9. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

ÖZEL EGE LİSESİ
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
9. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek ve bilime meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının yapılması; öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
2. YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
İlköğretim okullarının ikinci kademeleri ve liseler yarışmaya katılabilir. İlköğretim 6, 7, 8. sınıflar grubunda Fen ve Teknoloji, lise 9, 10,11 ve 12. sınıflar grubunda Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında yarışma yapılacak olup bu yarışmada öğrencinin sınıfı değil, sınıf grubu esas alınacaktır. Başka bir deyişle, ilköğretim okulu öğrencileri bir kategoride, lise öğrencileri ise ayrı bir kategoride değerlendirilecektir. yarışma yürütme kurulunun kararı gereğince Özel Ege İlköğretim Okulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri sadece projelerini sergileyecekler; ancak yarışmaya katılmayacaklardır.
3. YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ
Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Eleme için proje raporu ve yarışma başvuru formu 13 Nisan 2011 günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi Fen Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına ulaştırılmalıdır. Katılımcılar, katılım formlarını ve proje değerlendirme kriterlerini www.egelisesi.k12.tr web adresinden, kendi okul müdürlüklerinden temin edebilir veya yarışmaya aynı adresten online başvuru yapabilirler. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir. Son başvuru tarihinden itibaren kesinlikle başvuru kabul edilmeyecek ve postadaki muhtemel gecikmelerden Özel Ege Lisesi sorumlu olmayacaktır. Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilirler.
Projeler, bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, orijinal olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecek olup orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir ya da iki öğrenci tarafından hazırlanabilir. (Ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.)
Sergi alanını düzenleme ve gereksinim duyulan masa, pano gibi malzemeler okulumuz tarafından karşılanacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden yarışma yürütme kurulu başkanlığına bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.
4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Gelen projeler, 14–18 Nisan 2011 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecek, aynı zamanda Özel Ege Lisesi web sayfasında duyurulacaktır.
b. Sergilenmeye değer bulunan projeler, 27 Nisan 2011 gün ve 10:00–16:00 saatleri arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri tarafından değerlendirilecektir.
2
c. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin; Kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği Biyoloji ağırlıklı ise, proje bir biyoloji projesi olarak değerlendirilebilir.
d. Projelerin değerlendirilmesinde; düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlamak, açık ve anlaşır olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.
5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda İlköğretim Fen ve Teknoloji, Lise Fizik, Lise Kimya ve Lise Biyoloji kategorilerinde olmak üzere her kategori türünde dereceye girecek olan ilk üç proje ödüllendirilecektir. Ödül olarak; birincilere tam altın, 1.lik madalyası, başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı, ikincilere; yarım altın, 2.lik madalyası, başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı, üçüncülere; çeyrek altın, 3.lük madalyası, başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı verilecektir.
Ayrıca sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve okullara plaket verilecektir.
Ödül töreni 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 15:00’te Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.
6. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme kurulu aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkan : Rüçhan ÖZDAMAR (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Ayşe BARAN TÜRKER (Bilim Kurulu Eş Başkanı)
Üyeler : Funda AKDOĞAN (Kimya Öğretmeni)
Özgem Ayça BEKTUR (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Serap DEMİR (Fizik Öğretmeni)
Mesut ESEN (Biyoloji Öğretmeni)
İncifer TEKELİ (Fizik Öğretmeni)