8. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu

Yaşlılık alanında çalışan değerli bilim insanları,

Türkiye’de gerontoloji biliminin gelenekselleşen ilk bilimsel toplantısı konumundaki;
Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu’nun sekizincisi Antalya’da
22-23 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu senenin teması olarak farklı ülkelerde
yaşlanma görünümlerinin paylaşılacağı “Aging In” başlığı altında farklı ülkelerden bilim
insanlarının ülkelerinde yer alan yaşlılık ve yaşlanma görünümlerini paylaşmaları
beklenmektedir.

Yaşlılığa bütüncül bir bakış açısının sağlanması adına yaşlılıkla ilgili sosyal politikalar, bakım
modelleri, gerontoloji eğitimi, yaşlanmanın sosyal boyutları, karşılaştırmalı gerontoloji
çalışmaları, yaşlı ihmal ve suiistimali, yaşlılığın biyopsikososyal yönü, Alzheimer&Demans,
yaşlılık ve göç, yaşlılıkla sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri, yaşlılıkta aile danışmanlığı ve
kuşaklar arası ilişkiler, yaşlılıkta fiziksel aktivite, demografi, yaşlılıkta düşme ve kazalar,
kültüler arası çalışmalar ve yaşlılıkta yerel hizmetler başlıkları altında bildiriler kabul
edilecektir.

Sempozyumun dili İngilizcedir ve bildirilerin İngilizce olarak sunulması beklenmektedir.
Abstract kısmında 300 kelimelik bir sınır olmakla birlikte bildiride sorunsalın, hedeflerin,
araştırma yöntemlerinin, sonuç ve tartışmanın açık başlıklar ile yer alması gerekmektedir. En
fazla beş anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Bildiri gönderecek kişilerin sempozyum sitesi linkinde < http://gerosymp2018.org/en/660- registration > yer alan bilgilere göre kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sözlü bildiri
sunumu için 600 TL ve poster bildirisi sunumu için 450 TL kayıt ücretlerine sahiptir.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden sadece poster sunumları kabul edilecek olup kayıt
ücreti 200 TL’dir. Dinleyici olarak katılan kişilerin 150 TL’lik bir kayıt ücreti ödemesi talep
edilmekle birlikte 60 yaş ve üzeri dinleyiciler sempozyumdan ücretsiz olarak
faydalanabilecektir.

Kayıt ücreti tüm oturumlara katılım, kahve araları, bildiri kitabı, defter, çanta ve kalem ve
katılım sertifikasını kapsamaktadır. Ödeme detayları ile ilgili bilgiler
linkinde yer almaktadır.
Belirtilen süre içinde gerekli ödemeler ve kayıt işlemi yapılmadığı takdirde bildirilerin kabul
edilmesi mümkün değildir. Her bir katılımcı bir sözlü ve 2 poster bildirisi sunabilecek olup
bu bildiriler için tek bir kayıt ücreti ödeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin