9. Cerrahi Araştırma Kongresi

9. Cerrahi Araştırma Kongresi

Çok Kıymetli Meslektaşlarım,

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından 10-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 9. Cerrahi Araştırma Kongresi’nin başkanlığı tarafıma verildi. Bu görevi bana tevdi eden Derneğimizin Başkanı’na ve Yönetim Kurulu’na teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli’nde yapılacak olan kongrenin cerrahi camiamıza yakışır bir hedefe ulaşmasında Üniversitemizin, Tıp Fakültemizin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın desteklerinin arkamızda olacağını biliyorum.

Düzenleme Kurulu olarak içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağına uygun araştırma ağırlıklı, verimli ve başarılı bir kongre düzenlemek için büyük bir heyecan ile çalışarak kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Siz değerli meslektaşlarımızdan da planlamadan gerçekleşmeye kadar her aşamada desteklerini talep ediyoruz.

Cerrahlar her zaman tıbbın lokomotifi olarak yerlerini almıştır. Gelenekselleşen Cerrahi Araştırma Kongreleri’nde de hedef her zaman bir öncekinden bir adım daha ileri gitmek olmuştur. Kongrelerimizde cerrahi araştırmalar alanındaki son gelişmelere yer verirken, günceli korumak ve meslektaşlarımıza gelecek için ufuk sağlamak önemli amaçlardan birisidir. Bu açıdan da genç meslektaşlarımızın cerrahiye ilgi duyan öğrencilerin araştırmalara, yeniliklere, yeni teknolojilere, yöntemlere özendirilmesi; çalışmalar yapanların yaptıklarını sunma imkânına kavuşması ve özgüvenlerinin tesisi için 9. Araştırma Cerrahi Kongresi yeni bir fırsat olacaktır. Kongre sırasında önemli beklentilerimizden birisi de Türkiyemizdeki araştırma merkezlerinin kendilerini tanıtıp araştırma vizyonumuza katkı sağlaması, merkezler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için beyin fırtınası yaratılmasıdır.

Dünyada ve özellikle de ülkemizde ARGE önem arz etmektedir. Bu nedenle akademisyenlerin iyi bir araştırmacı olarak yetişmeleri için bilim felsefesi, etiği, uyum ve donanım eğitiminin sağlanması, araştırma planlaması ve gerçekleştirilmesi; bunların kamuoyuna sunulması, bilimsel yayınlar şeklinde ulaştırılması her basamakta ayrı önem arz etmektedir.

Bu vizyonla ülkemiz sağlık sorunlarına bilimsel ve uygulanabilir çözümler bulmak için cerrahi eğitimi ve cerrahi araştırmada verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni bir adım olması dileği ile tüm cerrahi disiplinlerden siz değerli meslektaşlarımızı, genç araştırma görevlilerimizi, ülkemizde cerrahiye ve sağlığa yeni tuğlalar koyacağına inandığımız öğrencilerimizi 10-12 Kasım 2017 tarihinde Kocaeli’nde ağırlamak dileği ile.

9. Cerrahi Araştırma Kongresi Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
Kongre Başkanı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ANA KONULAR
Girişimsel Teknikler Cerrahinin Yerini Alabilir Mi?
3 Boyutlu Katı Modellemenin Cerrahide Kullanımı
Skorlama Sistemleri Cerrahi Kararları Almada Yardımcı Olur Mu?
Kök Hücre Uygulamaları Ve Cerrahi
Morbid Obezitede Metabolik Cerrahinin Yeri
Bio Belirteçler Ve Kanser
İnovasyon Ve Eğitim
Cerrahi Eğitiminde Modeller
Proteomiks – Genomiks Ve Metabolomiks Ve Cerrahi Hastalıklar
Kılavuzlara Ne Kadar Güvenelim.
İstatistikte Doğru Bilinen Yanlışlar
Bilimsel Yayıncılık Ve Bilimsel Yayıncılıkta SCI’ya Uzanan Yol?
Afet Tıbbında Önceden Organizasyonun Önemi
Laboratuvardan Kliniğe İlaç Salınım Sistemlerindeki Gelişmeler
Lazer Mikrodalga Radyo Frekans Cerrahinin Yerini Alır Mı?
Cerrahide Yeni Teknolojinin Tarihsel Gelişimi Ve Değişimi
Translasyonel Araştırmalar, Laboratuvardan Kliniğe
Türkiye’de Sağlık Politikaları, Araştırma Ve Kalite
Bir Cerrahi Kliniğinin Organizasyonu : Sertifikasyon, Akreditasyon Ve Benchmarking
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimde Yapılandırma Süreçleri
Sağlıkda Endüstri 4.0