8. ULUSAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI

Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafya nedeniyle deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı gerekli önlemler alınmadığı için zaman zaman yaşadığımız depremler birer afete dönüşmektedir. Deprem tehlikesi altında bulunan tüm ülkelere baktığımızda depremi afete dönüştüren ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle son yıllarda daha da artan Deprem Mühendisliği konusunda yürütülmekte olan araştırma ve uygulama çalışmaları ülkemizi bilgi birikimi bakımından uluslararası ölçekte ön sıralara taşımıştır.

DÜZENLEME KURULU

Cemal GÖKÇE (Eşbaşkan)

Alper İLKİ (Eşbaşkan)

Kadir GÜLER

Kutay ORAKÇAL

Sinan AKKAR

Göktürk ÖNEM

Rezan BULUT

Ayşegül BİLDİRİCİ SUNA

Uğur DEMİR

Nusret SUNA

Çağlar GÖKSU

Pelin TOHUMCU

Murat Serdar KIRÇIL

Gökçe TÖNÜK

İLETİŞİM

Rezan BULUT

TMMOB İMO İstanbul Şubesi

[email protected]

Çağlar GÖKSU

İTÜ İnşaat Fakültesi

[email protected]

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Mumhane Cad. No:21 Karaköy-İstanbul

Tel: 0212 293 20 00 (Pbx) ● Faks: 0212 232 09 12

www.istanbul.imo.org.tr

www.facebook.com/imoistanbulsube

www.twitter.com/imoistanbulsube

AMAÇ

Ülkemiz, bulunmuş olduğu coğrafya nedeniyle deprem tehlikesi altında bulunmaktadır. Bu tehlikeye karşı gerekli önlemler alınmadığı için zaman zaman yaşadığımız depremler birer afete dönüşmektedir. Deprem tehlikesi altında bulunan tüm ülkelere baktığımızda depremi afete dönüştüren ülkelerin başında gelmekteyiz. Özellikle son yıllarda daha da artan Deprem Mühendisliği konusunda yürütülmekte olan araştırma ve uygulama çalışmaları ülkemizi bilgi birikimi bakımından uluslararası ölçekte ön sıralara taşımıştır.

11-14 Mayıs 2015 tarihinde düzenleyeceğimiz 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı gerek ülkemiz, gerekse deprem yaşayan diğer ülkeler bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bir yandan yeni yapı sistemlerinin tasarımı diğer yandan mevcut yapıların onarım ve güçlendirilmesi, Deprem Mühendisliği ışığında tartışılarak yararlı ve yeni bulguların uygulamaya aktarılması yerinde olacaktır. Bu kapsamda deprem hasarını en aza indirmek için çalışmalar yapılırken, afet yönetimi üzerine yapılan çalışmaların güncellenmesine katkı yapmak gerekmektedir. Deprem Mühendisliği Konferansı aracılığı ile akademisyenler ve uygulama alanında çalışan meslek insanları arasında bir köprünün kurulması; araştırma ve uygulamanın birlikte yürütülmesi ve depremlere karşı daha güvenli bir yapı stokunun ortaya çıkarılması da hedeflenmektedir.

Ayrıca; ülkemizde yürütülmekte olan Deprem Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarına da8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı`nda önemli ölçüde yer verilmesi düşünülmektedir.

KONFERANS KONULARI

Deprem Tehlikesi ve Senaryoları,

Deprem Yer Hareketi,

Yerel Koşulların Etkisi ve Mikrobölgeleme,

Geoteknik Deprem Mühendisliği,

Yapısal Deprem Mühendisliği,

Yapı-Zemin Etkileşimi,

Yapı Eleman ve Sistemlerinin Analizi,

Deneysel Çalışmalar,

Deprem Yönetmelikleri,

Performansa Göre Tasarım,

Yapıların Depreme Karşı Güçlendirmesi,

Aktif ve Pasif Yalıtım,

Tarihi Yapılar ve Kültürel Miras,

Altyapı ve Temel Sistemleri,

Kent ve Bölge Planlaması,

Afet Yönetimi.

Bildiri özetleri ve bildiriler elektronik ortamda internet üzerinden tanımlanacak ve formata uygun olarak sunulacaktır.

KONFERANS TAKVİMİ

30 Aralık 2014 Bildiri özeti gönderilmesi için son gün

15 Ocak 2015 Bildiri özetine göre kabul/red kararlarının bildirilmesi

20 Şubat 2015 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün

30 Mart 2015 Bildirilerin kabul/red kararlarının veya düzeltme önerilerinin yazarlara
duyurulması

10 Nisan 2015 Düzeltmeleri yapılmış bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son gün

20 Nisan 2015 Kayıt için son gün (Bildirilerin konferans kitabında basılması için)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.