8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. Birimleri ve bağlı kuruluşları aracılığıyla sosyal barışı ve refahı sağlamayı, aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, kanun uygulamaları, eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden bir de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür.

Bakanlık eğitim ve çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta sisteminin işletilmesi gibi araçlardan yararlanır. Bakanlık her yıl çalışma hayatına ilişkin istatistikleri toplar ve yayınlar.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Amacı

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kıtalar arası iş sağlığı ve güvenliği sinerjisi
Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.
ILO rakamlarına göre; Dünya’da 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü bulunmaktadır. Dünya’da; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.
Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir farkındalık kazandırmıştır.
Son birkaç yüzyıldır çalışma hayatındaki değişime uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamının da değiştiği bilinmektedir. Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; tüm ilgili tarafların ortak çabası ile çağdaş nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.
Bu çerçevede kıtalararası bilgi alışverişi, iş birliği ve paylaşımı sağlamak amacıyla “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 8 – 11 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecektir. Konferans; taşeronluktan, özel politika gerektiren çalışanlara, ergonomiden psikolojik risk faktörlerine kadar değişik alanlarda 34 konu başlığı içermektedir.
Bu konferans İSG’yi teşvik etmeyi hedefleyen yeni bilgi ve uygulamaların paylaşıldığı bir forumun sağlanması; iş birliği ağları, ortaklıkları kurmak ve ilgili taraflar arasındaki ortaklıkları güçlendirmek; İSG alanındaki bilgilerin geliştirilmesi, stratejilerin ve iyi uygulamaların paylaşımı için bir platform oluşturmak adına çok önemli bir fırsat olacaktır.

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ
MERKEZI ve YEREL YÖNETIMLERDE ISG UYGULAMALARI
İŞLETMELERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU – TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İSG KÜLTÜRÜNÜN TOPLUMDA GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI
İSG’NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
MESLEKi EĞiTiM ve iSG
DAVRANIŞ ESASLI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
İŞ KAZALARI İLE İLETİŞİM VE KOORDİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
PLANLAMA ve PROJE TASARIMINDA İSG
İSG VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
İSG KONUSUNDA TEŞVİK YÖNTEMLERİ VE GELİŞTİRİLMESİ
İSG ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
İSG ALANINDA İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR
RİSK YÖNETİMİ ve ÇALIŞANLARIN AKTİF KATILIMI
ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN ROLÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULLARI
İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ
İÇ – DIŞ DENETİM VE TEFTİŞ MEKANİZMALARININ İSG ÜZERİNDE ETKİSİ
DAHİLİ VE HARİCİ İSG HİZMET SUNUCULARI
MESLEK HASTALIKLARINDA PROAKTİF YAKLAŞIMLAR
MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ERGONOMİ ve İSG
KİMYASALLARIN KULLANIMINDA İSG
İŞ HİJYENİNİN İSG’DE ROLÜ
MADEN SEKTÖRÜNDE İSG
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG
TARIM SEKTÖRÜNDE İSG
İŞ KAZALARI VE KÖK-NEDEN ANALİZİ
SEKTÖREL UZMANLAŞMANIN İSG’YE ETKİLERİ
BAKIM ve ONARIM FAALİYETLERİNDE İSG
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSG
İSG AÇISINDAN ACİL DURUMLARA HAZIR BULUNMA
KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIMLARIN SEÇİMİ VE KULLANIMI
İŞE BAĞLI TRAFİK KAZALARI
İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİ
ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve İSG