8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES)

Saygıdeğer Paydaşlarımız,
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’nun sekizincisi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenecektir.

Sempozyumda sosyal bilgiler özelinde kuramsal bilgilerin uygulamaya aktarılmasında karşılaşılan sorunlara yaratıcı ve farklı çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun öncelikli amacı, kuramsal bilgilerin yaşama aktarılması konusundaki araştırma ve uygulama örneklerinin ortaya konulmasıdır. Gelişen teknolojinin etkisiyle bilgi üretimi son yıllarda çok artmıştır. Bu durum artan “bilgi kirliliği” nedeniyle uygulayıcıları zorlamakta, sistemsel sorunlarla birleşerek özellikle öğretmenleri güçsüzleştirmektedir. Bu uğraşta yalnız kalmamaları için sempozyumun odak noktalarından biri de öğretmenlerimiz olacaktır. Gerçekleşecek panel, çalıştay ve bildiri sunumlarında öğretmen ve öğretmen adaylarına fırsatlar sunulması, onların gerçekleştirdikleri iyi örneklerin katılımcılarla buluşturulması sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

Eğitim yaşamının önemli bir bileşeni olan sosyal bilgiler eğitiminin hak ettiği değeri bulmasında sorumluluk almanız ve bu alandaki çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu’na davet ediyoruz.

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu

7-9 Kasım 2019

Sempozyum Konuları
Sempozyumda Bildiri Kabul Edilecek Alanlar Şunlardır:

Sosyal Bilgiler Eğitiminde;

İnsan Hakları Eğitimi
Çocuk Hakları Eğitimi
Yurttaşlık Eğitimi
Atatürkçülük Konularının Öğretimi
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
Program Geliştirme
Ölçme ve Değerlendirme
Teknoloji Kullanımı
Yeni Yönelimler
Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları ve Müze Eğitimi
Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Kazandırılması
Tarih Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Hukuk Eğitimi
Ekonomi Eğitimi
Sosyoloji Eğitimi
Sosyal Psikoloji Eğitimi
Arkeoloji Eğitimi
Antropoloji Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İstihdamı
Sosyal Bilgiler Eğitiminin Geleceği
Medya Okuryazarlığı
Felsefe
Siyaset Bilimi
Bilim Teknoloji ve Toplum

http://issse.org