9-15 Yaş Arası Gençler İçin UPU Mektup Yazma Yarışması

Mektup Yazma Yarışması
Gençler Mektup Yazma Yarışması

EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UNIVERSAL POSTAL UNION) GENÇLER ARASINDA MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI
Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından 1971 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve dünya genelinde 9-15 yaş arası gençlerin katılım gösterdiği Mektup Yazma Yarışması, okuryazarlığı teşvik etmesinin yanı sıra gençlere kompozisyon ve mektup yazma yeteneği ile düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisi kazandırması hedeflemektedir. Yarışma ayrıca, dil kültürünün gelişmesini de amaçlamakta, böylelikle katılımcıların yaratıcılıklarını dışa vurma ve dil becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Her yıl belirlenen tema çerçevesinde katılımcı ülkeler, ülkelerini uluslararası düzeyde temsil edecek bir mektup belirleyerek UPU’ya iletmektedir. Somasında ise uluslararası üyelerden oluşan jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren ilk üç mektup, çeşitli ödüllere layık görülmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
Önceki senelerde ülkemizi temsilen katılan mektupların da çeşitli ödüllere layık görüldüğü yarışmanın bu yıl 5 incisi düzenlenecek olup, 2022 yılı için konu “Etkili Birine İklim Krizi Hakkında Neden ve Nasıl Harekete Geçilmesi Gerektiğini Anlatan Bir Mektup Yaz” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMA BAŞVURU KURALLARI ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
– Yarışma 9-15 yaş arası katılımcılara açıktır. (Yarışmaya katıldığı tarih itibariyle 15 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.)
– Mektuplar katılımcıların kendi orijinal el yazılarıyla yazılmalıdır.
– Katılımcıların eserlerini yazarken kullanacakları kâğıt ve kalem türü; eserleri okunaklı, düzgün ve mektup formatına uyacak şekilde (tükenmez kalem/kurşun kalem, çizgili/çizgisiz/renkli kâğıt vb.) kendi tercihleri doğrultusunda olabilir.
– Başvurular kesinlikle konuya bağlı olmalı ve 800 kelime sınırını aşmamalıdır.
– Katılımcılar mektuplarım Türkçe veya katılımcının tercihine göre doğrudan İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde maksimum 800 kelimeyi aşmayacak şekilde
hazırlamalıdır. (Her üç dilde de yapılabilecek başvuruların ülkemiz içerisinde kazanma şansı eşit olup orijinali Türkçe olarak yapılan başvurunun birinci seçilmesi durumunda İngilizce veya Fransızca dillerinden birine çevirisi tarafımızca yapılıp UPU’ya iletilecektir.)
– Orijinal mektup (varsa) adayın çizimlerini de içerebilir.
– Adayın iyi kalitede çekilmiş bir fotoğrafı, arka yüzüne adayın ismi mutlaka yazılarak, mektup ve gerekli belgelerle Şirketimize gönderilecek zarfın içine konulmalıdır. (Lütfen fotoğrafı herhangi bir belgeye zımbalamayın veya yapıştırmayın). Fotoğraflar resim çıktısı şeklinde olmamalı, adayın son halini yansıtır vesikalık şeklinde olmalıdır.

