY : 10 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA
SENARYO YARIŞMASI VE FORUM: 05 ARALIK 2017 SALI

KATILIM KOŞULLARI

SENARYO YARIŞMASI
– Etkinliğe en fazla 6 okul kabul edilecektir,
– Başvuru sayısının 6’dan fazla olması durumunda katılımcı okulların tespitinde
başvuru önceliği kriter olarak kullanılacaktır.
– Okullar, yarışmaya beş öğrenci ve bir sorumlu öğretmenden oluşan altı kişilik
ekiplerle katılabileceklerdir.
– Senaryo grubundaki öğrenciler; belirlenen konu başlığı ile ilgili tespitler yapacaklar
ve bu tespitlerini ifade ettikleri senaryoları hazırlayacaklardır.
– Hazırlanan senaryoların sahnelenebilmesi için her gruba 12 dakika süre verilecek ve
değerlendirme senaryo metinlerine ve sunumlarına göre yapılacaktır.
– Gruplar yarışmada sunum yapacakları tarihe kadar konu hakkında çeşitli
kaynaklardan ve uzmanlardan yararlanarak çalışma yapabilirler.
– Özel Sezin Lisesi Fütürizm Kulübü öğrencileri ve öğretmenlerimiz tarafından okullar
ile yapılacak planlama doğrultusunda katılımcı okullara yarışma ile ilgili her türlü
destek verilecektir.
– Projeler; resim, fotoğraf, karışık çalışma, maket, kolaj, heykel, kukla, drama, müzik,
spor gösterisi vb. farklı sunumlarla ve farklı materyaller kullanılarak yapılabilir.
Sunumların, grup üyelerinin hazırladıkları ve senaryolarının sahnelenme sürecinde
kullanacakları videolar ile desteklenmesi jüri değerlendirme kriterleri arasındadır.
– Katılımcı okulların senaryoların sergileneceği Özel Sezin Lisesi Sabahat Sezin Tiyatro
Salonunda okuldan randevu alarak prova yapma hakkı olacaktır.
– Projeyi oluşturan senaryoların en fazla 5000 kelimeden oluşması ve sunumun azami
12 dakika olması, diğer okulların sunumlarının da belirlenen zaman dilimi içinde
bitirilmesi açısından önemlidir.
– Özel Sezin Lisesi öğrencilerinin hazırlayacağı senaryo ve sunumu örnek sunum
olarak yapılacaktır. Özel Sezin Lisesi yarışmaya katılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
– Okullar başvurularını 21.04.2017 Cuma gününe kadar yapabilirler,
– Etkinliğe katılmak isteyen okullar www.sezin.k12.tr adresinden etkinlik başvuru
formu ile öğrencilerin isim listesini, sorumlu öğretmen ismini ve iletişim bilgilerini
belirterek başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME KURULU
Senaryolar ve senaryo sunumları Özel Sezin Lisesi kurucu temsilcisi, idarecileri, konuyla ilgili
uzmanlar ve Fütürizm Kulübü öğrencilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Yaratıcılık 20
Teknoloji Kullanımı 15
Sunum 20
İçerik 10
Ön Çalışma 10
Uyum 15
Hedefe Uygunluk 10

ÖDÜLLER
Değerlendirme sonrasında “Fütürist Senaryoları” sergileyen öğrenciler farklı kategorilerde
ödüllerini alacaktır.
Tüm katılımcı okullara katılım plaketi, tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilere katılım
sertifikası verilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ 05 Aralık 2017 Özel Sezin Lisesi Sabahat Sezin Tiyatro Salonu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Özel Sezin Lisesi
Ulubatlı Hasan Cad. No:18 Çekmeköy / İstanbul
0216 6420010 futurizm@sezin.k12.tr

AÇIKLAMALAR
1. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılarla beraber ‘’Gelecekteki Yönetim” konulu bir
forum düzenlenecektir.
2. Katılımcı okullar etkinliğe senaryo grupları dışında yarışmaya 10’ar izleyici öğrenci
getirebileceklerdir.
3. Katılımcı okullar Özel Sezin Lisesi’ne kendi imkanları ile geleceklerdir.
4. Yarışmaya kayıt yaptırıp katılmayan ve etkinliğe zamanında gelmeyen okullar
yarışma dışında tutulacaklardır.

11. Fütürist Senaryo Yarışması