8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

Spor bilimlerine gönül veren değerli öğrenciler,
“Gelecek Sizsiniz!” temasından hareketle; Spor Bilimleri Derneği’nin sahipliğinde “8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi” 14-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında; “bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir üniversite” vizyonu sergileyen Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Geleneksel hale gelen bu kongrenin, bugüne kadar farklı üniversitelerde düzenlenerek, genç spor bilimcilerin yetiştirilmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu yönüyle spor bilimlerinin geleceği açısından yeni ve genç araştırmacıları teşvik ederek onların katılımı yönünde önemli yararlar sağladığı inancındayız.

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi”nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla beden eğitimi ve spor bilimleri alanında uğraş veren genç araştırmacılarımıza, uygulayıcılarımıza ve yöneticilerimize yeni ufuklar açmasını ve spor bilimleri açısından bir dönüm noktası olmasını beklemekteyiz.

Spor alanına gönül veren genç bilim insanlarını, araştırma ve projeleriyle kongremize değer katmaları için tarih ve deniz kokan doğasıyla, sıcak havası ve insanlarıyla Akdeniz’in incisi olan Mersin’e ve Mersin Üniversitesi’ne bekliyor, esenlikler diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Murat ÖZEREN

Kongre Başkanı

ÇALIŞMA ALANLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ

A1. Öğretmen eğitimi

A2. Program geliştirme

A3. Ölçme ve değerlendirme

A4. Öğretim modelleri, strateji, yöntem ve teknikleri

A5. Engellilerde beden eğitimi ve spor

A6. Okul öncesinde hareket eğitimi ve oyun

A7. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme

A8. Okul sporları

A9. Diğer

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR

B1. Beceri öğrenimi

B2. Kaygı ve stres

B3. Zihinsel antrenman

B4. Motivasyon

B5. Kişilik

B6. Liderlik

B7. Tarih

B8. Felsefe

B9. Medya

B10.Toplumsal cinsiyet

B11. Toplumsal kimlik

B12. Toplumsal sınıf

B12. Şiddet

B13. Psikomotor gelişim

B14. Diğer

HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMİ

C1. Spor biyomekaniği

C2. Modelleme ve simülasyon

C3.Veri işleme

C4. Özel gruplarda antrenman

C5. Sporda performans bileşenleri

C6. Periyotlama

C7. Motor kontrol

C8. Performans testleri

C9. Kinantropometri

C10. Diğer

REKREASYON

D1. Park ve açık alan

D2. Terapi

D3. Okul ve kampus

D4. Yerel yönetimler

D5. Sanayi

D6. Turizm

D7. Rekreasyon yönetimi

D8.Liderlik

D9. Diğer

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

E1. Egzersiz ve spor fizyolojisi

E2. Egzersiz ve spor biyokimyası

E3. Egzersiz metabolizması ve beslenme

E4. Doping

E5. Ergojenik yardım

E6. Özel gruplarda spor ve sağlık

E7. Şişmanlık

E8. Spor sakatlıkları ve rehabilitasyon

E9. Sporcu sağlığı

E10. Genetik

E11.Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk

E12. Diğer

SPOR YÖNETİMİ

F1. Etkinlik yönetimi

F2. Pazarlama ve sponsorluk

F3. Olimpizm

F4. Spor hukuku

F5. Spor politikaları

F6. Spor ekonomisi ve finansmanı

F7. Yerel yönetimler

F8.Örgütlenme ve örgütsel davranış

F9. Tesis işletmeciliği ve yönetimi

F10. Diğer