-Katılımcıların,
El yazdıkları mektubu;
– İyi kalitede çekilmiş bir vesikalık fotoğrafı (arkayüzüne isim-soy isim yazılarak),
– Adaya ait bilgilerin yer aldığı form (EK:1),
– Veli izin belgesi (EK:2),
Velinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Beyanı (EK:3),
ile birlikte “kayıtlı posta gönderisi” olarak PTT işyerlerimizden:
“Uluslararası Mektup Yazma Yarışması” ibaresi ile “PTT A.Ş. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, Altındağ /Ulus/ Ankara” adresine 20 Nisan 2022 tarihine kadar tarafımıza ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.
– Söz konusu belgeler www.ptt.gov.tr internet sitemizdeki Kurumsal başlığı altındaki “güncel duyurular” bölümünde yer alacaktır.
– Mektup ve eklerinin avm kayıtlı posta gönderisi içerisinde eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir.
– Şirketimiz gönderi kanalları dışında özel kargo şirketleri vb. ile gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır.
– Son başvuru tarihinden sonra yanılacak başvurular kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
– Mektuplar; okullar. Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Kaymakamlıklar vb. kanallar aracılığıyla ve toplu olarak değil, DOĞRUDAN ve BİREYSEL olarak PTT AŞ ye gönderilmelidir.
– Dereceye girmeye hak kazanan mektuplar. Şirketimiz personelince oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilerek seçilecektir. Mektuplar değerlendirilirken aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:
> mektubun yapısı,
> konuya bağlılık,
> yaratıcılık,
> özgünlük
> dilin kullanımı
– Şirketimize gönderilecek mektuplar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda Ülkemizi temsilen seçilecek bir mektup UPU’ya iletilecektir.
– Ülkemizi temsil edecek mektubun kazananı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü (mesai saati bitimine kadar) www.ptt.gov.tr internet sitemizdeki Kurumsal başlığı altındaki “güncel duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
– UPU nezdinde ise sonuçlar genellikle Eylül ayı içerisinde ilan edilmektedir. Şirketimiz de gerekmesi halinde UPU’nun sonuçlarına göre internet sitesinde gerekli duyuruları yapacaktır.
– UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu seçecektir. Ayrıca UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilebilir.
– Gerekli görülmesi halinde yapılacak her türlü değişiklik ve yeniden düzenleme (yarışma tarihi, katılım şatları vb.) hakkı saklı olup PTT AŞ’ye aittir.
– Dereceye girdiği ilan edilen eserlerin herhangi bir sebeple ödüllerini alamaması durumunda sonraki sıradaki en yüksek puana sahip mektup ödülü almaya hak kazanır.
– Yarışma ile ilgili ulaşılabilecek iletişim numaraları aşağıda belirtilmiştir:
(0312)509 52 91 (0312)509 52 74 (0312)509 52 84

KAZANANA VERİLECEK ÖDÜLLER PTT A.Ş. Tarafından Verilecek Ödüller:
Dereceye giren mektuplara:
Birincilik Ödülü : 1500,00-(binbeşyüz) TL ve kişisel pul,
İkincilik Ödülü : 1000,00-(bin) TL ve kişisel pul,
Üçüncülük Ödülü : 500,00-(beşyüz) TL ve kişisel pul verilecektir.
Katılımcılar, bahsedilen ödülleri velileri/vasileri ile birlikte teslim alabileceklerdir.

UPU Tarafından Verilecek Ödüller:
Dereceye girenlere özel bir madalya (birincilik için altın, ikincilik için gümüş ve üçüncülük için bronz) ve bir sertifika ile (UPU tarafından belirlenecek) diğer ödüller verilecektir.
Altın madalyalı kişiye ayrıca Bern’deki (İsviçre) UPU Genel Merkezine bir gezi veya UPU’nun takdirine bağlı olarak kararlaştırılacak alternatif bir ödül teklif edilebilir.
Özel mansiyon ödülü kazananlara da ayrıca bir sertifika ve UPU tarafından belirlenecek diğer ödüller verilecektir.

Düzenleyici kurum(lar), burada UPU ve ortaklarından herhangi birine UPU Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasına sunulan resimler ve fotoğraflarla birlikte, kompozisyonu kopyalamak, düzenlemek, dağıtmak, hazır bulundurmak, yayınlamak ve çoğaltmak için karşılıksız, dünya çapında ve sürekli bir lisans verileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Bunlar, yukarıda belirtilen kompozisyonu ve materyalleri UPU yayınlarına dâhil etme haklarını; kompozisyonu (veya herhangi bir bölümünü) diğer dillere çevirmeyi; uyarlamaları, derlemeleri, özetleri, alıntıları veya diğer çalışmaları oluşturmayı içermektedir.

Yukarıdaki haklar UPU tarafından şu anda bilinen veya ileride oluşacak herhangi bir ortam ve formatta kullanılabilir ve yukarıdaki hakların UPU tarafından kullanılması için gerekli görülen değişiklikleri yapma hakkını da içermektedir.

Ayrıca, UPU Uluslararası Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na katılan kurum(lar), burada UPU’ya ve ortaklarından herhangi birine karşılıksız, dünya çapında ve sürekli kopyalamak, düzenlemek, sergilemek, yayımlamak ve kazanan(lar)ın ve düzenleyici kurum/kurumların isim(Ier)ini hazır bulundurmak için herhangi bir formatta yarışma veya kompozisyon ile bağlantılı olarak çekilmiş herhangi bir resim, fotoğraf ve/veya video görüntüsü (temsilciler dâhil) ile birlikte dünya çapında bir lisans verileceğini garanti etmektedir.

