9. Avrupa Birliği Başkanlığı Genç Çevirmenler Yarışması

Çevirmenler Yarışması

Yarışmaya Türkiye genelinde lisans eğitimi veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri öğrencileri katılabilecektir.

Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmada, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecektir. Yarışmada dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikalarının Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenecek törenle Ankara’da verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yarışmada her dil kategorisinin sadece birincileri olmak üzere üç öğrenci, Brüksel’de yerleşik AB kurumlarını ziyaret edeceklerdir.

GENÇ ÇEVİRMENLER YARIŞMASI’NA İLİŞKİN
KURALLAR VE YARIŞMA TAKVİMİ

− Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması’na Türkiye genelinde lisans eğitimi veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya daha önce katılım sağlayan öğrenciler, tekrar katılamazlar.

− Yarışma’da, AB ile ilgili bir metin Türkçeye çevrilecektir. Kaynak metin, AB’nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır. Öğrenciler Yarışma’ya öğrenim gördükleri dilde katılacaklardır. İki dilde öğrenim görenler için, Yarışma’ya hangi dilden girecekleri daha sonra Çeviri Temas Kişilerine gönderilecek başvuru formunda belirtilecektir.

− Yarışma’ya üniversitelerin ilgili her bölümünden en fazla üçer öğrenci katılacaktır. Yarışma’ya katılacak öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir. Üniversitelerin adayları belirleme kriterlerinin şeffaf ve adil, sürecin rekabete açık olması beklenmektedir.

− Üniversitelerde Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılacaktır. Temas kişilerinin, Yarışma’da öğrencilere refakatlerine izin verilmemektedir.

− Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgiler üniversiteleri tarafından Avrupa Birliği Başkanlığına bildirilecektir. Bunun için Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Çeviri Yarışması Temas Kişilerine elektronik ortamda iletilecek form doldurularak elektronik ortamda Avrupa Birliği Başkanlığına gönderilecektir.

− Yarışma, 6 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Yarışma’ya İstanbul dışından katılacak öğrenciler daha sonra bildirilecek bir otelde 5 Nisan 2019 Cuma akşamı konaklayabileceklerdir.

− Bilet ibraz edilmesi kaydıyla, İstanbul dışından katılacak öğrencilerin karayolu ile seyahat ve konaklama masrafları ile temas kişilerine iletilecek rayiç bedelleri geçmemesi kaydıyla uçak bileti ücretleri Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Uçak ve otobüs biletlerinin Yarışma tarihinden en fazla bir gün önce ve bir gün sonra olması gerekmektedir.

− Yarışma, klasik usulde yani yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırasında Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi, Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü, diğer basılı sözlük ve yardımcı basılı materyal kullanımı serbest olacaktır (Bunun dışında hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanılmayacaktır).

− Yarışma’nın değerlendirilmesi Avrupa Birliği Başkanlığı çalışanları arasından oluşturulacak Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme, kaynak ve hedef metne hâkimiyet, “Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi”nin ve terminolojinin doğru kullanılması, dilbilgisi kurallarına uyulması esas alınarak yapılacaktır.

− Her dil kategorisinden ilk üçe giren lisans öğrencileri ödüllendirilecektir.

− Yarışma’da, dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikalarının Ankara’da verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Yarışma’da her dilde birinci olan ilk üç öğrenci, Başkanlık çalışanlarının refakatinde, AB kurumlarını ziyaret etmek üzere Brüksel’e gideceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

– 2018-2019 akademik yılı için Yarışma’ya katılacak üniversiteler, Çeviri Yarışması Temas Kişisine ait ad, soyad, akademik unvan, e-posta ve telefon bilgilerini 18 Ocak 2019 tarihine kadar elektronik ortamda [email protected] adresine bildirmeleri beklenmektedir.

– Avrupa Birliği Başkanlığı, Yarışma’nın üniversitelerde duyurulmasında yardımcı olmak maksadıyla, Yarışma ile ilgili afiş ve tanıtım malzemelerini Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir. Üniversitelerin konuya ilişkin duyuruyu yaygın şekilde ve ivedi olarak yapmaları beklenmektedir.

– Yarışma’ya katılacak öğrenci seçiminin Yarışma’nın yeterince duyurulmasından sonra yapılması şeffaflığın sağlanması açısından önemlidir.

– Avrupa Birliği Başkanlığı, Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgileri içerecek formu, 23 Ocak 2019 tarihinde elektronik ortamda Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir.

– Yarışma’ya katılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin, Çeviri Yarışması Temas Kişileri tarafından, bahse konu form doldurularak 15 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda [email protected] adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

– Sonuçlar, Yarışma’nın yapılacağı 6 Nisan 2019 tarihinden sonra en kısa sürede Avrupa Birliği Başkanlığının internet sayfasında ilân edilecek, ayrıca dereceye giren öğrencilere ve Çeviri Yarışması Temas Kişilerine e-posta yoluyla bildirilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin