8. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması

“ANTALYA’DA DEĞERLER EĞİTİMİ”
8. ULUSAL GENÇ ÇINARLAR LİSELERARASI KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

1) Yarışmaya katılacak filmler; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen, “Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine, eğitimin mana ve ruhuna uygun, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce 2012 yılından buyana il genelinde yürütülmekte olan ve TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2012 / 87363 nolu Marka Tescil Belgesi bulunan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin özü ile bağdaşır nitelikte eğitici amaçlı” olmalıdır.
Yarışmaya katılacak filmlerin konusu yansıtır nitelikte “Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan” olmalıdır.

2) Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan, resmi-özel tüm Lise ve Dengi Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Ancak 18 yaşından küçük olan Yönetmen Öğrenciler için “Başvuru Formu  ve TAAHÜTNAME de  yer alan VELİ İZİN ONAYI bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

3) Yarışmaya katılacak her film için DANIŞMAN ÖĞRETMEN bulundurulması zorunludur. Danışman Öğretmenlerin öncelikle gönüllülük esasında ve Projenin ruhuna uygun nitelik ve özellikte olmasına özen gösterilmelidir. Her bir Danışman Öğretmen Okul ve çevre şartlarına göre en fazla 2 (İki) Filme Danışmanlık yapabilir. Danışman Öğretmen yarışmaya katılacak filmlerin çekim sürecinde, iş ve işlemlerinde (öncesi ve sonrası dahil) Eğitim Öğretimin mana ve ruhuna uygun nitelikte süreci yürütmek durumundadır.

4) Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır. Filmler; “Klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb. formatlarda” hazırlanabilir.

5) “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler, tamamen öğrenciler tarafından yürütülür. Öğretmenler sadece Danışmanlık görevi yapabilirler.

6) Film süresi en fazla 10 (On) dakikadır. Her yarışmacı, yarışmaya sadece 1 (bir) film ile katılabilir.

7) “Daha önce başka yarışmalara da katılarak ödül alan kısa filmler” bu yarışmaya katılamazlar. Ancak ödül almamış olmak kaydıyla katılabilirler. Şartnameye aykırı olarak gönderilen eserlerin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacılara aittir.

8) Filmlerin Çekim Kalitesi/Çözünürlüğü, en az 1920X1080 piksel olmalıdır.

9) Yarışmaya katılacak filmler, “DVD formatında ve 2 (iki) adet” gönderilecektir. DVD’lerin üzerinde “Eserin Adı, Süresi, Konunun Hangi Değer kapsamında olduğu, Yönetmenin Adı ve Soyadı ile Okulu ve İletişim Bilgileri” açıkça belirtilecektir.

10) Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.

11) Başvurular için; “Yönetmenin Özgeçmişi, Fotoğraflı Öğrenci Belgesi” (tüm belgeler okul müdürü tarafından imzalı, mühürlü ve onaylı halde), 2 (iki) adet düzenlenmiş Başvuru Formu’yla birlikte, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (fotokopi belge kabul edilmez, belgeler ıslak imzalı olmalıdır)

12) Jüri üyeleri; Yarışmaya katılan Filmler çerçevesinde ilgili Öğrenciler ve Danışman Öğretmenler ile (kati surette dolaylı ya da dolaysız/doğrudan) bağlantı içerisinde olamazlar.

13) Danışman Öğretmenler Jüri’yle birinci derecede akrabalık bağları taşıyamaz.

4) Yarışmaya katılacak filmlerin sayıca fazla olması durumunda, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ÖN JÜRİ oluşturulur. Bu durumda yarışmaya katılan filmler öncelikle ÖN JÜRİ tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuçlandırılır. ÖN JÜRİ nin oluşturulması ve çalışma esasları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenir.

15) Jüri; “Yarışmaya katılan filmleri 100 (Yüz) tam puan üzerinden ŞARTNAME de belirtilen esaslar ile Değerlerimizin mana ve ruhuyla bağdaşıklığı, verilmek istenen mesajın doğruluğu, Etkileyici ve vurgulayıcı, akıcı özelliklerin ön planda olması ve Teknik yönleriyle kriterlere göre bir bütünlük içerisinde” değerlendirir. Sadece Ödül alan Filmler (ÖDÜL TÖRENİ SONRASINDA olmak üzere) Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait web sitesinde.(http://antalya.meb.gov.tr, http://antalyaarge.meb.gov.tr ) ilan edilir.

16) Şartnameye uymayan filmler yarışma dışı kalır.

17) Jüri, ilk 3(üç) dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eserlerin dışında “Teşvik, Mansiyon, Özel Ödül “kategorilerinde ödüller verebilir. Ödül Kategorileri ve Ödüller Şartnamenin 3. Sayfasında belirtilmiştir.

18) Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.

19) Ödül Töreni; Yarışmada ilk 3 (üç) dereceye giren ya da Jüri tarafından belirlenen kategorilerde ödüle değer bulunan filmlerin yönetmeni olan öğrencimiz (1 kişi) ve danışman öğretmeni (1 kişi), Ödül Töreni’ne davet edilecek olup, Antalya’ya ulaşımları kendilerine ait, 2(iki) gün 2(iki) gece konaklama, şehir içi transfer, yemek ve ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Türkiye Geneli resmi-özel Tüm Lise ve Dengi okullara Duyurulması 27 Eylül 2019
Kısa filmlerin okullar tarafından Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi 15 Mayıs 2020
Yarışmaya katılan kısa filmlerin JÜRİ tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin yapılması 20 Mayıs -28 Mayıs 2020
ÖDÜL TÖRENİ 2-3-4 Haziran 2020

ÖDÜL KATEGORİLERİ
1,2 ve 3.lük olmak üzere, 3 (üç) ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.
*İlk üç derece dışında JÜRİ’nin uygun görmesi halinde ; “ Mansiyon, Jüri
Teşvik Ödülü, Burak Şahin Jüri Özel Ödülü, Yeşilçam Ödülü” olmak üzere, 4(dört) ayrı kategoride daha derecelendirme yapılabilecektir.
Ödüller belirlenen sponsorlar tarafından karşılanacaktır.

DERECE
BİRİNCİ 10.000 TL
İKİNCİ 8.000 TL
ÜÇÜNCÜ 6.000 TL
BURAK ŞAHİN JÜRİ ÖDÜLÜ 1.500 TL
JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ 1.500 TL
YEŞİLÇAM ÖDÜLÜ 1.500 TL

Derece alan filmleri hazırlayan öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların müdürlerine Antalya Valiliğince Belge ve Plaket verilecektir.

8. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması Başvuru Formu ve Taahhütname