Düzenleyici kurum(lar), UPU Uluslararası Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na sunulan kompozisyonun adayın kendi eseri olduğunu, böyle bir kompozisyonun Birleşmiş Milletler Anlaşması ilkelerine uygun olacağını ve özel hayatın gizliliğini gözeterek üçüncü tarafların haklarım ihlal etmeyeceğini onaylamaktadır.

Yukarıdaki bilgilerin ışığında, düzenleyici kurum(lar) burada, ulusal yarışmaya uygulanan hüküm ve koşulların benzer şekilde ve gerekli değişiklikler yapılarak, bu bölümde sunulan özel hükümleri içereceğini, ulusal yarışmaya katılan adayların kompozisyonların ve yukarıda sözü edilen materyallerin sunulması için burada belirtilenlere eşdeğer hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul eder.
“Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir.”
Detaylı Aydınlatma Metnine ve haklarınız ile ilgili Başvuru Formuna www.ptt.gov.tr web sitesi “Gizlilik” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Tarih- Ad Soyad – İmza

Velisi (Vasisi/Yasal Temsilcisi) olarak yukarıda açık kimliği yazılı katılımcının:
1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu,
2. Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’na katılmasına izin verdiğimi,
3. Yarışma katılımcısının kompozisyonunun elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi
4. www.ptt.gov.tr web adresinde yarışmaya ilişkin bulunan “duyuru metnini” okuduğum ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMALAR:
1- Bu izin belgesi, yukarıda belirtilen etkinliğe katılacak olan katılımcının yasal temsilci/ebeveyni/velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır.
2- Gerçek dışı beyan ve imzanın sorumluluğu, belgeyi dolduranlara, imzalayana aittir.

EK 3

POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UPU) GENÇLER ARASINDA MEKTUP YAZMA
YARIŞMASI KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA BEYANI

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (‘PTT’) tarafından Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması kapsamında, paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi içeren “UPU Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışmasına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni’nin incelemem için tarafıma sunulduğunu, tarafımca okunduğunu ve anlaşıldığını, Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na katılımın gerçekleştirilebilmesi için velisi olduğum ……………………….. ait fotoğraf, cinsiyet, isim-soy isim, doğum
tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, ikametgah adresi, iletişim numarası, okul bilgisi verilerinin ve şahsıma ait ad-soyad, iletişim numarası, yakınlık derecesi ve imza verilerimin metinde belirtilen amaçlarla yurtdışında bulunan Evrensel Posta Birliği’ne (UPU-Universal Postal Union) aktarılmasına kendi irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veli/Vasi Ad Soyad

İmza
Tarih

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
EVRENSEL POSTA BİRLİĞİ (UPU) GENÇLER ARASI MEKTUP YAZMA
YARIŞMASINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (‘PTT’) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

İşbu metin ile PTT, Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması kapsamında, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusu
PTT, UPU Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.
PTT, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen ’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları
Kişisel verileriniz, PTT tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na katılımın gerçekleştirilmesi dâhilinde Şirketimiz web sitesi, PTTHayat, Twitter, Facebook, Instagram vb. sosyal medya kanallarında yayınlanan duyuru metni ekinde yer alan belgeler aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı olarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, PTT’nin Evrensel Posta Birliği (Universal Postal Union- UPU) üyesi olmasından kaynaklanan hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaatleri başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması’na katılımın gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II. hükmünde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.
Bu hususta daha detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr adresinde yer alan “Gizlilik” sekmesi altındaki “PTT A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan erişebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları
PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ‘veri işleyen’ler de dahil olmak üzere iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize, Evrensel Posta Birliği’ne (Universal Postal Union-UPU) Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, Evrensel Posta Birliği (UPU) Gençler Arasında Mektup Yazma Yarışması kapsamında bulunmayan üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Yasal Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak PTT’ye başvurarak;
– Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi ptt.gov.tr adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ
İşlenen Veri Kategorisi İşlenen Veri Türü
Kimlik Verisi Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet
İletişim Verisi Adres Bilgisi, Telefon Numarası
Hukuki İşlem Bilgisi İmza
Görsel Veri Fotoğraf
Diğer Okul Adı, Yakınlık Derecesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × 4 =